-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 80, siječanj 2019. :: Iz knjižnica


Aktivnosti Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” Karlovac u kampanji

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ u suradnji s Gradom Karlovcem i Karlovačkom županijom uključena je u kampanju "I ja želim čitati", kako bi se osobama s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama približile knjižnične usluge i na taj način djelovalo u sklopu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. S obzirom da postoji potreba senzibiliziranja javnosti te educiranja i informiranja o Kampanji, u knjižnici su organizirane aktivnosti s ciljem osvješćivanja građana kroz radionice i edukacije o psihosocijalnoj pomoći. Kroz Ciklus radionica koji je započeo u knjižnici, uz partnera Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora “SUVAG” Karlovac, odvijaju se radionice i edukacije za djecu, roditelje i nastavno osoblje. Radionice se dijele na:

1. Stručna predavanja “Čitati znam!”, namijenjena su roditeljima učenika prvih i drugih razreda u okviru Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati”. Predavačica je Bojana Knežević, prof. logoped., voditeljica dijagnostike i rehabilitacije, uz suorganizaciju knjižničara Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac. Ove aktivnosti su započele početkom školske godine 2018./19., a provodit će se kako bi se ukazalo na eventualno ranije otkrivanje poteškoća u čitanju kod djece, te u suradnji s Poliklinikom SUVAG Karlovac, educiralo roditelje u školama koje nemaju zaposleno stručno osoblje (logopede). Cilj je roditelje upoznati s građom laganom za čitanje, kao i s mogućnostima koje djeca s poteškoćama imaju u našoj knjižnici, ali i o mogućnostima učlanjivanja u Hrvatsku knjižnicu za slijepe, u kojoj bi putem e-pošte mogli dobivati lektirna izdanja i drugo štivo te na taj način olakšati čitanje svojoj djeci.

2.  Edukativne radionice uz predavanja stručnih predavača iz Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora “SUVAG” Karlovac, podijeljene u tri grupe: radionice namijenjene odgojiteljima u vrtićima, nastavnom osoblju osnovnih škola i široj javnosti.

Osim kroz navedene cikluse radionica, u knjižnici se provode i Radionice za djecu i odrasle s teškoćama u čitanju. Aktivnosti za djecu provode se na Dječjem odjelu i u bibliobusu koji obilazi škole na području Karlovačke županije, dok se aktivnosti za odrasle provode u središnjoj knjižnici, Knjižnici za mlade i Knjižnici u gostima. Radionice dijelimo na:  

a) Radionice za poticanje grafomotoričkih sposobnosti i vještine pisanja

Pri izvođenju ovih vježbi, djeci se objašnjava svrha i smisao pisanja. Čitanje i pisanje su vještine prenošenja i razumijevanja smisla i važno je te dvije aktivnosti organizirati istodobno tako da se međusobno prožimaju. Uz čitanje, te kasnije, kroz raspravu o pročitanom, djeca se uče pravilnom verbalnom izražavanju, iznošenju svojih mišljenja, stavova i osjećaja. Razvijanje grafomotoričkih vježbi odvija se na više načina, a najprihvaćeniji je onaj igrom. Često se djeca uz igru u određenom vremenu opuste i zaborave na sve oko sebe, a zapravo odrađuju terapiju kojom ovladavaju grafomotoričkim vještinama. Igrom i druženjem te grupnim radom kod djece raste samopouzdanje, a s vremenom djeca izražavaju želju čitati pred drugom djecom koja im pružaju podršku.

Isto tako grafomotorika je bitna i za odrasle sa zdravstvenim problemima. Nastojimo povezati odrasle osobe i pisati s njima. U grupi trenutno radionicu pohađaju osobe koje zbog svog zdravstvenog stanja više ne mogu pravilno držati olovke kao i osobe koje nikada nisu naučile pisati radi zdravstvenih problema u ranoj mladosti.

b) Likovne radionice kojima se ovladava likovno-grafičkom simbolikom uz pomoć bojanki i učenja držanja olovke. Likovne radionice imaju za cilj poticanje mašte i kreativnosti. U opuštenoj atmosferi prividne neobveznosti usvajaju se različita znanja. 

