-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 69, travanj 2016. :: Tema broja: Programi i projekti za pripadnike nacionalnih manjina


Strategija razvoja Središnje knjižnice za češku manjinu u okvirima

Kulturna raznolikost ili multikulturalnost temelj je naše kolektivne snage u našim lokalnim zajednicama i u našem globalnom društvu. Kulturna i jezična raznolikost zajednička je baština čovječanstva te bi je trebalo njegovati i očuvati na dobrobit svima. Ona je izvor razmjene, inovacija, kreativnosti …. Stoga naša knjižnica održava, podupire i promiče kulturnu i jezičnu raznolikost na međunarodnoj, državnoj  i lokalnoj razini. Knjižnica se uključuje u život manjinske zajednice , surađuje s drugim organizacijama i ustanovama u zajednici. Nudi usluge za sve, jer multikulturne usluge nisu posebne usluge. Knjižnica ima strateški plan koji definira njezino poslanje, ciljeve i usluge koje se odnose na kulturnu raznolikost. Plan se temelji na sveobuhvatnoj analizi potreba korisnika i mogućnostima knjižnice.

Središnja knjižnica za češku manjinu dio je programa Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar. Podrazumijeva se da je njezina strategija razvoja uključena u matičnu knjižnicu tj. Pučku knjižnicu i čitaonici Daruvar. Strateški plan za određeno razdoblje se osuvremenjuje a njegov nedostatak je dugoročno planiranje bez sigurnih proračunskih sredstava. Specifičnosti financiranja knjižnice utjecat će na kvalitetu programa i usluga. Upitno je koliko će se moći  osiguravati ciljane usluge izvan sjedišta Središnje knjižnice. Prema postojećem Modelu Središnjih knjižnica za  nacionalnih manjina, knjižnične usluge se pružaju i izvan sjedišta manjinske knjižnice.

Razvijati inovativne knjižnične usluge  

Inovativne knjižnične usluge neophodne su u svim vrstama knjižnica. Knjižnične usluge proizlaze iz stvarnih i potencijalnih korisnika knjižnice. Tako je Središnja knjižnica za češku manjinu predvidjela u budućnosti održavati tečajeve češkog jezika u prostoru knjižnice. Ideja za budućnost se već sada može nadzirati i analizirati. Nakon dvogodišnjeg održavanja tečaja češkog jezika, možemo analizirati tekuće stanje i odgovoriti na nastale promjene. Broj korisnika knjižnice se povećao, a to nam je bio i cilj. Komunikacija među korisnicima pokazala se kao jedan od postupaka pronalaženja novih ljudi koji će preporučiti tečaj češkog jezika kao iznimno koristan.

Kako bi se korisnicima omogućio slobodan pristup građi želimo napraviti reorganizaciju postojećih stacionara na terenu i urediti nove lokacije za smještaj češkog fonda. Knjižnica kontinuirano razvija višejezični pristup knjižničnim uslugama i to za sve građane. U budućem razdoblju planiramo održavati osposobljavanje volontera za rad u knjižnicama udruga ( češkim besedama ). Strategijsko planiranje obuhvaća i uspostava pravnog i financijskog okvira koji osigurava sredstva za redovnu djelatnost knjižnice. Središnja knjižnica za češku manjinu je financirana od Ministarstva kulture RH, što znači može samo predvidjeti financijski okvir i u tom kontekstu tražiti razumijevanje na lokalnoj razini. Unapređivati razumijevanje i financijske okvire na lokalnoj razini, znači poticati nadležna tijela na donošenje odluka i odgovarajuće financiranje za knjižnicu. Važno je unutar Zakona o knjižnicama i podzakonskim aktima regulirati status Manjinskih knjižnica, kako bi se razriješile nedoumice a time nadzor i odgovornost pred Zakonom.

Inovativne knjižnične usluge predstavljaju i popularizaciju djelatnosti. Tako smo pokrenuli i nekoliko programa za djecu. Djeci predškolske dobi namijenjen je program Čitaj mi prije spavanja . Knjižničarka odlazi u češki vrtić i tamo čita djeci prije spavanja  priče na češkom jeziku.

