-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 64, listopad 2014. :: Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara


Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u svjetlu novog projektnog ciklusa

Dijana Machala

 voditeljica CSSU-a

dmachala@nsk.hr

 

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj nacionalni je program stalnog stručnog usavršavanja knjižničara i informacijskih stručnjaka u čijoj provedbi sudjeluju projektni partneri i osnivači Centra: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba te Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Bodovani program namijenjen je knjižničarima iz svih vrsta knjižnica, usklađen sa kompetencijskom matricom cjeloživotnog učenja te izražen u terminima ishodima učenja. Cjelodnevni tečajevi dostupni su u Zagrebu te u drugim knjižnicama izvan Zagreba, a uz tečajeve koji se izvode tradicionalnom metodom poučavanja, polaznicima su dostupna i tri online tečaja: Uloga knjižnice u e-učenju, Digitalizacija za male baštinske institucije i Suradnja sa Europeanom. U izvođenju godišnjeg programa edukacije sudjeluje više od 60 predavača, knjižničara-praktičara, profesora knjižničarstva i informacijskih znanosti te drugih stručnjaka. Poziv za predlaganje novih tema i sadržaja tečaja trajno je otvoren i dostupan na adresi: http://cssu.nsk.hr/poziv/obrazac-za-prijavu-radionice2014/.

Djelovanje Centra u 2013. godini obilježile su mjere Osnivačkog kolegija Centra kojima su se nastojale ublažiti posljedice značajnog smanjenja projektnih sredstava Ministarstva kulture RH iz godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi, a iz kojih se najvećim dijelom financira redovito djelovanje Centra. Navedene mjere odnose se na nužnost smanjenja trajanja tečajeva sa 6 na maksimalno 5 sati te vođenje samoodrživog poslovanja uz dokidanje sredstava namijenjenih nakladničkoj djelatnosti i pripremi edukativnih materijala te reprezentaciji. Recesijske mjere poslovanja usvojene su kako bi se, bez obzira na nepovoljno financijsko razdoblje, i nadalje osiguralo izvođenje jednog besplatnog tečaja u svakoj županiji u RH, sukladno iskazanim potrebama i interesu.

U skladu s tim, Centar je tijekom 2013. godine održao 82 tečaja te ostvario ukupno 400 sati edukacije. Sudjelovalo je ukupno 1 339 polaznika na klasičnim te 101 polaznika na online tečajevima. U Zagrebu je održano 48 tečajeva, ostvareno je 232 (58%) sati edukacije na kojima je prisustvovalo 540 polaznika. U knjižnicama izvan Zagreba održana su 34 tečaja te je ostvareno 168 (42%) sati edukacije s ukupno 799 polaznika. U okviru suradnje Centra za stalno stručno usavršavanje te županijskih matičnih službi, regionalnih knjižničarskih društava i sveučilišnih knjižnica u Republici Hrvatskoj organizirana su ukupno 22 besplatna tečaja.

Ako promatramo posljednje tri godine (Tablica 1.) uočava se tendencija smanjenja broja polaznika iz školskih te djelomice iz narodnih knjižnica, uz značajno povećanje interesa knjižničara iz visokoškolskih i specijalnih knjižnica. Smatramo kako je trend odraz pluralističkog sustava nadležnosti nad stručnim pitanjima u području školskog knjižničarstva, ali istodobno i povećanja tečajeva i tema od interesa za visokoškolsko, specijalno i znanstveno knjižničarstvo.

Tablica 1. Trend promjena strukture polaznika po vrsti knjižnica 2011-2013.

Tablica 2. Broj polaznika po gradovima

Tablica 2. prikazuje odaziv polaznika na tečajeve Centra po gradovima. Ako se izuzme Zagreb, najaktivnija središta su Vinkovci, Rijeka, Pula, Zadar i Koprivnica sa više od 50 polaznika godišnje. Teme koje su izazvale najveći interes polaznika su teme vezano uz zaštitu prava autora i korisnika; reviziju i otpis knjižnične građe; odabir, vrednovanje i korištenje e-izvora; službene informacijske izvore; izradu mrežnih stranica CMS sustavom WordPress; metode uspješnog komuniciranja te bibliometrijske usluge knjižnica.

Bez obzira na otegotne okolnosti višegodišnje nepovoljne ekonomske situacije, program za 2014. godinu donosi 12 novih tečajeva: II.5. Konzervatorsko restauratorski postupci na starim uvezima (Martina Pravec); II.6. Upravljanje tiskanom baštinom. Programi preventivne zaštite baštinskih zbirki (Tinka Katić); II.7. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje (Verena Tibljaš i Vesna Kurilić); II.9. Pristup informacijama i komunikaciji u knjižnicama za osobe oštećena vida – upotreba besplatnog čitača zaslona NVDA (Hrvoje Katić i Antonija Mikac); IV.9. UDK u praksi – Novi UDK izdanje 2013. (Lidija Vukadin); V.1. Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi (Ivo Tokić); V.2. Upravljanje kvalitetom (Ivo Tokić); V.7. Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika: primjeri usmene povijesti (Marica Šapro Ficović); VII.2. Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu (Lobel Machala); VII.3. Kako pokrenuti znanstveni časopis: od ideje do e-časopisa (Alisa Martek); VI.7. Semantički web (Dijana Machala);te VI.11. Primjena pametnih telefona u knjižnicama (Krunoslav Rendulić).

Cjeloviti raspored programa održavanja tečajeva tijekom 2014. godine dostupan je na novom mrežnom portalu Centra na adresi http://cssu.nsk.hr, a pretplata na besplatne elektroničke novosti http://cssu.nsk.hr/newsletter omogućuje tjedno primanje novosti iz područja obrazovanja i izobrazbe knjižničara te o programima održavanja tečajeva. Stav o važnosti tema za stalno stručno usavršavanje možete iskazati i putem online ankete dostupne na mrežnom portalu.

Pozivamo vas da i nadalje aktivno sudjelujete na našim tečajevima čime pridonosite razvitku cjelokupnih knjižničnih usluga.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-