-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 72, siječanj 2017. :: Skupovi u zemlji i inozemstvu


Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 18. 11. 2016.

Knjižnica i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica organizirala je 18. 11. 2016. znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ povodom 10. obljetnice svoje knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike Suorganizatori su bili Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva. Na skupu je sudjelovalo 60-ak sudionika iz 18 većih i manjih hrvatskih gradova i mjesta – uglavnom knjižničari iz raznih vrsta knjižnica (narodnih, školskih i visokoškolskih), potom sveučilišni profesori (Filozoski fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru) te predstavnici udruga za slijepe i slabovidne osobe, Roma i osoba s invaliditetom.

Ciljevi skupa bili su evaluirati ulogu knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih, depriviranih i na bilo koji način socijalno isključenih skupina građana; dobiti uvide u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje svojih knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju socijalne pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.

Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, skup je podijeljen u dva dijela.

U prvom,  znanstvenom dijelu skupa s pet pozvanih izlaganja propitivali su se konceptualni, znanstveno-teorijski i istraživački aspekti socijalne inkluzije, socijalne pravednosti i suvremenih teorijskih pristupa u knjižničarstvu s obzirom na identitet, vrijednosti, uloge i zadaće knjižnica i knjižničarske struke u suvremenom društvu. Jedan od pokazatelja ovih prilagodbi je i otvaranje knjižnica potrebama novih korisničkih skupina kojima su one ranije bile teško ili nikako dostupne.

U drugom, stručnom dijelu skupa održano je jedanaest izlaganja u kojima su predstavljeni primjeri dobre prakse hrvatskih knjižnica koje nude usluge socijalno isključenim osobama ili osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti. U neka od tih izlaganja uključili su se i suradnici iz udruga (za slijepe i za Rome), te se na temelju suradničkih odnosa promicala dobra praksa u umrežavanju i kreiranju socijalno inkluzivnih usluga u zajednici. Opširnije o izlaganjima na:

http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/default_izdvojeno.asp?sid=6448

Zaključak je skupa da mnoge hrvatske knjižnice, kao i one u svijetu, danas nisu više samo kulturno-baštinske ustanove i posudionice knjiga, već se prema svojim mogućnostima,  specifičnostima i opredjeljenjima prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu. Knjižnice se profiliraju kao središta svojih zajednica polazeći od različitih informacijskih, kulturnih, obrazovnih i socijalno-komunikacijskih potreba svojih različitih korisnika. Doprinoseći socijalnoj inkluziji jačaju društvene veze u zajednici, društveno povezivanje, solidarnost i empatiju.

Organiziranje socijalno-inkluzivnih knjižničnih usluga podrazumijeva razvoj novih kompetencija knjižničara i usavršavanje znanja i vještina potrebnih za pružanje takvih usluga. Navedeno iziskuje cjeloživotno obrazovanje knjižničara i suradnju knjižnica s različitim ustanovama, organizacija i udruga na dobrobit cjelokupnog stanovništva lokalne zajednice.     

Na skupu su utvrđene konkretne preporuke za organiziranje knjižničnih usluga koje uključuju: (i) informiranje o potrebama ciljane skupine u lokalnoj zajednici, (ii) procjenu mogućnosti organiziranja određene vrste usluga (vrijeme, zaposlenici, sredstva, partneri), (iii) identificiranje prepreka i rizika, (iv) određivanje ciljeva i načina kako mjeriti njihovo ostvarenje, (v) educiranje i traženje partnera za stručnu podršku iz drugih područja (socijalni rad, psihologija, pravo, medicina…) te (vi) uključivanje pojedinaca iz ciljane skupine u organizaciju i promociju usluge. 

Dijana Sabolović-Krajina

dijana@knjiznica-koprivnica.hr 

Dunja Marija Gabriel

dgabriel@nsk.hr 

Željka Miščin

zeljka.miscin@kgz.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-