Za djecu školske dobi namijenjen je program po uzoru na našu sestrinsku knjižnicu iz Češke. Ovaj program nosi naziv Škola naruby  (škola naopačke) a ima za cilj postići kvalitetnu suradnju roditelja i članova obitelji s djetetom kojem se čita. Sve je zamišljeno kao igra, jer dijete preuzima ulogu učitelja a roditelj je taj kojeg se ocjenjuje. Drugim riječima igraju se škole. Djeca imaju svoje dnevnike čitanja u koje upisuje svoje dojmove o pročitanom i još ocjenjuju onoga tko mu čita. Svako dijete ima svoj dnevnik čitanja u koji može osim ocjene i nacrtati svoje dojmove o pročitanom. Važno je čitati djeci  svaki dan 20 minuta. Uz ovaj  program predviđeno je druženje u knjižnici. Četiri puta godišnje (uvijek na  promjenu godišnjeg doba) u knjižnici održavamo roditeljske sastanke svih sudionika u programu Škola naruby . Sastanke vodi knjižničarka koja daje savjete i usmjerava djecu na nove i zanimljive knjige. Djeca sama odabiru knjige koje žele da im se čitaju.

Predvidjeli smo odgovoriti na promjene u školstvu tj. odlaziti u škole i pomagati učiteljima gdje se nastava odvija na češkom jezike prema modelu C. 

Model C je definiran  Zakonom o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina. Nastava se izvodi na način da uz redovitu nastavu na hrvatskom jeziku određeni nastavni predmeti su na češkom jeziku i to od dva do pet školskih sati tjedno. Od nastavnih predmeta na češkom jeziku su povijest, geografija, učenje češkog jezika i književnosti, glazbena i likovna kultura. Knjižničarka u dogovoru s predmetnim nastavnikom pomaže u obradi lektire na drugačiji način. Na osnovu pregledane lektire i analize tekućeg stanja, predvidjeli smo da lektirne  naslove treba osuvremeniti, jer su postojeći zastarjeli. Voditeljica Središnje knjižnice za češku manjinu bira i osuvremenjuje sadržaje koje su djeca u Češkoj prihvatila kao zanimljive sadržaje. Uvođenjem novih načina obrade lektire i zajedničkom analizom učenika, učitelja i knjižničarke lektira postaje zanimljiva.

Novi korisnici i knjižnične usluge   

Strateški ciljevi uključuju i pridobivanje novih korisnika te proširenje suradnje na nove partnere u cilju podizanja kvalitete programa i usluga usmjerenih ciljanim skupinama korisnika. Nove korisnike planiramo dobiti u suradnji s ustanovama, vrtićima, udrugama na svim razinama od lokalne do međunarodne razine. Pojedine češke besede (udruge) imaju knjižnične zbirke na češkom jeziku unutar svojih udruga i kao takve predstavljaju dio suradnje sa Središnjom knjižnicom  za češku manjinu.

Potrebe novih korisnika postaju sve složenije i zahtjevnije, a s druge strane se smanjuju proračunska sredstva koja se moraju raspodijeliti na sve više korisničkih usluga i programa.

U svemu tome knjižničarka će svojom kreativnošću pokazati da svi novi korisnici mogu doprinijeti kvalitetnijem životu svoje sredine. Kvalitetne knjižnične usluge su onda, ako su utemeljene na razumijevanju korisničkih potreba. Važno je da usluga odgovara novoj skupini korisnika, a to svakako možemo nadzirati i odgovoriti na promjene.

Kontinuitet osposobljavanja korisnika       

Prateći IFLA – ine Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice, dobro je uključivanje društvene skupine u zajednicu, suradnja knjižnice s civilnim sektorom. Tako knjižničarka kontinuirano radi na osposobljavanju volontera izvan sjedišta Središnje knjižnice za češku manjinu. Naime, u skladu s potrebama lokalnog stanovništva pojedine usluge se organiziraju izvan knjižničnog prostora. Kontinuitet osposobljavanja korisnika treće životne dobi, provodit će sve dok oni to budu željeli. Neformalni oblici obrazovanja pozitivno utječu na kvalitetu života i lojalnog odnosa i veze između knjižnice i sudionika programa. Upravo to je pokazao tečaj češkog jezika za početnike, koji se provodi već treću godinu. Kontinuitet ovog tipa osposobljavanja nastavit će se u budućnosti.

Pristup informacijama  

Knjižničar je dužan svojim korisnicima osigurati informacije koje su mu potrebne da bi o nekoj temi mogao govoriti. Strateško planiranje stoga osigurava jednaku dostupnost svim vrstama informacija. Knjižnica nudi različite vrste građe i informacije na raznim medijima. Putem interneta kao globalne mreže omogućuje jednak pristup informacijama. Knjižnica ima svoju web stranicu i facebook.

