-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 79, listopad 2018. :: Iz rada HKD-a


Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te radu Izvršnog i Glavnog odbora Društva za razdoblje od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.

Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva podnosi se za razdoblje od 1. rujna 2017. zaključno s 31. kolovoza 2018.

Rad Hrvatskoga knjižničarskog društva obuhvaća stalne i povremene aktivnosti vezane uz razvoj knjižničarske struke i poticanje unapređenja rada svih vrsta knjižnica. Djelatnost se posebno odnosi na:

  • organiziranje stručnog obrazovanja knjižničara i korisnika knjižnica;
  • organizaciju i održavanje stručnih i znanstvenih skupova te provedbu projekata namijenjenih široj zajednici;
  • izdavačku djelatnost;
  • poticanje međunarodne kulturne suradnje;
  • predlaganje pravilnika, standarda i drugih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja knjižničarstva.

Redovna djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva financira se sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, članarinom te prihodima od prodaje publikacija. Pojedini stručni skupovi i publikacije financiraju se sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja,  Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, sredstvima drugih gradova i županija, kotizacijama, potporom, otkupom publikacija, pretplatom, donacijama i sponzorstvima.

Hrvatsko je knjižničarsko društvo tijekom izvještajnog razdoblja financijski je poslovalo pozitivno, o čemu se podnosi zasebno izvješće.

RAD UPRAVNIH TIJELA DRUŠTVA

Tijekom izvještajnog razdoblja Izvršni odbor i Glavni odbor HKD-a djelovali su u sastavu izabranom na 41. skupštini HKD-a (Primošten, 2016.).

Do 31. kolovoza 2018. održano je 7 sjednica Glavnoga odbora, a od toga 4 elektroničke i 7 sjednica Izvršnoga odbora, a od toga 4 elektroničke. Odaziv sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora bio je takav da su sve odluke donesene pravovaljano. Članovima Glavnoga odbora, koji su to zatražili, Hrvatsko knjižničarsko društvo nadoknadilo je troškove dolaska i rada na sjednicama. Na sjednice Glavnoga odbora, osim članova Glavnoga odbora, pozivani su i glavni urednici izdanja HKD-a, predsjednica Nadzornoga odbora, predsjednica Etičkoga povjerenstva, predsjednica Stručnoga odbora, predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, blagajnica HKD-a te stručna tajnica HKD-a.

Na sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora razmatrana su izvješća o stručnom radu i financijskom poslovanju HKD-a te prijedlozi Stručnog odbora, pojedinih članova Društva i komisija i radnih grupa. Uz to, raspravljalo se i donošene su odluke o planovima i programima rada, te prijavama, natječajima i izvještajima za redovnu djelatnost i za posebne programe koji se upućuju Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba. Prihvaćen je financijski plan redovne djelatnosti HKD-a. U više se navrata razmatralo osiguravanje sredstava, i to prvenstveno za nakladničku djelatnost.

Izvršni odbor koordinirao je aktivnosti Stručnog i Glavnog odbora, razmatrao i predlagao teme za sjednice Stručnog i Glavnog odbora te provodio zaključke i odluke Stručnog i Glavnog odbora.

Glavni odbor poticao je rad na knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima (standardi, strategije, smjernice), dokumentima HKD-a (Statut, pravilnici, poslovnici, smjernice). Imenovani su novi urednički odbori.

Zapisnici sa sjednica Glavnog odbora dostupni su na mrežnim stranicama Društva, na http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/zapisnici_strucnog_odbora_2016/

Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora dostupni su u uredu Društva.

Zbog Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na koje je stavljen Nacrt prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, dana 19. lipnja 2018. sazvana je Izvanredna sjednica upravnih i stručnih tijela Hrvatskog knjižničarskog društva, koja je održana u Medioteci Dječjeg odjela Gradske knjižnice Knjižnica grada Zagreba na kojoj se raspravljalo o koracima koje će Društvo poduzeti vezano uz sudjelovanje na Savjetovanju, a u cilju poboljšanja ili povlačenja Nacrta prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti iz zakonodavne procedure.

Predstavnici Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora prisustvovali su knjižničarskim skupovima u Zagrebu i izvan Zagreba te skupštinama regionalnih knjižničarskih društava o kojima je Hrvatsko knjižničarsko društvo bilo obaviješteno i na koje su predstavnici HKD-a bili pozvani.

RAD STRUČNIH TIJELA HKD-a

Izvještaj o radu Stručnog odbora, sekcija, komisija i radnih grupa te izvještaj o nakladničkoj djelatnosti nalaze se, zbog opsega, u zasebnom dokumentu.

