-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 71, listopad 2016. :: Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“


„I JA ŽELIM ČITATI“ - Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom
(jesen, 2016. - jesen, 2017.)

Hrvatsko knjižničarsko društvo (Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama) je organizator jednogodišnje Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati” (https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/?fref=ts). Kao suorganizatori u Kampanji nalazi se još sedam Komisija HKD-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Knjižnice grada Zagreba te brojni partneri među kojima svakako treba spomenuti Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatsku udrugu za disleksiju, Polikliniku SUVAG, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu, Hrvatsku knjižnicu za slijepe, Zakladu „Čujem, vjerujem, vidim“ i ostale.

Kampanjom se želi upozoriti hrvatska javnost na probleme osoba s teškoćama čitanja i disleksijom, nedostatak sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja te slabu i nedostatnu produkciju građe lagane za čitanje. Organizator Kampanje smatra da je u interesu javnosti i cijeloga hrvatskog društva osigurati neometan i ravnopravan pristup književnim djelima i informacijama svim dobnim skupinama osoba s teškoćama čitanja, disleksijom i osobama koje ne mogu čitati standardni (crni) tisak. Kampanja je predstavljena na 13. okrugom stolu za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod nazivom "Imate li teškoće čitanja? Dobro došli u knjižnicu!“ dana 30. rujna 2016. u Gradskoj knjižnici u Zagrebu.

Osobe s teškoćama čitanja i disleksijom imaju različite jezično-govorne teškoće koje se očituju u brzini, točnosti i razumijevanju pročitanoga. Hrvatsko logopedsko društvo donosi podatak o svakom desetom učeniku koji ima teškoće čitanja i tu djecu prate problemi s učenjem tijekom cijelog školovanja. Hrvatska udruga za disleksiju donosi procjenu da pet do deset posto populacije u Hrvatskoj ima disleksiju. Ako se na vrijeme ne dijagnosticiraju, teškoće čitanja i disleksija mogu dovesti do odustajanja od učenja i utjecati negativno na ostale vidove života.

U Hrvatskoj dio osoba s teškoćama čitanja ostvaruje prava osoba s invaliditetom, ali dio njih ne ubraja se u osobe s invaliditetom. Prema postojećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima nije im dostupno korištenje prilagođene književne i stručne literature te drugih tiskovina i e-izdanja objavljenih u različitim formatima, jer nije u pitanju invaliditet već „teškoća“ koja onemogućava korištenje/čitanje standardnog tiska. Ovime su najviše pogođeni učenici i studenti s teškoćama i poremećajima sposobnosti čitanja. Svim osobama koje se zbog nekih teškoća (a nisu osobe s invaliditetom) ne mogu koristiti standardnim tiskom treba izmjenom Zakona o autorskom pravu omogućiti korištenje zvučne i tekstualne građe u svim oblicima kao i građe lagane za čitanje.

Ciljevi Kampanje su informirati i educirati javnost i učiniti je osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) pri Ministarstvu kulture RH, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH i Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i omogućiti lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi. Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave problematikom osoba s teškoćama čitanja i disleksijom i osoba koje ne mogu čitati standardni (crni) tisak i povećati mrežu knjižnica koje provode programe za ove korisnike pod sloganom „I ja želim čitati!“.

Kampanjom se želi okupiti sve zainteresirane strane u rješavanju ovog problema (knjižnice, škole, fakultete, razne udruge, institucije, nakladnike, državne i gradske urede) kako bi zajednički s organizatorom, suorganizatorima i partnerima u Kampanji postigli prethodno spomenute ciljeve Kampanje.   

Izrađen je logo i plakat Kampanje te vodič za sudionike Kampanje (knjižnice, vrtiće, škole, fakultete) koji uključuje prijedlog događanja i aktivnosti u okviru jednogodišnje Kampanje s ponuđenim temama za održavanje radionica, predavanja, tribina i izložbi. Vodič pod sloganom „Dijeleći svoja iskustva i priče, potičemo druge da daju svoj doprinos!“ donosi kratke upute kako bilježiti događanja u okviru Kampanje koje uz naziv i datum uključuju kratak opis događanja, fotografije, broj sudionika, dojmove sudionika, sudjelovanje medija na događanju i oglašavanje događanja (mrežne stranice, društvene mreže, glasila).

Jedan od ciljeva jednogodišnje Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja „I ja želim čitati!“ je proširiti mrežu knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja. Stoga je HKD-ova Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama kao nositelj Kampanje provela je anketno istraživanje od 8. kolovoza do 15. rujna 2016. godine. Cilj istraživanja bio je utvrditi stanje knjižničnih usluga i programa za osobe s teškoćama čitanja u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj prije početka Kampanje. Rezultati provedenog istraživanja predočeni su na Okrugom stolu "Imate li teškoće čitanja? Dobro došli u knjižnicu!“ 30. rujna 2016. godine.  Rezultati ukazuju na slabu opremljenost i izbor građe i usluga za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, svjesnost knjižničara o kompleksnosti tematike i njihovu zainteresiranost za poboljšanje postojećeg stanja te govore u prilog potrebe pokretanja Kampanje. Istraživanje će biti ponovljeno i na kraju Kampanje radi njenog vrednovanja te dobivanja podataka u kojoj mjeri je ona utjecala na povećanje broja knjižničnih programa za osobe s teškoćama čitanja i knjižnica koje ih provode.

Nakon godinu dana izradit će se mjerljivost uspjeha Kampanje, a rezultati će biti predstavljeni na 14. okrugom stolu za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama u jesen 2017. godine.

Dunja M. Gabriel

dgabriel@nsk.hr 

Željka Miščin

zeljka.miscin@kgz.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-