Obvezni primjerak na češkom jeziku

Središnja knjižnica za češku manjinu kontinuirano prati dostavu obveznog primjerka na češkom jeziku. Publikacije tiskane na češkom dio su fonda naše knjižnice. Jednota je za sada jedina nakladnička kuća u Hrvatskoj koja tiska građu na češkom jeziku. Nakladništvo češke nacionalne manjine ima svoju dugogodišnju tradiciju. Sve tiskane publikacije koje daruvarska Jednota izdaje za nas knjižničare predstavljaju nacionalno kulturno dobro. Pitanje obveznog primjerka kod nas je riješeno. Dolazi redovito i na vrijeme.   

Popularizacija knjižnične djelatnosti  

Popularizaciju knjižnične djelatnost na češkom jeziku provodimo tijekom cijele godine i građanstvu nudimo niz pogodnosti, a sve s ciljem popularizacije korištenja češkog jezika i povećanja broja korisnika. Organiziramo edukativne radionice, izložbe, susrete zavičajnih autora koji pišu na češkom jeziku, predavanja,  filmske večeri, kvizove znanja na određenu tematiku, tečajeve češkog jezika, nagradne igre i međunarodne programe.

Budi in – budi u knjižnici je akcija koju provodimo kontinuirano tijekom ljetnih mjeseci a namijenjena je svim dobnim skupinama. Radionice na češkom jeziku uglavnom se provode tako da se potiče kreativnost korisnika i razvoj govornih vještina.

Nagradne igre – čitaj, čitaj pa ćeš naći ! potiču na razmišljanje o riječima, njihovom značenju i vrijednosti u kontekstu vlastitih života sa željom da se mladež ohrabri na otvoreni razgovor i diskusiju o riječima na češkom jeziku.   

Javna čitanja i čitanje naglas – javna čitanja održavamo na glavnom trgu u gradu, u parku, te na drugim javnim mjestima pogodnim za čitanje.  

Noć knjige – ovom manifestacijom obilježavamo Svjetski dan knjige. Priređujemo raznovrsne sadržaje koji potiču kulturu čitanja i razgovor o literaturi.

Na međunarodnoj razini obilježavamo Noć s Andersenom. To je akcija za poticaj  čitanja povodom obilježavanja dana rođenja H. Ch. Andersena (2. travnja), koja se provodi u svijetu od 2001. godine. Aktivnost je namijenjena djeci od  7-12 godina. Cilj ove manifestacije je da djeca, korisnici knjižnice, na zabavan način uz niz čitalačkih aktivnosti provedu noć u knjižnici. Naša Knjižnica kao jedina iz Hrvatske uključena je ovu manifestaciju. Posebnost je u tome što tu Noć obilježavamo zajednički sa sestrinskom knjižnicom u Češkoj ( Městská knihovna Český Těšín ) putem skypea.

Svake godine manifestacija Noć s Andersenom uključuje sve veći broj mladih čitatelja. Hrvatski i češki mediji nas prate a također i televizija.

Međunarodna suradnja

U  Republici Češkoj promicanju čitanja posvećuje se kontinuirana pozornost. Organizira se niz akcija na nacionalnoj razini kojima se nastoji utjecati na širu javnost. Neke od tih akcija istovjetne su onima koje se organiziraju i u Hrvatskoj. Programi posvećeni promicanju čitanja u Češkoj su daleko brojniji.

Naša knjižnica razvija suradnju s Nacionalnom knjižnicom u Pragu i to na reciprocitetu periodičkih izdanja. Druga knjižnica u Češkoj s kojom razvijamo zajedničke programe i manifestacije je Městska knihovna Český Těšin (Gradska knjižnica Češki Tešin ). Ova knjižnica po veličini odgovara županijskoj knjižnici, dok se naša daruvarska svrstava u knjižnice manjih gradova. Na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske u sklopu međunarodnog programa NAPLE Sister Librarie, naša knjižnica ostvaruje međunarodnu suradnju sa sestrinskom knjižnicom Gradskom knjižnicom Češki Tešin u Češkoj.  Od 2012. godine aktivno se provode zajednički programi i manifestacije.  

Sestrinska knjižnica

Sudjelovanje u Programu sestrinskih knjižnica je zamišljeno kao poticaj knjižnicama na međunarodnu suradnju, a namijenjeno je svim narodnim knjižnicama u zemljama članicama NAPLE-a. Do danas se u program uključilo 86 knjižnica iz 14 zemalja članica NAPL-a. Među aktivnijim knjižnicama su tri hrvatske knjižnice ( Daruvar, Koprivnica i Korčula ) koje razmjenjuje programe i građu, informacije, održavaju izložbe, upoznaju jedni druge i javnost s kulturnim događanjima i običajima zemlje iz koje dolaze. Razvijaju osobne kontakte i općenito razmjenjuju iskustva sa svojim sestrinskim knjižnicama.

