-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 77, travanj 2018. :: Školske knjižnice u teoriji


Cjeloživotno obrazovanje školskih knjižničara u 21. stoljeću

Živimo u vremenu stalnih promjena (ekonomskih, socijalnih, društvenih…) koje iziskuju stalno usavršavanje, praćenje suvremene tehnologije koje je obavezno u svakom poslu pojedinca, pa tako i školskog knjižničara.

Školski se knjižničar u „novom stoljeću“ mora prilagođavati i prihvaćati promjene, mora se obrazovati. Uspješnost cjeloživotnog obrazovanja sastoji se u razvijanju: komunikacijskih vještina, znanju stranih jezika, poznavanju rada na računalu, timskom i suradničkom radu, sposobnosti rješavanja problema, spremnosti daljnjeg učenja, sposobnosti organizacije i planiranja, vještine analize i sinteze.

Razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije, školski knjižničari uvidjeli su potrebu preispitivanja svog načina rada. U suvremenom je društvu sve veći zahtjev za knjigom i informacijom – od školskog knjižničara zahtjeva se promjena stava i mišljenja u odnosu na korisnike i usluge koje moraju sadržavati više od same informacije o knjizi. Školska knjižnica mora imati jasnu viziju o uslugama koje korisnici (učenici, učitelji, stručni suradnici, roditelji) trebaju, žele i očekuju.

Školske knjižnice dio su obrazovnog sustava i zadaća im je sudjelovati u cjeloživotnom obrazovanju svojih korisnika (učenika, učitelja, stručnih suradnika, roditelja) te ih poticati na cjeloživotno obrazovanje. Uvođenjem Nacionalnog kurikuluma u nastavni proces, traže se kompetencije koje su izravno primjenjive u školi. Proces cjeloživotnog obrazovanja školskih knjižničara gleda se kao metoda koja će pomoći pri vrednovanju prethodno usvojenih znanja, ali i sastavnica za planiranje budućeg usavršavanja. Obrazovanje i učenje prepoznati su kao prilika za osobni rast i razvoj pojedinca i kao osnovni element demokratskog i socijalnog društva. Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća različite oblike formalnog i neformalnog, može biti pojedinačno, u skupinama i šire.

Istraživanja pokazuju potrebu stalnog usavršavanja školskog knjižničara, koja pomažu idejom i vidljivim kompetencijama koje školski knjižničar može usvojiti. Knjižničarska profesija podrazumijeva odgovor na izazove cjeloživotnog obrazovanja. Školski knjižničari svakodnevno u svom poslu dolaze do nepoznatih situacija koje iziskuju stalno usvajanje dodatnih znanja i vještina. Za to je potrebna i motivacija, pozitivno ozračje i spremnost na stalno učenje i usavršavanje. Školski knjižničari uče i obrazuju se, traže savjete od suradnika, prate informacije u različitoj knjižničnoj građi, internetu. Kako bi bili što uspješniji u radu sa svojim korisnicima u cjeloživotnom obrazovanju, školski knjižničari moraju širiti svoje kompetencije – trajna naobrazba i usavršavanje pružiti će suvremene knjižnične usluge.

Jelena Cvrković

jcvrkovic@gmail.com

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-