Naslovnica
EU portali
E-dokumenti, e-knjige, e-bilteni
Pojmovnici o EU
Pitanja i odgovori
Osnovni linkovi
Arhiva programa
Kontakt

 
 
  Europska unija

Odabrane mrežne stranice omogućuju pristup informacijama o informacijskoj politici EU-a, institucijama, agencijama, politikama EU-a, pravnim bazama podataka i registrima dokumenata EU-a te vijestima i drugim aktualnim zbivanjima u EU. Uz svaku mrežnu stranicu dostupna je i kratka informacija o njenom sadržaju.

 


Europska digitalna knjižnica

Politike Europske unije: Informacijsko društvo

 • Pregled sažetaka pravnih akata iz područja Informacijskoga društva.

Strategija i akcijski plan za digitalne knjižnice: i2010: Digital libraries

 • Inicijative Europske komisije o digitalizaciji europske kulturne baštine koja se čuva u knjižnicama, muzejima i arhivima te njenoj dostupnosti u online okruženju.

Europska komisija: Informacijsko društvo: tematski portal

 • Mrežne stranice s informacijama vezanim uz inicijative o digitalnim knjižnicama, pregled dokumenata, novosti i događanja.

The European Library

 • Portal Europske knjižnice omogućuje pristup online katalozima i digitalnim zbirkama europskih nacionalnih knjižnica.

Europeana

 • Portal Europske digitalne knjižnice – Europeana omogućuje pristup digitaliziranoj baštini i zbirkama koje se čuvaju u arhivima, muzejima i knjižnicama diljem Europe.
   

Informacijske mreže EU-a / službene publikacije i dokumentacija

 Europe Direct

 • Informacijska mreža uspostavljena 2004. Na razini Unije nudi kontakt putem besplatne telefonske linije, elektroničke pošte i online pristupa, a lokalno su informacije o EU dostupne kroz mrežu info centara smještenih u javnim institucijama.

EUROPA: Informacijski izvori

 • Vodič za jednostavniji i brži pristup sektorskim izvorima informacija dostupnim na poslužitelju EUROPA.

Službeni dokumenti

 • Stranica nudi pregled najvažnijih kategorija europske službene dokumentacije i poveznice na izvore.

Ured za publikacije EU-a

 • Službeni izdavač Europske unije nudi informacije o svim svojim izdanjima. Mogućnost preuzimanja i naručivanja publikacija.

ECLAS - Katalog Središnje knjižnice Europske komisije u Bruxellesu

 • Portal nudi pristup publikacijama institucija Europske unije, međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda, Svjetske banke, OECD-a, te knjigama, časopisima, člancima i periodičkim izdanjima komercijalnih izdavača. Pristup odabranim člancima o europskim temama iz najvažnijih časopisa.
   

Opće informacije o EU i praćenje novih događanja i inicijativa

Opće informacije

EUROPA 

 • Središnja točka za sve informacije o EU na internetu.

Institucije EU-a

 • Veze na stranice svih institucija EU-a.

Agencije i ostala tijela EU-a

 • Veze na stranice svih agencija i ostalih tijela EU-a.

Glossary

 • Pojmovnik sadrži oko 250 pojmova koji se odnose na europske integracije, institucije i aktivnosti Europske unije.

Vaša Europa

 • Stranice namijenjene europskim građanima s praktičnim savjetima i informacijama o njihovim pravima

Kako pratiti novosti o događanjima i inicijativama u EU

Newsroom

 • Omogućuje pristup najnovijim informacijama o događajima u EU, uključujući priopćenja za tisak, info dosjee o ključnim temama za novinare, itd.

Europski parlament - Novosti

 • Pristup novostima iz Europskoga parlamenta.

Press releases: RAPID

 • Baza podataka RAPID vrijedan je izvor službenih priopćenja za tisak, govora i referentnih dokumenata svih institucija EU-a, omogućuje izravan pristup najnovijim priopćenjima i ostalim relevantnim dokumentima. 

Financial Times: Europe

 • Pregled članaka o europskim temama u jednom od vodećih izdanja.

BBC News: Europe

 • Pregled članaka o europskim temama.

EUObserver

 • Dnevni pregled novosti, događanja i inicijativa u EU.

EurActiv

 • Dnevni pregled novosti, događanja i inicijativa u EU.

EUBusiness

 • Dnevni pregled novosti, događanja i inicijativa u EU.
   

Izvori informacija o politikama EU-a

Godišnji izvještaj o aktivnostima Europske unije

 • Godišnji pregled svih aktivnosti u Europskoj uniji s poveznicama na primarne izvore. Abecedno kazalo koje je dio svakog Izvještaja lakše je koristiti nego pretraživač.

Kratki vodič o Europskoj uniji (Europski parlament)

 • Vodič pruža opći pregled europske integracije te doprinos Europskoga parlamenta njenom razvoju. 

Teme Europske unije

 • Pristup informacijama o politikama Europske unije.

Europska komisija: Opće uprave (Directorates-General)

 • Mrežne stranice Općih uprava Europske komisije važan su izvor informacija o politikama EU-a i njihovoj pozadini.

