-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 77, travanj 2018. :: Školske knjižnice u teoriji


Zanimanje – školski knjižničar
Školska knjižnica Osnovne škole Josipovac

Osnovna škola Josipovac početak svoga djelovanja bilježi od školske godine 1960/1961., a djeluje i danas. Podaci o školi u Josipovcu do školske godine 1960/1961. ne smatraju se službenim već proizvoljnim podacima dobivenim od nastavnika ili pojedinih ljudi ovoga mjesta jer je prilikom primopredaje dužnosti 1958/1959. spomenica zagubljena. Iz tih podataka saznajemo kako škola u Josipovcu započinje s radom oko 1850-ih godina. Od samih početaka djelovanja Škole u novoj zgradi svoje mjesto ima i školska knjižnica (opremljena školske godine 1963/1964.). Tijekom školskih godina zaposlene učiteljice a zatim i knjižničarke razvijale su knjižnični fond i njegovale brojne aktivnosti kojima se utvrdila potreba postojanja i korištenja školske knjižnice u osnovnoškolskom odgojno-obrazovnom radu.

Osnovna škola Josipovac smještena je u samom centru mjesta Josipovac, u blizini crkve sv. Josipa. Sadašnja zgrada škole izgrađena je na inicijativu Pere Zatezala te se počela graditi u proljeće 1960. godine. Školska godina 1961/1962. započela je 4. rujna kada je  bilo i otvaranje nove školske zgrade, a tom prigodom održana je mala svečanost i kulturni program. Te godine školu je pohađalo 446 učenika. Zadnje preinake dogodile su se 2014. godine kada je i školska knjižnica preseljena u adekvatniji prostor.

Školska knjižnica – prostor, djelatnost, zaštita, korištenje građe

Knjižnica je smještena na prvom katu škole i jednako je dostupna svim učenicima jer je smještena u sredini zgrade. Trenutno je zaposlena stručna suradnica diplomirana knjižničarka na puno radno vrijeme (od 1. ožujka 2016. godine). Školska knjižnica otvorena je svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Prije zadnje renovacije škole 2014. godine, školska knjižnica nalazila se u prizemlju zgrade i bila je sastavljena od dva kabineta nespretno spojena u školsku knjižnicu. Novi prostor, iako kvadraturom nije velik (40m²), puno je bolje iskorišten i uređen, te je postao prostor u koji učenici rado dolaze. Knjižnica ima i čitaonicu s 15 čitateljskih mjesta. Osim prostora problem je bilo i radno vrijeme knjižnice jer je do spomenute 2016. godine škola imala odobrenje samo za četvrtinu radnog vremena stručnog suradnika knjižničara, što je značilo da je za korisnike bila otvorena 8 sati tjedno.

Temeljni dokument za rad školske knjižnice Osnovne škole Josipovac jest Pravilnik o radu školske knjižnice. Pravilnik je sastavljen na temelju Statuta Osnovne škole Josipovac, Zakona o knjižnicama i Standarda za školske knjižnice. Dokument je prihvatio i potpisao Školski odbor na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine (prije ovoga važeći je bio Pravilnik iz 2009. godine). Pravilnikom se uređuje radno vrijeme knjižnice, posudba knjižnične građe, korištenje građe u prostoru knjižnice, zaštita građe, postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe.

Svi učenici škole su ujedno i korisnici knjižnice te su upisani u školsku knjižnicu kao članovi sa svim podacima koji su potrebni za člansku iskaznicu.

Knjižni fond knjižnice Osnovne škole Josipovac početkom školske godine 2017/2018. broji 2800 naslova.

Knjižnična građa sastavljena je od otvorenog knjižnog fonda, referentne literature, periodike i audiovizualne građe. Otvoreni knjižni fond čine lektirni naslovi za osnovnu školu i naslovi za slobodno čitanje učenika. Također, svaki je nastavni predmet pokriven stručnom literaturom.