OSTALA TIJELA HKD-A

Nadzorni odbor vršio je nadzor nad upravljanjem i financijskim poslovanjem Hrvatskoga knjižničarskog društva te je za izvještajno  razdoblje utvrdio da HKD posluje u skladu sa zakonima, Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva i drugim aktima. Predsjednica Nadzornoga odbora Marina Vinaj (mandatno razdoblje 2016.-2018.) prisustvovala je sjednicama Glavnog odbora i Izvršnog odbora.

Etičko povjerenstvo nadležno je za primjenu i poštivanje Etičkoga kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva. Predsjednica Etičkoga povjerenstva Katica Matković Mikulčić (mandatno razdoblje 2016.-2018.) prisustvovala je sjednicama Glavnog odbora.

Tajništvo HKD-a

Tajništvo HKD-a zapošljava dvije djelatnice – poslovnu tajnicu Tinu Matošević i knjigovodstvenu referenticu Jadranku Ševo. Tijekom izvještajnog razdoblja knjigovodstvene poslove za Hrvatsko knjižničarsko društvo vodila je računovodstvena tvrtka Modus-Biro iz Zagreba.

Tajništvo HKD-a sudjeluje u pripremi svih stručnih skupova, pakiranju i otpremi publikacija, u administrativnim poslovima oko konkuriranja za potporu skupova i publikacija, u financijskom poslovanju HKD-a te u svim drugim poslovima koji omogućavanju uredno funkcioniranje i poslovanje Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tajništvo Hrvatskoga knjižničarskog društva smješteno je u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Hrvatske bratske zajednice 4). Prema Sporazumu s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu potpisanom 2016. godine, HKD plaća najam prostora u simboličnom iznosu od 1,00 kn mjesečno, ali HKD Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu podmiruje troškove električne energije i režijske troškove u iznosu od prosječno 1.000,00 kn mjesečno.

PREDSTAVNICI HKD-A U DRUGIM TIJELIMA

Hrvatsko knjižnično vijeće. Tijekom izvještajnog razdoblja predstavnice HKD-a u Hrvatskome knjižničnom vijeću bile su predsjednica HKD-a Dunja Holcer, ujedno i zamjenica predsjednice Vijeća, druga potpredsjednica HKD-a Blaženka Peradenić-Kotur, te predsjednica Stručnog odbora HKD-a Zrinka Udiljak Bugarinovski, koje su redovito sudjelovale u radu Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

Tijekom izvještajnog razdoblja Hrvatsko knjižnično vijeće razmatralo je i donosilo odluke o sljedećim temama iz svoje domene redovitoga rada: izvješće o radu te akcijski program i plan rada Hrvatskoga knjižničnog vijeća, predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razmatranje prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, zakonskih i podzakonskih propisa iz područja knjižničarstva, rad na Strategiji hrvatskoga knjižničarstva 2018.-2022. i Akcijskog plana Strategije Hrvatskog knjižničarstva.

Također, Hrvatsko je knjižnično vijeće raspravljalo o prijedlozima programa knjižnične djelatnosti u 2018.g. prispjelima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Hrvatsko knjižnično vijeće imenovalo je povjerenstva, u skladu s akcijskim planom i programom rada, u koja su uključeni članovi HKD-a.

Aktivnost predstavnica HKD-a u Vijeću, osobito u posljednjih godinu dana, obilježen je, između ostaloga, izostankom valjanih informacija o tijeku pripreme novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti što je rezultiralo nedostatkom povjerenja kao ključnog preduvjeta za korektan i uspješan rad Vijeća.

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Tijekom izvještajnog razdoblja održani su sastanci Programskog odbora ili osnivača Centra.

Nacionalni pravilnik za katalogizaciju. Hrvatsko knjižničarsko društvo potpisnik je Sporazuma o suradnji na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (2013.), Aneksa 1 Sporazuma (2014.), Aneksa 2 Sporazuma (2016.), Aneksa 3 Sporazuma (2017.) i Aneksa 4 Sporazuma (2018.). Predstavnici HKD-a aktivno su sudjelovali u radu Upravnog i Stručnog odbora te različitih radnih grupa.

ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA, DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI

U izvještajnom razdoblju Hrvatsko je knjižničarsko društvo organizator ili suorganizator niza stručnih skupova i događanja u zemlji.

8. okrugli stol za školske knjižnice Školska knjižnica: pogled unazad - korak unaprijed

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Virovitica, 5. listopada 2017.

Organizatori: Sekcija za školske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

14. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Kampanja za osobe sa specifičnim teškoćama učenja : postignuća i izazovi

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 6. listopada 2017.

Organizatori: Komisija za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva i Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica

IFLA Global Vision Discussion – online meeting (webinar)

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 23. listopada 2017.