Na prijedlog naše sestrinske knjižnice u Češkom Tešinu izradili smo zajedničku web stranicu naših knjižnica gdje objavljujemo ostvarene aktivnosti i programe. Na zajedničkoj stranici svaka knjižnica je predstavila svoj povijesni pregled.

Tako od 2012. godine kontinuirano obilježavamo Andersenov rođendan. Kroz niz čitalačkih i drugih aktivnosti djeca slave bajkoviti svijet H. C Andersena. U knjižnicama diljem svijeta posljednji petak u ožujku dvadesetero prijavljenih članova knjižnice prespava u vrećama za spavanje. Putem Skype djeca iz Daruvarske knjižnice razgovaraju s djecom iz  Gradske knjižnice Česki Tešin. Jedni drugima prezentiraju što rade te noći u knjižnici. Manifestacija Noć s Andersenom pobudila je veliki medijski interes i svake godine nas prati hrvatska  i češka televizija.

Zajednički projekt naših knjižnica bio je izraditi knjigu o svojem gradu. Održan je ciklus radionica u našim knjižnicama, a djeca od 10 do 14 godina izrađivala su knjigu o znamenitostima svoga grada. Naša djeca su pisala i slikala grad Daruvar, a djeca iz sestrinske knjižnice svoj grad Češki Tešin. Nakon izrade ovih knjiga uslijedila je promocija, a zatim međusobna razmjena knjiga o našim gradovima. Promocija ove knjige održala se paralelno u obje knjižnice uz prisustvo gradonačelnika a prijenos se održavao putem Skypea. 

Sljedeća  aktivnost bila je posvećena kreativnom pisanju za djecu do 14 godina. To je međunarodno literarno natjecanje na zadanu temu pod zajedničkim nazivom Postani

pisac s…a provodi se u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Sloveniji. Takmičenje se provodi u dvije kategorije, a šest najboljih radova putuje u Republiku Češku, gdje se radovi iz svih zemalja objedinjuju u e-zbornik. Promocija e-zbornika prenosi se putem Skype a djeca čiji radovi su odabrani nagrađuju se u njihovim knjižnicama.

Osuvremenjivanje Sister libraries programa i bolje upoznavanje na međunarodnoj razini su svakako i stručne posjete Sestrinskoj knjižnici. Ravnateljica daruvarske knjižnice i voditeljica Središnje knjižnice za češku manjinu bile se 2014. godine u stručnoj posjeti Sestrinskoj knjižnici i tom posjetom učvrstile suradnički odnos dviju knjižnica. Želimo našoj sestrinskoj knjižnici približiti naše multikulturne knjižnične usluge a time jezik i kulturu češke manjine u Hrvatskoj. Naša knjižnica promovira stvaralaštvo češke manjine kroz povijest, književnost, umjetnost, tradiciju… Zalažemo se prenijeti našoj sestrinskoj knjižnici medijsku popraćenost hrvatsko-čeških veza u Hrvatskoj i obrnuto.

Jačanje međunarodne suradnje

Prema Strateškom planu razvijat će se domaći projekti i nastaviti će se inozemni projekti. Dobro smo predvidjeli aktivnosti za budućnost knjižnice. Razvijat će se čitalačke navike kod djece i mladih. Provodit će se edukativne radionice a posebna pozornost bit će usmjerena na kreativno pisanje kao što je Postani pisac s…  Sudjelovat ćemo na međunarodnim literarnim natjecanjima i manifestacijama. Rezultat suradnje u inozemstvu su priljev građe iz Republike Češke, a također razmjena periodike. Poticati ćemo istraživački rad kod manjinskog stanovništva. Sudjelovat ćemo u istraživanju identiteta pripadnika češke manjine na nacionalnoj i regionalnoj razini. Pomagat ćemo u terenskom istraživanju značajnih osoba, koje su obilježile rad pripadnika češke manjine u Hrvatskoj.

I na kraju, knjižničnu djelatnost ćemo aktivno promicati svim dostupnim promidžbenim sredstvima. Važno je da ponuda usluga i protok informacija bude na društvenim mrežama transparentan.

Knjižnici možete pristupiti putem linka: http://www.knjiznica.hr/mods/knjiznice/?id=351

Fanika Stehna, dipl. knjižničar

fanika@knjiznica-daruvar.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-