-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 78, srpanj 2018. :: Nova izdanja


Predstavljena knjiga „Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva“ u NSK

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 5. lipnja 2018. godine predstavljena je knjiga Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva autorice dr. sc. Ksenije Švenda-Radeljak.

Knjigu su predstavile recenzentice prof. dr. sc. Ana Barbarić, prof. dr. sc. Aleksandra Horvat i prof. dr. sc. Daniela Živković. O knjizi je govorio i prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, predstavnik izdavačke djelatnosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i autorica dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak.

Prema riječima prof. dr. sc. Aleksandre Horvat za ovaj se rad može reći da je izvoran po odabiru teme, jer se dosad objavljeni radovi o obrazovanju i statusu knjižničara u Hrvatskoj pretežno usredotočuju na sadašnjost, dok o prošlosti govore tek uvodno ili sažeto. Autorica prikazuje postupnu profesionalizaciju hrvatskih knjižničara u stogodišnjem razdoblju od sedamdesetih godina XIX. st. do osnivanja visokoškolskog studija  na Sveučilištu u Zagrebu 1976. godine. Posebno je zanima ulazak žena u knjižničarsku profesiju pa jedno poglavlje posvećuje istaknutim knjižničarkama koje su djelovale u navedenom razdoblju. Kako knjižničari uglavnom ne pripadaju krugu javnih osoba o kojima se pišu biobibliografski članci u enciklopedijama i leksikonima, mnoge je podatke tek trebalo istražiti i provjeriti. Autorica je u radu koristila neobjavljene dokumente koji se čuvaju u  rukopisnim arhivima Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatskoga knjižničarskog društva, ali i značajan broj već objavljenih radova. Popis korištene literature opsežan je i relevantan.

Knjiga istražuje razvoj profesionalne edukacije i priznavanje statusa knjižničara kroz povijesno razdoblje: od osnutka Kraljevske sveučilišne knjižnice do ustroja Katedre za bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čime započinje visokoškolska naobrazba za knjižničarsku profesiju. Istraživanje je podijeljeno na tri povijesna razdoblja: 1874.-1918. ; 1918.-1945 ; te razvoj od 1945.-1976. godine. Prikazane su ukratko povijesno-društvene okolnosti svakog razdoblja i njihov posredni utjecaj na razvoj knjižničarske profesije. Kriterij kronološke podjele bile su promjene društveno-političkog ustrojstva, ratna zbivanja, te tehnološke i kulturološke promjene unutar svakog razdoblja koje su između ostalog uvjetovale razvoj knjižničarske profesije. Tijekom svakog odabranog razdoblja prati se razvoj profesionalne edukacije i statusa knjižničara, te aktivnosti Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) na tim područjima od njegova osnutka do kraja promatranog razdoblja. Izdvajaju se zasebno vrste edukacija u novijem razdoblju istraživanja, nakon II svjetskog rata, zbog njihove brojnosti i doprinosa razvoju same profesije. Poseban se naglasak stavlja na istraživanje i prezentiranje do sada nedovoljno istraženog djelovanja hrvatskih knjižničarki. Taj se doprinos prati u dva povijesna razdoblja: prije i tijekom II svjetskog rata, te od završetka II svjetskog rata do kraja ovdje istraživanog razdoblja.

http://www.nsk.hr/predstavljena-knjiga-obrazovanje-i-status-knjiznicara-u-hrvatskoj-do-uvodenja-studija-bibliotekarstva-u-nsk

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-