IFLA Generation Code : Born at the Library

Mjesto i vrijeme održavanja: Bruxelles, 17.-18. listopada 2017.

Središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Prelog, 10. studenoga 2017.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

42. Skupština HKD-a

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Zagreb, 15. prosinca 2017.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

6. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment: Alternativni izvori financiranja“

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Zagreb, 24. studenoga 2017.

Organizatori: Komisija za upravljanje Hrvatskoga knjižničarskog društva

OkruglistolKnjižnice za druge i drugačije

Mjesto i vrijeme održavanja: Pula, 6. prosinca 2017.

Organizatori: Radna grupa za manjinske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

17. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 10. prosinca 2017.

Organizatori: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stručni skup Stručni skup Suradnja dječjih knjižnica i festivala knjiga

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 23. ožujka 2018.g.

Organizatori: Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva i Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak

Dan bajki i priča u prijestolnici Bajke na dlanu

Mjesto i vrijeme održavanja: Krapina, 24. ožujka 2018.g.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije, Srednja škola Krapina i Gradska knjižnica Krapina

RADIONICA: Uloga knjižnica u provođenju UN 2030 agende i ciljeva održivog razvoja
Mjesto održavanja: Zagreb, NSK, 17.-18. travnja 2018.

Organizator: IFLA i Hrvatsko knjižničarsko društvo

Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša
Mjesto održavanja: Zagreb, KGZ - Gradska knjižnica, 10. svibnja 2018.
Organizator: Hrvatska knjižnica za slijepe, Hrvatski savez slijepih, Hrvatsko knjižničarsko društvo

Stručni skup Knjižnice u procjepu 4 A što sa sitnim tiskom i sivom literaturom?

Mjesto i vrijeme održavanja: Sisak, 17. i 18. svibnja 2018.g.

Organizatori: Komisija za katalogizaciju HKD-a i Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije 

Okrugli stol Vrednovanje knjižnica: razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, NSK u Zagrebu, 25. svibnja 2018.

Organizatori: Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama Hrvatskoga knjižničarskog društva

IFLA Global Vision Discussion Workshop

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 11. lipnja 2018.

Do kraja izvještajnog razdoblja Hrvatsko knjižničarsko društvo vršilo je pripreme za još nekoliko stručnih skupova i aktivnosti:

15. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Knjižnične usluge za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 28. rujna 2018.

Organizatori: Komisija za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva i Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica

10. okrugli stol za školske knjižnice (Ne)dosegnuti standard

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Opatija, 10. listopada 2018.

Organizatori: Sekcija za školske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

43. Skupština HKD-a

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Opatija, 10.-13. listopada 2018.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

Središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Beli Manastir, 11. studenoga 2018.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

22. Arhivi, knjižnice, muzeji

Mjesto i vrijeme obilježavanja: Poreč, 21.-23. studenoga 2018.

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo

18. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja Knjižnice i alternativna (druga) istina

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 08. prosinca 2018.

Organizatori: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalna kampanja za poticanje čitanja djeci od rođenja Čitaj mi!

Kampanja Čitaj mi! održava se kroz događanja širom Hrvatske tijekom cijele 2017. godine.

Partneri: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, UNICEF Hrvatska.

Mnogi važni dokumenti i strategije vezane uz čitanje naglašavaju da je upravo metoda glasnog čitanja ključna za razvijanje čitateljskih navika i kasniji uspjeh u školi te općenito uspjeh u stjecanju znanja i vještina. Kampanja Čitaj mi! održavala se kroz događanja širom Hrvatske tijekom 2016.g., a nastavlja se provoditi i tijekom 2017.g.

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati“

Organizator: Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i za osobe s posebnim potrebama

Suorganizatori: Komisija za čitanje, Sekcija za narodne knjižnice, Komisija za narodne knjižnice, Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Portal Pravo na knjižnicu

Redovito se održava portal kampanje Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu, dostupan na http://www.hkdrustvo.hr/pravo_na_knjiznicu/. Portal je izrađen 2011. g., a svrha mu je informirati o kampanji Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu koju je Hrvatsko knjižničarsko društvo pokrenulo krajem 2010. g. kako bi informacije o knjižnicama učinilo pristupačnijima te ukazalo na središnju ulogu knjižnica u obrazovanju i cjeloživotnom učenju, potaknuti sustavnu razmjenu iskustava među članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, njihovim suradnicima i partnerima, te izgraditi bazu podataka pojedinačnih akcija, dobre prakse i suradnje u lokalnim zajednicama, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Međunarodni projekt za poticanje čitanja i razvoj različitih vrsta pismenosti Čitanje ne poznaje granice / Branje ne pozna meja

Organizator: Sekcija za školske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

Mjesto održavanja:  osnovne i srednje škole, školske knjižnice, narodne knjižnice, gradovi i općine Republike Hrvatske i Republike Slovenije

PREDLAGANJE ZAKONA, PRAVILNIKA, STANDARDA I DRUGIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA IZ PODRUČJA KNJIŽNIČARSTVA

Za izradu prijedloga pravilnika, standarda i drugih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja knjižničarstva Hrvatsko knjižničarsko društvo imenuje radne skupine i povjerenstva u kojima djeluju knjižničarski profesionalci iz cijele Hrvatske, koji se sastaju prema potrebi.

