-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 66, srpanj 2015. :: Nova izdanja


Objedinjeno izdanje ISBD i Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga

Hrvatski prijevod objedinjenog izdanja ISBD : Međunarodni standardni bibliografski opis, prevoditeljice dr. sc. Ane Barbarić i stručne redaktorice prijevoda dr. sc. Mirne Willer,    objavljen je 2014. godine u nakladi Hrvatskoga knjižničarskog društva. S obzirom na pojavu novih vrsta knjižnične građe koja do sada nije bila obuhvaćena postojećim Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (u daljnjem tekstu Pravilnik) Eve Verona,  javila se potreba za izradom usporedne analize objedinjenog izdanja ISBD-a i još uvijek važećeg Pravilnika.

U sklopu projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju izrađen je dokument pod nazivom „Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD : Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eve Verona.

Dokument je rezultat analize ISBD-a i Pravilnika kojeg su izradile Radna grupa za kataložni opis Komisije za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva i Radna grupa za katalogizaciju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, čije je prijedloge raspravio i usvojio Stručni odbor za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (u daljnjem tekstu Stručni odbor).

Namjena je dokumenta biti temelj za izradu novog pravilnika, ali i materijal za edukaciju i pomoć katalogizatorima u praktičnom radu. Preporuka je da se dokument koji je izrađen u obliku tablica koristi pri katalogizaciji svih vrsta građe u prijelaznom razdoblju do objavljivanja novog pravilnika.

Dokument sadrži broj, naziv i tekst odredbi ISBD-a čija je primjena prihvaćena uz dopune, izmjene, razradu i sl. te broj, naziv i tekst odredbi čija primjena nije prihvaćena, uz odgovarajuća objašnjenja i upute. Odredbe ISBD-a čija je primjena prihvaćena bez dodatnih dopuna i napomena (primjerice Skupina 0 Oblik sadržaja i vrsta medija) nisu unesene u tablice, osim u pojedinim slučajevima kad se to smatralo korisnim radi jasnoće (npr. ako je riječ o novoj odredbi). Primjena pojedinih odredbi ovisi o razinama opisa jedinice građe koja se katalogizira: potpuni (za potrebe bibliografskog opisa), srednji (za potrebe kataložnog opisa) i skraćeni (npr. za potrebe izrade CIP zapisa) kao i o postupcima opisa ( jednorazinskom, dvorazinskom ili višerazinskom). 

S obzirom da objedinjeno izdanje ISBD-a ne uključuje zbirni opis, kao ni opis neobjavljene građe (npr. doktorskih disertacija) i sastavnica, navedene vrste građe nisu uvrštene u usporednu analizu ISBD-a i Pravilnika, ali će biti obuhvaćene propisima novog pravilnika.

Radno nazivlje korišteno u dokumentu može u daljnjim fazama projekta biti podložno promjenama.

Budući da dokument predstavlja svojevrsni prilog izvještaju rada Stručnog odbora i pomoć u razradi koncepcije novog pravilnika, uz pojedine propise navedeni su komentari i napomene Stručnog odbora koji se odnose na buduće zadatke u izradi pravilnika, poput razrade određenih elemenata ili usklađivanja s potrebama muzejske i arhivističke zajednice. Treba naglasiti da se rad na projektu izrade novog nacionalnog pravilnika proširio uz knjižničarsku i na muzejsku, arhivističku te akademsku zajednicu.   

Izmjene i dopune navedenog dokumenta moguće su uz prethodnu suglasnost Stručnog odbora. Važno je navesti i stručnjake koji su sudjelovali u izradi dokumenta. To su članovi Radne grupe za kataložni opis Komisije za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva: Željka Aleksić, Ana Barbarić (zamjenica voditeljice), Tanja Buzina, Elza Erdelji, Irena Galić-Bešker, Nikolina Gošljević, Vesna Hodak (voditeljica), Tamara Ilić-Olujić, Mikica Maštrović, Tanja Mihalić, Mira Miletić-Drder, Gordana Miolin, Petra Petrović, Sonja Pigac Ljubi, Vikica Semenski, Marina Stanić Palašti, Vesna Stričević, Andrea Šušnjar. Članovi Radne grupe za katalogizaciju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu su Tanja Buzina (voditeljica), Irena Galić Bešker, Nikolina Gošljević, Vesna Hodak, Dalija Horaček, Tamara Ilić Olujić, Lobel Machala, Anita Marin, Mikica Maštrović, Sonja Pigac Ljubi, Marina Stanić Palašti, Tomica Vrbanc. Članovi Stručnog odbora su Jelena Balog Vojak, Ana Barbarić, Tanja Buzina, Vesna Hodak, Jozo Ivanović, Tinka Katić (koordinatorica projekta), Kornelija Petr Balog, Snježana Radovanlija Mileusnić, Marijana Tomić (tajnica Stručnog odbora), Ana Vukadin (urednica pravilnika), Mirna Willer (predsjednica Stručnog odbora). 

Dokument su priredile za objavljivanje  Ana Vukadin i Vesna Hodak, a dostupan je na stranicama projekta http://npk.nsk.hr/radne-verzije-dokumenata/  te na stranicama Komisije za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva

http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/31/publikacija/17/

 Ana Vukadin

Vesna Hodak

NSK u Zagrebu

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-