-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 76, siječanj 2018. :: Tema broja: „Nabava knjižnične građe: interakcija između mogućnosti knjižnica i potreba korisnika“


Nabavna politika Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu, s posebnim osvrtom na Zavičajnu zbirku

Nabava knjižnične građe za narodnu knjižnicu odgovoran je posao, stoga ona mora biti planirana i dobro provedena jer samo takva nabava omogućuje kvalitetno korištenje knjižničnih fondova. Da bi bila osigurana sustavnost i dosljednost izgradnje knjižničnog fonda, potrebna je jasno definirana nabavna politika i smjernice za nabavu koje iz nje proizlaze.

Smjernice za nabavu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu temelje se na zakonskim i podzakonskim propisima, stručnim dokumentima, internim aktima, kao i Misiji knjižnice, koja je vidljiva na mrežnim stranicama Knjižnice.

Nabavna politika promišljena je aktivnost i u nju su uključene sve stručne osobe u knjižnici. Ona je rezultat analize stanja postojećeg fonda, procjene strukture fonda prema standardima; otprilike 45% nabave treba činiti stručna literatura, 30% beletristika, 15% dječja, 5% referentna zbirka, 5% ostalo, tj. podaci o namjeni knjižnice, njezinim ciljevima i potrebama korisnika za knjižničnim uslugama.

Načini nabave knjižnične građe su:

 • kupnja
 • otkup Ministarstva kulture
 • dar
 • obvezni primjerak
 • vlastita izdanja.

Prema broju stanovnika područja grada Karlovca (55 705, prema podacima iz 2011. godine), Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" svrstava se u narodne knjižnice III. tipa, odnosno pokriva područje od 35 000 do 60 000 stanovnika.

Knjižnični fond narodne knjižnice tog tipa treba sadržavati:

 • dvije knjige po stanovniku
 • multimedijsku građu koja se organizira kao zasebna zbirka, a početni broj jedinica mora biti najmanje 500 (CD, CD-ROM, DVD i ostala elektronička građa)
 • zbirku igračaka s početnim brojem od 500 jedinica
 • najmanje 40 naslova periodike.

Knjižnični fond nije statičan i potrebno ga je stalno dograđivati, imajući na umu potrebe korisnika. Nabava nove građe kao i otpis neaktualne nije proizvoljan čin već mora biti u skladu s važećim zakonima i propisima. Tempo nabave često određuje financijska mogućnost knjižnice, ali i dostupnost građe, korisnička populacija, stupanj korištenja, multikulturalnost, dobna struktura populacije, te posebne potrebe osoba s invaliditetom ili starijih osoba.

Nabavna politika Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu temelji se na odredbama Zakona o knjižnicama, Standarda za narodne knjižnice, preporukama UNESCO-ova Manifesta za narodne knjižnice, Kopenhaške deklaracije o važnosti narodnih knjižnica u informacijskom društvu, Izjave IFLA-ine Komisije za slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama Knjižnice i intelektualna sloboda, IFLA-inih smjernica za razvoj službi i usluga u narodnim knjižnicama, te drugih stručnih dokumenata koji se odnose na izgradnju fonda narodne knjižnice.

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" nabavlja sljedeće vrste građe:

 • knjige (književnost, stručna, znanstvena i popularno-znanstvena literatura, referentna građa, slikovnice, stripovi)
 • periodiku (novine i časopisi)
 • muzikalije
 • kartografsku građu
 • audiovizualnu građu (CD, DVD, Blu-ray i dr.)
 • elektroničke izvore (u fizičkom obliku i mrežno dostupni)
 • igračke i društvene igre.

Za potrebe Zavičajne zbirke nabavljaju se i:

 • sitni tisak
 • digitalizirani sadržaji zavičajne tematike.

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac posjeduje bogatu zbirku zavičajne tematike. Zavičajna je zbirka sustavno prikupljena, uređena i obrađena knjižnična građa koja se svojim sadržajem odnosi na zavičaj. U širem smislu, zavičajnoj zbirci pripada i građa koja je objavljena, tiskana ili nastala na teritoriju zavičaja. Zavičajna zbirka ima značajnu ulogu u čuvanju povijesti, tradicije i običaja karlovačkog područja. Ona pomaže u očuvanju identiteta lokalne zajednice te predstavlja bogat i sveobuhvatan izvor informacija o Karlovcu i široj okolici.

Budući da se izgradnja zavičajne zbirke temelji i na obveznom primjerku koji se dostavlja matičnim knjižnicama, kontaktirali smo sve tiskare na karlovačkom području da nam, ukoliko nisu, dostave obvezni primjerak prema Zakonu o knjižnicama, čl. 37.st.2 u kojem se navodi:

"Svaki nakladnik dužan je u roku iz stavka 1. (tj. u roku od 30 dana po završetku tiskanja, umnažanja ili proizvodnje) ovog članka dostaviti još po jedan primjerak građe matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke... obvezni primjerci moraju biti ispravni i u stanju u kojem će biti raspačavani (čl. 41.)"

U poglavlju XII. Kaznene odredbe, čl. 50. navedeno je:

"Novčanom kaznom... kaznit će se fizička ili pravna osoba... ako ne udovolji obvezi dostave obveznih primjeraka knjižnične građe."

Što se tiče darovane građe, Knjižnica prihvaća građu koja podržava interese i potrebe zajednice s posebnim naglaskom na građu iznimne vrijednosti i značaja za očuvanje kulturne baštine, te zadržava pravo na neprihvaćanje darova, osobito ako se darovima duplicira knjižna građa ili su izvan opsega smjernica za izgradnju knjižnične zbirke, ako su u lošem stanju ili nisu sukladni s postojećom nabavnom politikom knjižnice. Korisnici, odnosno svi koji su voljni darovati građu Knjižnici, mogu preuzeti Obrazac za darivanje građe na stranicma Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac.

Knjižnica surađuje s antikvarijatima, karlovačkim tiskarama te prati knjižnične kataloge kako bi ušla u trag nedostatnim izdanjima.

Izgradnja fonda dugotrajan je proces, te da bi bila što kvalitetnija, potrebno je stalno pratiti i uvažavati potrebe korisnika. Kao primjer tome, Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac na svom centralnom posudbenom pultu korisnicima nudi mogućnost da svoje želje za naslovima koji nedostaju u Knjižnici, ubace u za to posebno namijenjenu kutijicu. Nakon stručne prosudbe knjižničara prijedlozi se upisuju u Desideratu i šalju u odjel nabave.

Takvom suradnjom knjižničara i korisnika, u skladu sa svojim zadaćama i raspoloživim financijskim mogućnostima, knjižnica teži izgradnji fonda koji će zadovoljiti potrebe svih njezinih korisnika za formalnim i neformalnim obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem te čitanjem, uključujući i slobodno vrijeme, radi osobnog razvoja i/ili razonode.

Martina Barišić

mbarisic@gkka.hr

Aleksandra Mikić-Grginčić

amikic@gkka.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-