Članovi Društva aktivno su i koordinirano sudjelovali u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnj djelatnosti, koje je bilo otvoreno tijekom lipnja i srpnja.

MEĐUNARODNA SURADNJA

IFLA

Hrvatsko knjižničarstvo društvo član je Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Niz hrvatskih knjižničarskih profesionalaca uključen je u rad stručnih tijela (odbora i sekcija) IFLA-e: Dajana Brunac članica je Stalnoga odbora Sekcije za knjižnice za djecu i mlade, Maela Rakočević-Uvodić članica je Stalnoga odbora Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Edita Bačić članica je Stalnoga odbora Sekcije za pravne knjižnice, Tamara Krajna članica je Stalnoga odbora Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice, Dijana Machala članica je Stalnoga odbora Sekcije za obrazovanje i usavršavanje knjižničara, Marijana Mišetić članica je Stalnoga odbora Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima, Davorka Pšenica članica je Savjetodavnog odbora za slobodu pristupa informacijama i slobodi izražavanja (FAIFE). Dunja Holcer je, kao predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatu 2016.-2018., delegat s 20 glasova na godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e.  

Predstavnice Hrvatskoga knjižničarskog društva u tijelima IFLA-e, sudjelovale su u radu 84. generalne konferencije i skupštine IFLA-e, pod naslovom ”Transform Libraries, Transform Societies“ koja se održavala od 24. do 30. kolovoza 2018. godine u Kuala Lumpuru, Malaysia.

U izvještajnom razdoblju ostvarena je i suradnja na međunarodnom projektu „Uloga knjižnica u provođenju UN 2030 agende i ciljeva održivog razvoja“ u suradnji s Bibliotekarskim društvom Srbije i BAM-om te je u sve tri zemlje održana po jedna radionica financirana sredstvima dobivenim na IFLA-inom natječaju.

Također, u izvještajnom razdoblju održane su i dvije IFLA Global Vision radionice te je Alka Stropnik u ime Društva sudjelovala na edukaciji za voditelje IFLA Global Vision radionica održanoj u Parizu u svibnju 2018.

EBLIDA

Hrvatsko knjižničarstvo društvo kroz članstvo u Europskom uredu knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih udruga (EBLIDA) surađuje s knjižničarskim udrugama u Europi i pridonosi razvoju hrvatskoga knjižničarstva, sudjeluje u radu Vijeća EBLIDA-e i godišnje skupštine i konferencije EBLIDA/NAPLE, obaviješteno je o svim događanjima te redovito prima sva izvješća o radu EBLIDA-e. Od 1. srpnja 2013. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo punopravni je član EBLIDA-e, s pravom glasa na skupštini.

Predstavnice HKD-a, sudjelovale su u radu 26. Vijeća EBLIDA-e i 26. godišnje skupštine i konferencije EBLIDA/NAPLE održanih od 30. do 31. svibnja 2018. godine u Strasborgu, Francuska.

Suradnja u regiji

Od 2011.g. Hrvatsko je knjižničarsko društvo nizom aktivnosti intenziviralo suradnju s knjižničarskim društvima u susjednim zemljama.

Dvije su predstavnice Hrvatskoga knjižničarskog društva pozvane da prisustvuju 12. međunarodnoj konferenciji Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa u listopadu 2018.g.

Predstavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva prisustvovala je u listopadu 2017. g. Međunarodnoj konferenciji Bibliotekarskoga društva Srbije i održala radne sastanke s kolegama iz Srbije te posjetila 63. međunarodni beogradski sajam knjiga.

Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva prisustvovala je u svibnju 2018.g. Skupštini Austrijskog knjižničarskog društva u Grazu.

Na 43. redovnoj izbornoj skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva (Opatija, 10.-13. listopada 2018.) sudjelovat će predsjednici i predstavnici knjižničarskih društava Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Mađarske i Austrije.

Do kraja 2018. godine planira se nastavak međunarodne suradnje Hrvatskoga knjižničarskog društva s knjižničarskim udruženjima iz regije, Europe i svijeta.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-