Neknjižni fond školske knjižnice čini audiovizualna građa od 100 jedinica: DVD-a 44 jedinice, CD-ROM-ova 18 jedinica, video kaseta 38 jedinica.

Knjižnična je građa u slobodnome pristupu za sve korisnike i stručno je obrađena prema dobnoj razdiobi (S, M, D, O, I, N) te Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Nova se knjižnična građa redovno nabavlja početkom školske godine. Škola svojim vlastitim financijskim sredstvima kupuje potrebnu literaturu. Povremeno korisnici daruju knjižnu građu kojom se, uglavnom, ispunjava vrijeme razonode i opuštanja.

Zaštita knjižnične građe redovito se obuhvaća revizijom, izdvajanjem knjižnične građe, otpisom knjiga, smještanjem neuvezanih časopisa i novina, te popravkom ili ponovnim uvezivanjem knjiga. Zadnja revizija školske knjižnice Osnovne škole Josipovac bila je 2014. godine, a iduća se revizija, prema Zakonu o knjižnicama, planira za ljeto 2018. godine.  Časopisi i novine uredno su složeni na policama jer nemamo poseban ormar za periodiku.

U školskoj knjižnici svakodnevno borave učenici koristeći svoje slobodno vrijeme za istraživanje, igru i zabavu, te se redovno u njoj održavaju nastavni sati, razni projekti i aktivnosti, ponekad i dodatna ili dopunska nastava, te pripreme učenika za natjecanja.

Pravo korištenja usluga školske knjižnice imaju svi učenici, učitelji, stručni suradnici i tehničko osoblje Škole. U školsku godinu 2017/2018. upisano je ukupno 236 učenika koji svakodnevno koriste knjižnicu s čitaonicom. Učenici najviše koriste knjižnične usluge za posuđivanje lektire i knjiga za čitanje u slobodno vrijeme, a zatim i za izradu referata i prezentacija. Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakoga oštećenja i ne smiju uništavati građu trganjem listova knjige, podcrtavanjem dijelova ili cijele knjige, izrezivanjem, prljanjem i na druge načine. Ukoliko učenik izgubi posuđenu knjigu, u dogovoru s knjižničarkom, dužan je donijeti knjigu istoga naslova ukoliko je lektirno štivo ili neku drugu knjigu za razonodu i opuštanje. Školska knjižnica otvorena je za korištenje šest sati u prijepodnevnoj smjeni. Prostor čitaonice od 15 sjedećih mjesta nalazi se u dijelu knjižnice koju svakodnevno koristi u prosjeku 20% učenika. Posudba knjižnične građe odvija se svakodnevno izdavanjem lektira i stručne literature, a korištenje referentne literature i časopisa moguće je samo u prostoru čitaonice. Korištenje referentne literature izvan školske knjižnice moguće je samo na zahtjev učitelja. Korisnici su dužni posuđenu knjižničnu građu pravodobno vratiti ili produžiti vrijeme korištenja uz suglasnost knjižničarke. Učenici, također, imaju mogućnost koristiti knjižnu građu za opuštanje i razonodu tijekom zimskih i ljetnih praznika uz suglasnost knjižničarke.

Aktivnosti školske knjižnice

Početak nove školske godine obilježen je planiranjem programa rada školske knjižnice i izradom kurikuluma aktivnosti obilježavanja prigodnih dana. Program rada školske knjižnice postaje sastavni dio Godišnjega plana i programa rada Škole u jednoj školskoj godini.

Godišnji plan i program školske knjižnice podijeljen je na odgojno-obrazovni rad, stručnu knjižničnu i informacijsku djelatnost, kulturnu i javnu djelatnost te stručno usavršavanje knjižničara.

