Naslovnica
EU portali
E-dokumenti, e-knjige, e-bilteni
Pojmovnici o EU
Pitanja i odgovori
Osnovni linkovi
Arhiva programa
Kontakt

 
 
  Program (Bjelovar, 8. ožujka 2006.)

uvodna predavanja

 1. mr. sc. Žaneta Baršić-Schneider: Program Informacije o EU u narodnim knjižnicama
 2. Blaženka Peradenić-Kotur:Europska unija: kratak uvod
 3. doc. dr. sc. Daniela Živković: Elektroničko nakladništvo i EU

radionica

tematske cjeline

Žaneta Baršić-Schneider (HIDRA)
Blaženka Peradenić-Kotur (NSK)
Snježana Ramljak (Hrvatski sabor)

 1. Europska unija u Hrvatskoj - tijela koja u RH pružaju informacije o EU ili nude on-line pristup strukturiranim izvorima podataka.
  način rada: prikaz pojedine mrežne stranice ili baze podataka, opis sadržaja, mogućnosti pretraživanja i nedostaci; rješavanje pripremljenih zadataka koji se odnose na obrađene teme; zajednička provjera rezultata;
 2. Informacijska politika i informacijske mreže EU - pregled informacijske politike Unije od ranih 1960-tih do danas, poteškoće i planirana rješenja; pregled informacijskih mreža EU koje djeluju u EU i izvan nje;
  način rada: predavanje i prezentacija, prikaz web stranica pojedinih centara;
 3. Službene publikacije EU - detaljno obrađeni izvori europskoga prava - Službeni list EU, sudska praksa Europskoga suda; dokumenti koje objavljuju pojedine institucije - Vijeće EU, Komisija i Parlament; pregled službenih izdanja ostalih tijela i agencija EU. (podrazumijeva pregled baza podataka relevantnih za brzo pronalaženje publikacija EU)
  način rada: prezentacija pojedinih izdanja u papirnatom obliku, prikaz elektroničkih verzija, pregled dostupnosti;
 4. Europska unija - izvori općih informacija - kako pronaći informacije o institucijama, politikama i aktivnostima EU - prikaz i pregled raspoloživih izvora informacija.
  način rada: izravan pristup web stranicama i njihova obrada;
 5. Kako pratiti vijesti i aktualna događanja u EU - pregled izvora koji olakšavaju praćenje aktivnosti EU na različitim područjima.

Tijekom  radionice bit će organizirane stanke za osvježenje.
Za polaznike će biti pripremljeni dodatni edukacijski materijali u papirnatom i elektroničkom obliku i evaluacijski upitnik.


<< natrag