-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 39, travanj 2008. :: Prikazi knjiga


Klasifikacija i predmetno označivanje : priručnik za stručne ispite

Klasifikacija i predmetno označivanje : priručnik za stručne ispite / Jelica Leščić. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2007. - 118 str. ; 21 cm
ISBN: 978-953-6006-75-5


Ovaj Priručnik napisan je kako bi olakšao polaganje stručnih ispita, ali i kao pomoć mladim knjižničarima koji tek ulaze u struku i praksu. Podijeljen je u sedam cjelina, a polazi od sadržajne obrade koju autorica ukratko definira i opisuje vrste kataloga i tezaurusa da bi u drugom poglavlju govorila o klasifikaciji općenito, a u trećem o zasebnim klasifikacijskim sustavima. Treće poglavlje daje pregled klasifikacijskih sustava (BC, EC, LCC, DDC i UDK).

Kako je za nas najvažnija Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), autorica posebnu pažnju posvećuje upravo toj klasifikaciji. Opisane su značajke UDK i pojašnjen je redoslijed navođenja i uvrštavanja, načini uporabe UDK te struktura samih tablica. Autorica je dala i kratki pregled glavnih i pomoćnih tablica i osvrnula se na načine povezivanja UDK brojki u složenu oznaku i odnose među UDK brojevima unutar složene oznake. U pregledu glavnih tablica, uz svaku od skupina, navedena su područja znanja koja ta skupina obuhvaća uz primjere. Kako je ovaj priručnik namijenjen upravo onima koji ulaze u praksu dane su i upute za izradu signatura, a jedan je dio posvećen primjeni UDK u školskoj knjižnici. Autorica se u jednom poglavlju dotiče i jedne od najvažnijih primjena UDK sheme, a to je uloga u informacijskom pretraživanju na webu.

Ono što će u ovom Priručniku mnogima moći koristiti kao podsjetnik jesu izdvojene najvažnije karakteristike predmetnog označivanja kao i pregled vrsta predmetnih odrednica. Kako ne bi sve ostalo samo u hrvatskim okvirima, autorica se osvrće i na neke međunarodne predmetne sustave poput LCSH, MeSH, ETH i AAT. Uz svaki od spomenutih sustava navedena je i pripadajuća adresa mrežnoga mjesta tako da se može lako doći do dodatnih informacija o traženome.

Posljednje poglavlje ovoga Priručnika posvećeno je formatima za bilježenje podataka. Opisuju se UNIMARC/A format za izradu normativne datoteke i UNIMARC/B format za izradu bibliografskog sloga. Ukratko se navode kodovi za polja podataka te se daje nekoliko primjera. Usporedbe radi, spominju se i razlike između formata MARC 21 i UNIMARC formata.

Na kraju je navedena korištena literatura i preporuke za daljnje čitanje. Priručnik završava s nekoliko korisnih dodataka kao što su: tablica sa značajnijim izmjenama i dopunama UDK shemi u razdoblju od 2001. do 2006., zatim popis zemalja koje koriste UDK shemu te prijevodi UDK izdanja. Posljednji podaci odnose se na razdoblje do 2004. godine. Na samome kraju nalaze se zadaci za vježbu izrade UDK oznaka i zadatak s oznakama kojima je potrebno pronaći značenje u UDK tablicama.

Kao i svaka stručna knjiga tako ni ova ne bi bila potpuna i funkcionalna bez Kazala imena i pojmova korištenih u njoj. Uz sve gore rečeno, važno je napomenuti, kao što to i sama autorica spominje, da je ovaj Priručnik samo sažeti pregled klasifikacije i predmetnog označivanja, sadržajne obrade građe, a nikako jedina literatura kojom bi se trebali služiti knjižničari za obradu građe. Priručnik upućuje na mnoge korisne izvore i baze podataka koje bi se trebalo koristiti ovisno o vrsti knjižnice u kojoj se radi. U svakom slučaju, ovo je priručnik izuzetno koristan za sve one koji se uvode u svijet stručne obrade građe, bilo na random mjesto bilo na fakultetu.

D. Gavranović
dgavrano@unizd.hr


-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-