 Radionica s osobama korisnicima Organiziranog stanovanja

c) Igraonice uz kockice pričalice odvijaju se na Dječjem odjelu, a vezane su uz program uključivanja djece predškolske dobi, polaznika Poliklinike Suvag, u aktivnosti koje se provode u Gradskoj knjižnici, s ciljem razvoja pred vještina čitanja i pisanja. Radionice se provode svaka dva mjeseca s četiri grupe polaznika Poliklinike Suvag. Na taj način formirana grupa u Poliklinici Suvag sada u drugom okruženju u knjižnici kroz igru uči i razvija vještine govora. Djeca uz kockice pričalice (Story Teller Cube kockice) sastavljaju priče pomoću pojmova koje dobiju bacanjem kockica. Ciljevi igre su poticanje razvoja jezičnih sposobnosti, poticanje pred čitalačkih i čitalačkih vještina, poticanje na razmišljanje i kreativnost, razvijanje vještine koncentracije, poticanje usmenog izražavanja, timski rad, razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju.

d) Glazbene radionice pod nazivom radionice i slušaonice u kojima s glazbom povezujemo različite elemente kreativnog stvaralaštva (likovnog, plesnog, literarnog…). Građa koja je na raspolaganju može se ovdje slušati, gledati i čitati, a najveći dio i posuđivati. Radionicama i slušaonicama približavamo se osobama s teškoćama u čitanju, ali i informiramo javnost o uslugama koje odjel pruža.

Kroz Radionice i slušaonice “I ja želim čitati!” za osobe s invaliditetom koje smo započeli u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj, cilj je bio potaknuti štićenike Centra na socijalnu interakciju, njihovo kreativno izražavanje i pristup informacijama, čime će korisnici programa organiziranog stanovanja dobiti podršku i pristup informacijama o svim životnim područjima. Kao ravnopravni članovi društva, korisnici u inkluziji kroz slušaonice sami odabiru tijek i sadržaj radionica koje su zamišljene kao slušaonice i čitaonice o njima zanimljivim temama.

Na radionicama se čita stručna literatura, kako bi štićenici produbili svoje znanje i pročitali nešto korisno. Nakon pročitanog uvijek se razvije i diskusija, a riječi ili pojmovi koji nisu bili jasni u neformalnom se razgovoru uz druženje objasne.

U suradnji s Udrugom za gluhe i nagluhe osobe Karlovačke županije dugi niz godina odvijaju se i Radionice znakovnog jezika za djecu i odrasle. Organizirane su edukacije za nastavno osoblje u osnovnim školama, ali i radionice za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.

Uz navedene radionice u knjižnici je već tri godine aktivan i čitateljski klub „Bijela Sova” čiji su članovi slijepe i slabovidne odrasle osobe. Članovi kluba redovno se jednom mjesečno sastaju u knjižnici koja je, kako tvrde, dobro mjesto za susrete slijepih i slabovidnih osoba, s obzirom na tehničku i stručnu pomoć koju nude educirani knjižničari te velikom zbirkom zvučnih knjige koju knjižnica posjeduje. Knjižnica je na Odjelu audiovizualne građe oformila kutak za slijepe i slabovidne osobe koji je opremila računalnom opremom i elektroničkim pomagalima. Za kutak je Knjižnica nabavila uređaj “Poet Compact” i čitač ekrana SuperNova. Poet Compact je stolni elektronički čitač teksta sa softverom za pretvaranje teksta u zvuk. Uređaj radi na principu skenera tako što skenira materijal na crnom tisku i pretvara ga u zvučni zapis te omogućava pohranjivanje skeniranih tekstova. Od listopada 2018. godine klubu su se pridružili i korisnici Doma umirovljenika Sv. Antun iz Karlovca.

U Gradskoj je knjižnici održana i 1. tribina samozastupnika Karlovačke županije pod nazivom "Upoznaj me bolje", te predstavljanje Udruge za samozastupanje naše županije. Tema je bila Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Anita Malkoč Bišćan

anita@gkka.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-