Naslovnica
EU portali
E-dokumenti, e-knjige, e-bilteni
Pojmovnici o EU
Pitanja i odgovori
Osnovni linkovi
Arhiva programa
Kontakt

 
 
  Republika Hrvatska o Europskoj uniji

Ovdje možete pristupiti odabranim mrežnim stranicama tijela javne vlasti RH, službenih institucija EU-a u RH, EU informacijskim centrima, udrugama i knjižnicama koje pružaju informacije o Europskoj uniji i članstvu Hrvatske u Europskoj uniji na hrvatskom jeziku. Uz svako tijelo, instituciju ili organizaciju naveden je i kratki opis različitih informacija dostupnih u pojedinim rubrikama na tim mrežnim stranicama.

 


Tijela javne vlasti RH
Državna tijela i javne ustanove (izbor)


Hrvatski sabor

 • Europska unija - informacije o europskim poslovima u Hrvatskom saboru, pristup dokumentima EU-a, informacije o suradnji nacionalnih parlamenata u EU, informacije o izabranim članovima u Europski parlament iz Hrvatske,  zanimljivosti i vijesti o EU. 
    

Vlada RH

 • Hrvatska i EU - informacije o aktivnostima Vlade u procesu pristupanja Hrvatske EU. 


Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 • Hrvatska i Europska unija - informacije vezane uz proces pristupanja Hrvatske EU - rezultati pregovora o pristupanju RH EU, izvješća o tijeku i ishodu pregovora, tekstovi ugovora, publikacije o EU i informacije za građanstvo. 
   

Ministarstvo kulture 

 • Program Kultura (2007.-2013.) - informacije o sudjelovanju RH u programu Kultura (2007.- 2013.) EU-a, pristup Programskom vodiču te kalendaru rokova za prijavu za programske natječaje.
 • Kulturna kontaktna točka - KKT - informacije o provedbi programa Kultura (2007.-2013.), sudjelovanju hrvatskih predstavnika, objavljivanje poziva za prijavu programa, pružanje tehničke pomoći za prezentaciju prijavnice za program te širenje iskustava kao načina promicanja programa i poticanja budućih sudionika na sudjelovanje.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Suradnja s Europskom unijom - korisne informacije o sadržajima i mogućnostima sudjelovanja RH u programima Europske unije kojima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pruža administrativnu i stručnu potporu.
   
 • Bolonjski proces - informacije o praćenju provedbe i ostalim događajima vezanim uz Bolonjski proces te pristup cjelovitim tekstovima dokumenata koji reguliraju proces stvaranja Europskog visokoobrazovnog područja.
   

Ministarstvo financija

 • Hrvatska i EU – Ekonomski program RH za 2013., informacije o EU fondovima te usklađivanju zakonodavstva s propisima EU-a iz djelokruga Ministarstva financija. 
   

Ministarstvo poljoprivrede

 • SAPARD - informacije i dokumenti o provedbi SAPARD programa.
   
 • IPARD – informacije o IPARD programu EU-a za razdoblje 2007. – 2013. i njegovoj provedbi.
   

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 • EU fondovi - Informacije o fondovima EU-a, njihovoj provedbi, programima izobrazbe koje provodi Ministarstvo kroz Informativno-obrazovni centar, Komunikacijskoj strategiji za Instrument pretpristupne pomoći IPA, projektima IPA te pristup publikacijama
   

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)  

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU nadležna je za objavu natječaja, ugovaranje, plaćanje i provedbu projekata iz fondova EU-a. Na mrežnim stranicama Agencije dostupne su informacije o pretpristupnim fondovima, o mogućnostima i načinima financiranja projekata, natječajima i o programima izobrazbe.
   

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije u području obrazovanja, znanosti i mladih. Na mrežnim stranicama Agencije dostupne su informacije o programima EU-a koje provodi Agencija: Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme), program Mladi na djelu (Youth in Action), EURAXESS (program za mobilnost istraživača u Europi), Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj EU-a (FP7), kao i informacije o ostalim programima koje provodi i promovira Agencija.


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih


Ured za udruge

 • Programi EU - kao Jedinica za provedbu projekata (JPP) u okviru pretpristupne pomoći EU-a za sektor civilnoga društva Ured sudjeluje u upravljanju nekoliko projekata u različitim fazama provedbe te je nositelj provedbe programa Europa za građane o kojem pruža informacije na svojim mrežnim stranicama.


Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
 

 

Tijela javne vlasti RH
Lokalna i područna samouprava
Savjeti, upravni odjeli i službe za europske integracije


Lokalna uprava i samouprava (HR Vodič)

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Primorsko-goranska županija

Sisačko-moslavačka županija

Varaždinska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Grad ZagrebEU vodič Grada Zagreba 

 

Europska unija u Republici Hrvatskoj -
službene institucije i informacijski centri


Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj

 • Informacije o aktivnostima Predstavništva EK-a u RH, informacijskim uslugama, publikacijama, o poslovanju u Europi i obrazovnim programima. 


Europski parlament - Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj  

 • Informacije o radu Europskoga parlamenta, članovima EP-a, plenarnim sjednicama EP-a, odborima i izaslanstvima EP-a, vijesti i događanja u EU.


"EU i" Dokumentacijski centar

Institut za razvoj i međunarodne odnose

 • "EU i" Dokumentacijski centar omogućuje pristup službenim dokumentima i publikacijama EU-a te pruža informacije o EU. 
   
 • Portal EnterEurope projekt je "EU i" Dokumentacijskoga centra s informacijama o EU na hrvatskom jeziku; u rubrici Hrvatska i EU dostupne su informacije o odnosima RH i EU, o pretpristupnim programima i programima EU-a te je omogućen pristup cjelovitim tekstovima odabranih službenih dokumenata RH i institucija EU-a od 1991. do 2008. godine. 
   

"EU i" Informacijski centar za europsko pravo
Pravnog fakulteta u Zagrebu

 • Pravni fakultet u Zagrebu sjedište je "EU i" Informacijskoga centra za europsko pravo na čijim se mrežnim stranicama može pristupiti informacijama o građi i uslugama koje pruža Info centar, informacijama o pravu i politikama EU-a te ostalim mrežnim informacijama o EU kao i pregledu važnijih zbivanja u odnosima Hrvatske i EU-a.


Europska poduzetnička mreža Hrvatske 

 • Europska mreža potpore poduzetništvu (Enterprise Europe Network), pruža informacije koje će pomoći malom i srednjem poduzetništvu u razvoju novih proizvoda, pristupu tržištima kao i informacije o aktivnostima i mogućnostima koje im nudi EU.  
   

Udruge


Udruge Europski pokret i Europski dom pružaju informacije o događanjima, seminarima, projektima, politici EU-a usmjerenoj prema mladima te donose vijesti iz Europske unije i Hrvatske.

Europski pokret Hrvatska

Europski pokret Split

Europski dom Slavonski Brod

Europski dom Vukovar

Europski dom Zagreb

Europski dom Zagreb
 

Knjižnice


NSK - Zbirka službenih publikacija

 • Zbirka službenih publikacija NSK-a omogućuje pristup tiskanim i elektroničkim verzijama službenih publikacija Europske unije.

Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Koprivnica

 • E-adresar o EU – odabrane poveznice na mrežne stranice s informacijama o EU.