Naslovnica
EU portali
E-dokumenti, e-knjige, e-bilteni
Pojmovnici o EU
Pitanja i odgovori
Osnovni linkovi
Arhiva programa
Kontakt

 
 
  Program (Zagreb, 25. i 26. veljače 2005.)


25. veljače 2005.
11.00-12.00Registracija sudionika
12.00-12.15Pozdravni govori
12.15-12.30Alemka Belan-Simić, predsjednica HKD-a: Hrvatsko knjižničarsko društvo i razvoj civilnog društva (tekst izlaganja)
12.30-12.50mr. sc. Žaneta Baršić-Schneider, HIDRA: Program Informacije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama
12.50-13.20prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, Filozofski fakultet u Zagrebu: Informacijsko društvo i knjižnice
13.20-13.40Silva Novljan, Tatjana Šporar, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Ljubljana: Splošna dostopnost informacij o EU : primer Slovenije.
13.40-14.20Stanka - osvježenje
14.20-14.40mr. sc. Aleksandra Čar, Institut za međunarodne odnose: Informacijski izvori Europske unije
14.40-15.00Jasna Kovačević, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, EU infocentar Delegacije EK u RH
15.00-15.20Blaženka Peradenić-Kotur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb: Informacijski izvori službenih publikacija u hrvatskim knjižnicama - prikaz rezultata istraživanja.
15.20-15.40Snježana Ramljak, Sabor RH: Hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc: prikaz i primjena
15.40-16.00mr. sc. Ivanka Stričević, Knjižnica Medveščak Zagreb: Europska unija i prava djeteta u kontekstu narodnih knjižnica
16.00-16.30Diskusija i zaključci
  

26. veljače 2005.

 9.00–16.00

Radionica Informacije o Europskoj uniji (A. Čar, Ž. Baršić-Schneider)

(radionica je namijenjena voditeljima županijskih matičnih službi)
tematske cjeline

 1. Informacijska politika i informacijske mreže EU - pregled informacijske politike Unije od ranih 1960-tih do danas, poteškoće i planirana rješenja; pregled informacijskih mreža EU koje djeluju u EU i izvan nje;

  način rada: predavanje i prezentacija, prikaz web stranica pojedinih centara;

 2. Službene publikacije EU - detaljno obrađeni izvori europskoga prava – Službeni list EU, sudska praksa Europskoga suda; dokumenti koje objavljuju pojedine institucije – Vijeće EU, Komisija i Parlament; pregled službenih izdanja ostalih tijela i agencija EU. (podrazumijeva pregled baza podataka relevantnih za brzo pronalaženje publikacija EU)

  način rada: prezentacija pojedinih izdanja u papirnatom obliku, prikaz elektroničkih verzija, pregled dostupnosti;

 3. Europska unija – izvori općih informacija - kako pronaći informacije o institucijama, politikama i aktivnostima EU – prikaz i pregled raspoloživih izvora informacija.

  način rada: izravan pristup web stranicama i njihova obrada;

 4. Kako koristiti pravne i druge baze podataka – obrada najvažnijih izvora informacija o pravu EU – EUR-Lex i CELEX, Pre-Lex i OEIL Legislative Observatory;

  način rada: prikaz pojedine baze podataka, opis sadržaja, mogućnosti pretraživanja i nedostataka; rješavanje pripremljenih zadataka koji se odnose na obrađene teme; zajednička provjera rezultata;

 5. Kako pratiti vijesti i aktualna događanja u EU – pregled izvora koji olakšavaju praćenje aktivnosti EU na različitim područjima.

 6. Europska unija u Hrvatskoj – tijela koja u RH pružaju informacije o EU ili nude on-line pristup strukturiranim izvorima podataka.

  način rada: prikaz pojedine mrežne stranice ili baze podataka, opis sadržaja, mogućnosti pretraživanja i nedostaci; rješavanje pripremljenih zadataka koji se odnose na obrađene teme; zajednička provjera rezultata;

Tijekom radionice bit će organizirane stanke za osvježenje.

Za polaznike će biti pripremljeni dodatni edukacijski materijali u papirnatom i elektroničkom obliku i evaluacijski upitnik.<< natrag