-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 77, travanj 2018. :: Projekti školskih knjižnica


Aktivnosti školske knjižnice u preventivnom programu škole

Školski preventivni program (ŠPP) je uveden u naše osnovne i srednje škole s ciljem borbe protiv ovisnosti te suzbijanja nasilja među djecom i mladima. U školskoj godini 2012./2013. pojavljuje se Zdravstveni odgoj i promiče zdravlje, zdrave stilove života i životne navike. U šk. god. 2015./2016. u škole ulazi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) s kojim se želi osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i odgovorno sudjelovanje u građanskom životu.

Preventivni program Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić – Nehaj obuhvaća informiranje i educiranje učenika o raznim oblicima rizičnog ponašanja i mogućim rješenjima problema, poučavanje socijalnih vještina, izražavanje kreativnosti, poboljšanje kvalitete života i pravilne organizacije slobodnog vremena te usvajanje zdravih životnih navika. Nositelji Školskog preventivnog programa su ravnatelj i stručna služba škole, razrednici i ostali nastavnici škole, roditelji, vanjski suradnici i lokalna zajednica, u zajedničkom interesu i nastojanju smanjenja pojave ovisnosti kod učenika te unaprjeđenju cjelokupnog zdravog razvoja mladih.

Školska knjižnica, kao školsko kulturno i informacijsko središte, zauzela je prepoznatljivo mjesto u provođenju preventivnih aktivnosti. Godišnjim planom i programom rada školske knjižnice predviđena je suradnja s razrednicima koji dovode učenike na Sat razrednog odjeljenja u knjižnici. Na tom satu knjižničar priprema i obrađuje odabranu temu i ujedno podučava učenike sadržajima knjižnično-informacijskog i medijskog odgoja i obrazovanja (KIMOO).

Na početku svake školske godine, obično u Međunarodnom mjesecu knjige i Međunarodnom mjesecu školskih knjižnica, učenici prvih razreda i njihovi razrednici dolaze u knjižnicu na nastavni sat Školska knjižnica i čitaonica: podrška u učenju i mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. To je prigoda za upoznavanje s fondovima koji postoje u školskoj knjižnici, Pravilnikom o posudbi, UDK rasporedom knjižnične građe, mogućnostima korištenja čitaonice, a i samom knjižničarkom. Sat uključuje i praktični zadatak u kojem učenici trebaju uočiti razliku između beletristike, stručne knjige i priručno-referentne građe. Cilj ovog susreta je predstaviti učenicima knjižnicu kao izvor informacija i podršku u savladavanju školskih obveza, potaknuti učenike na čitanje i posudbu knjiga, redovito i odgovorno ispunjavanje školskih obveza uz pomoć stručne literature, ukazati na potrebu i nužnost samostalnog rada i cjeloživotnog učenja te na mogućnost ugodnog provođenja slobodnog vremena uz beletristiku.

Nakon prvog, uvodnog sata, kroz sve godine njihovog školovanja predviđen je dolazak u knjižnicu na Sat razrednog odjeljenja uz odabrane teme iz Zdravstvenog ili Građanskog odgoja ili vezano za obilježavanje važnih datuma, blagdana i obljetnica. Najveći interes učenici pokazuju za nastavne satove: Medijski prikaz spolnosti, Kockanje i mladi, Društvene mreže, Anoreksija i bulimija, no i Međunarodni dan dječjih prava, Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje  te Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na ovim satovima se raspravlja o rizicima i posljedicama negativnih društvenih ili zdravstvenih pojava te kako ih spriječiti. Teme iz građanskog odgoja odnose se na sadržaje iz GOO-a: ljudsko-pravna, politička, interkulturalna i društvena pitanja i vrlo česte pojave kršenja građanskih prava. Cilj je razvijanje kritičkog razmišljanja kod učenika, osvješćivanje i formiranje osobnih sudova vrijednosti.

Uz pripremljenu prezentaciju koriste se članci iz dnevnih novina ili s internetskih portala, odnosno razgovara se o medijima kao nositeljima informacija. U tijeku sata učenici imaju određene zadatke za samostalni rad, rad u paru ili grupni rad. Služeći se referentnom literaturom pretražuju riječi, ključne ili zadane pojmove ili traže dodatna objašnjenja. Pokazuju kritičko razmišljanje pri pronalaženju, selektiranju, vrednovanju i primjeni informacija što doprinosi razvoju njihove informacijske pismenosti. Pruža im se mogućnost da aktivno sudjeluju u temama koje ih zanimaju, otvoreno iznesu svoje mišljenje ili svoj stav, u međusobnom poštivanju i toleranciji. Na ovaj način, školski knjižničar, koristeći sadržaje KIMOO-a, kod učenika potiče razvoj građanskih kompetencija i priprema ga za aktivnu ulogu građanina u suvremenom društvu.  

Mirna Luketin,

Srednja škola Braća Radić

Kaštel Štafilić – Nehaj

e-mail: mirna.luketin@gmail.com

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-