Europska komisija: Politike

 • Tematski indeks za pristup informacijama o politikama EU-a na stranicama Općih uprava.

Europska komisija: Proširenje

 • Informacije o procesu proširenja Europske unije.

Delegacija Europske unije u SAD-u

 • Stranice Delegacije Europske unije u SAD-u - korisna ulazna točka za pristup informacijama o EU.
   

Pravne baze podataka i drugi pravni izvori

Tekstovi zakonodavstva EU-a i sudske prakse Suda Europske unije

EUR-Lex

 • Slobodan pristup pravu Europske unije koje obuhvaća Osnivačke ugovore, sekundarno zakonodavstvo, sudsku praksu Suda EU-a, pripremne akte institucija koje sudjeluju u postupku odlučivanja te cjelovite tekstove iz Službenoga list serija L i C od 1998. godine.

Sud Europske unije: CURIA

 • Pristup sudskoj praksi kroz numerički popis predmeta i korištenjem pretraživača. Pristup sudskoj praksi putem broja predmeta omogućuje pronalaženje podataka što se odnose na sve predmete pred Europskim sudom, Općim sudom i Sudom za službenike EU-a od 1953. godine nadalje. Od 2012. Sud je objavio obnovljenu bazu podataka InfoCuria. Nova verzija baze podataka omogućava pristup informacijama o predmetima koji su završili objavljivanjem presude ili odluke Suda, ali i o onim predmetima koji su još uvijek u tijeku. Pretraživač InfoCuria osigurava pretraživanje cjelovitih tekstova svih dokumenata koji su objavljeni u Zbirci sudske prakse od 1954. godine nadalje, tj. od 1994. za Zbirku sudske prakse službeničkog suda.
   

Praćenje zakonodavnog postupka / Sudjelovanje u zakonodavnom postupku

Europski parlament: Legislative Observatory (OEIL)

 • Omogućuje praćenje zakonodavnih prijedloga i inicijativa nudeći i korisne sažetke svake faze u postupku.

Europska komisija: PreLex

 • Još jedna baza podataka koja omogućuje praćenje zakonodavnog postupka s nizom linkova na cjelovite tekstove dokumenata.

EUROPA: SCADPLUS: Summaries of EU legislation

 • Stranica nudi sažetke ključnih dokumenata ili pregled pravnog okvira u nizu područja djelovanja Unije.

N-Lex: Zajednički pristup nacionalnom zakonodavstvu

 • Eksperimentalna stranica koja namjerava osigurati pristup nacionalnom zakonodavstvu država članica.

Europska komisija: Vaš glas u Europi

 • Jedinstvena ulazna točka za niz postupaka savjetovanja, rasprava i drugih alata koji omogućuju javnosti, poslovnoj zajednici i ostalima da imaju aktivnu ulogu u postupku odlučivanja na europskoj razini.
   

Kako pronaći "neobjavljene" dokumente

Registri dokumenata institucija EU-a

Neki su dokumenti dostupni u cjelovitom tekstu izravno iz Registra. Registri mogu biti korisni ako želimo prije službenog objavljivanja pronaći u pojedinom postupku važne dokumente ili one koji nisu službeno objavljeni (poput primjerice SEC dokumenata). 
 

Nadolazeća zbivanja: programi i prioriteti Europske komisije, Europskoga vijeća, Predsjedništva Vijeća EU-a i Vijeća EU-a

Europska komisija: Raspored i zapisnici s tjednih sastanaka 

 • Informacije o prioritetima i aktivnostima Europske komisije.

Mrežne stranice Predsjedništava Vijeća EU-a

 • Program predsjedanja Vijećem EU-a koristan je izvor informacija o trenutačnim i planiranim aktivnostima vezanim uz pojedine politike.

Zaključci Europskoga vijeća 

 • Zaključci Europskoga vijeća donose informacije o budućim prioritetima Europske unije u razdoblju nakon sastanka na vrhu (summita).

Vijeće Europske unije: Priopćenja za javnost

 • Informacije o odlukama sa sastanaka Vijeća EU-a, sažeci rasprava.
   

Informacije o imenima i adresama zaposlenika institucija i tijela EU-a i šire

EU Whoiswho

 • Službeni direktorij Europske unije pretraživ prema imenu, organizacijskim jedinicama ili hijerarhiji.

Europska komisija: Adresar Europske komisije

 • Izvor kontakt podataka o svim službenicima Europske komisije, uključujući njihove izravne telefonske brojeve kao i brojeve faksa. Pretraživati se može prema imenu, odjelu ili ključnoj riječi.

Zastupnici u Europskom parlamentu

 • Kontakt podaci svih članova Europskoga parlamenta.

Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu

 • Kontakt podaci zastupnika iz Hrvatske u Europskom parlamentu.

Ostalo

Europska komisija: Istraživanje javnog mišljenja : Eurobarometer

Europska komisija: Eurostat (Statistički ured Europske unije)

Vijeće Europe

Vijeće Europe međunarodna je organizacija koja okuplja 47 država članica. Treba ga razlikovati od Europskog vijeća i Vijeća EU-a (institucije Europske unije).