Odgojno-obrazovnom radu pripada provođenja knjižnično-informacijskog obrazovanja i knjižnično-informacijske pismenosti, tako školske godine 2017/2018. ukupno imamo 42 planirana nastavna sata u suradnji s učiteljicama, od kojih je većina realizirana. Za prve razrede teme su bile knjižnica – upoznavanje s prostorom i radom te slikovnica, a u drugim razredima smo učili o dječjim časopisima, web alatu „emaze“ te Bibliji u knjižnici. Treći su razredi saznali kako nastaju knjige te su se pobliže upoznali s enciklopedijama i referentnom zbirkom, dok su četvrti razredi produbili znanje o referentnoj zbirci, posebno o rječnicima i pravopisu. Od petog do osmog razreda provodimo sate pod nazivom U potrazi za knjigom, gdje učimo osnove rada jedne knjižnice, signaturu, dobnu razdiobu fonda, UDK, pretraživanje kataloga i on-line kataloga GISKO-a i NSK-a. U suradnji s pedagoginjom provodimo i radionice Dječja prava za četvrte razrede te  Zanimanje mame i tate za sedme razrede.

U školskoj se knjižnici provode i razni razredni projekti kao što su Međunarodni projekt razmjene straničnika koje provodimo u drugim razredima, projekt Čitamo mi, u obitelji svi za treće razrede te projekt Razglednicama kroz Hrvatsku za četvrte razrede u suradnji s njihovim učiteljicama.

Provodimo i eTwinning projekte samostalno ili u suradnji s učiteljicama razredne nastave. Ove smo godine sudjelovali u nekoliko takvih projekata i to Međunarodni dan pošte, Christmas around the World 2017., Dvadeset dana dobrote, Međunarodni dan ružičastih majica, Stoti dan nastave. Ovim projektima učenici razvijaju svoje komunikacijske vještine, IT kompetencije, ali i toleranciju prema onima različitima od nas.

Najčešće i neizostavne aktivnosti su obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica, Mjeseca hrvatske knjige, Dana škole te Svjetski dan knjige i autorskih prava u projektu Noći knjige.

Povodom Mjeseca hrvatske knjige u školskoj su knjižnici organizirane Pričaonice, kojima potičemo najmlađe učenike na čitanje i ljubav prema knjizi od najranije dobi. Pričaonice organiziramo već pet godina i to za učenike prvih i drugih razreda. U manifestaciju Noć knjige smo se uključili prije četiri godine i to raznim aktivnostima u knjižnici kao što su radionice o poeziji, stvaranje slikovnica, čitanje priča i radionice na temu te noćnim čitanjem.

Dan škole obilježava se 19. ožujka različitim aktivnostima među kojima se najviše ističe Talent show u čiju je organizaciju uključena i školska knjižničarka.

U školskoj knižnici svoje djelovanje ostvaruje i izvannastavna skupina novinara te nastaje školski list Karašica, jer je knjižničarka ujedno i urednica školskog lista. Školski list je do školske godine 2011/2012. izlazio u tiskanom obliku, a od tada ga možete pronaći na web stranici škole.

Školska knjižnica Osnovne škole Josipovac od prvih je dana dobila važnu ulogu u osnovnoškolskom stručnom odgojo-obrazovnom radu o čemu svjedoče i brojne generacije učenika. Ona je središte svakodnevnih aktivnosti učenika, koji osim obrazovnih potreba rado koriste knjižnicu i u slobodno vrijeme.

Školske su knjižničarke obavljale stručnu djelatnost te su poticale učenike na uključivanje u razne aktivnosti. Posebno je važan odgojno-obrazovni rad kao i aktivnosti povodom Mjeseca hrvatske knjige i manifestacije Noć knjige gdje se uvijek traži mjesto više. Svojim aktivnim djelovanjem knjižnica obogaćuje i pospješuje i rad svoje Škole.

Podaci o školi  http://os-josipovac.skole.hr/ (6. 3. 2018.)

Anita Drenjančević,

anita.drenjancevic@skole.hr

OŠ Josipovac

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-