-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 44, srpanj 2009. :: Skupovi i manifestacije u zemlji


2. okrugli stol: Knjižnice i suvremeni menadžment : Upravljanje i osiguranje kvalitete
Rijeka, 17. travnja 2009.

U organizaciji Komisije za upravljanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, Gradske knjižnica Rijeka i Sveučilišne knjižnica Rijeka održan je 17. travnja u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka 2. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment na temu Upravljanje i osiguranje kvalitete (1. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment održan je lani u Osijeku). Skupu su nazočila pedeset tri sudionika iz Hrvatske, Slovenije i Srbije – ravnatelji i voditelji samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, te voditelji knjižničnih odjela, službi i programa, ostali knjižnični djelatnici. Rad stručnog skupa odvijao se u obliku pozvanih predavanja i panel-diskusije.

Dr. sc. Zdravko Pečar, izvanredni profesor na Fakultetu za upravu u Ljubljani, stručnjak za menadžment u javnom sektoru, član mnogih slovenskih i međunarodnih udruženja i tijela, održao je izlaganje pod nazivom Menadžment kvalitete / kakvoće u javnom sektoru. Dragica Turjak, biblitekar specijalist, direktorica Mariborske knjižnice, održala je izlaganje pod nazivom ISO 9001 certifikat kvalitete u Mariborskoj knjižnici. Mariborska knjižnica prva je slovenska knjižnica koja je uvela sustav upravljanja kvalitetom. D. Turjak upoznala je prisutne o tijeku realizacije ovog projekta. Povezali su se sa Slovenskim institutom za kakvoću i mjerenja (SIQ) i započeli s projektom uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000 Sustavi upravljanja kvalitetom. Bio je to pilot-projekt u knjižničarstvu u Sloveniji, koji je od prve ideje i osnove, imenovanja projektne skupine i edukacije do uspješno obavljenog prvog certifikacijskog rješenja trajao od 2002. do 2005. godine.

Gorana Tuškan-Mihočić, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka, održala je izlaganje pod nazivom Pokazatelji za mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnim knjižnicama. Izlaganje je popratila primjerom istraživanja zadovoljstva korisnika Gradske knjižnice Rijeka koristeći metodu anketnog upitnika prema smjernicama IFLA-ina priručnika Measuring Quality : Performance Measurement in Libraries (2007). Senka Tomljanović, dipl. knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka, održala je izlaganje pod nazivom Pokazatelji učinkovitosti za visokoškolske knjižnice.

Panel-diskusiju Što je kvalitetna knjižnica i kvalitetna knjižnična usluga: dijagnoza, a onda terapija moderirala je Dijana Sabolović-Krajina. U raspravi je istaknuto nekoliko primjera iz prakse uvođenja praćenja sustava kvalitete i to u knjižnicama Pravnog i Tehničkog fakulteta u Rijeci (Dejana Golenko i Sanja Heberling Dragičević). Sabina Fras Popović, voditeljica provođenja sustava kvalitete u Mariborskoj knjižnici, detaljnije se osvrnula na motiviranje djelatnika knjižice za aktivno uključivanje u sustavno provođenje osiguranja kvalitete na svojim radnim mjestima. Zdravko Pečar ponudio je teorijska i praktična rješenja o primjeni načela ukupnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM) u procesu samoprocjene temeljene na modelu izrađenom na Fakultetu za upravu u Ljubljani. U diskusiji su sudjelovale i mr. sc. Marina Mihalić, predsjednica Komisije HKD-a za statistiku, te Alisa Martek, predsjednica Sekcije HKD-a za visokoškolske knjižnice. Zajedničko u svim diskusijama bilo je isticanje potrebe kvalitetnog informiranja, komuniciranja i razumijevanja svih koji su uključeni u sustave uvođenje, upravljanja i osiguranja kvalitete.

Doneseni su zaključci koji su proslijeđeni Izvršnom odboru HKD:

  1. Predlaže se Hrvatskom zavodu za norme da preuzme standard ISO 11620:2008 kao hrvatsku normu na hrvatskom jeziku, kako bi postala dostupnija za praktičnu primjenu te kako bi se ujednačila hrvatska terminologija.
  2. Predlaže se Državnom zavodu za statistiku da obrazac KNJ-1 (Izvještaj knjižnica) prilagodi najnovijem izdanju standarda ISO 2789.
  3. Predlaže se Uredništvu Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva da se objave magistarski i doktorski radovi na temu evaluacije knjižnica obranjeni posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj, kako bi postali što lakše dostupni knjižnicama i knjižničarima.
  4. Predlaže se Uredništvu Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva da u svoj plan uvrsti prevođenje i objavljivanje IFLA-inog priručnika Measuring quality iz 2007. godine (Measuring quality : performance measurement in libraries / Roswitha Poll, Peter te Boekhorst. – 2nd revised ed. – Muenchen : Saur, 2007.).
  5. Predlaže se Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice da osuvremeni anketni upitnik za godišnje prikupljanje podataka iz narodnih knjižnica. Novi upitnik trebao bi sadržavati pokazatelje uspješnosti usklađene sa standardom ISO 11620:2008 i IFLA-inim priručnikom Measuring quality iz 2007., a trebala bi ga pratiti detaljna dokumentacija s preciznim opisima i metodama za prikupljanje podataka i računanje pokazatelja.
  6. Predlaže se Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje da prilikom osmišljavanja pokazatelja za evaulaciju visokih učilišta, u segmentu koji se odnosi na knjižnice, uključi i knjižničarsku struku, kako bi pokazatelji bili usklađeni s međunarodnim standardima za učinak knjižnica.
  7. Predlaže se Komisiji za narodne knjižnice da razmotri mogućnost osuvremenjavanja Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske, na način da se preciznije definiraju odredbe članka 52.
  8. Predlaže se Stručnom odboru Hrvatskoga knjižičarskog društva da potiče veću suradnju među komisijama Hrvatskoga knjižničarskog društva na izradi modela za samoevaluaciju svih vrsta knjižnica.
  9. Predlaže se knjižnicama da same poduzimaju projekte osiguranja kvalitete uz identificiranje partnera unutar struke i vanjske, te upoznavanje knjižničarske zajednice o rezultatima svojih napora, posebice u kontekstu daljnje edukacije o implementaciji, upravljanja i osiguranju kvalitete.

D. Sabolović-Krajina
dijana@knjiznica-koprivnica.hr
M. Šegota Novak
marija.segota-novak@gkri.hr

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-