-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 81, srpanj 2019. :: Tema broja: Knjižničarska zajednica u zaštiti digniteta struke


Knjižnica u vrtlogu vremena

Današnje vrijeme novih tehnologija vrijeme je i novih izazova, pa se i knjižničarska zajednica našla u situaciji da stalno treba dokazivati opravdanost svog poziva te se izboriti za očuvanje vlastita integriteta. Razvijanje i njegovanje svijesti o značaju i dignitetu vlastite struke, rad na njenom stalnom uobličavanju i neprekidnom razvitku, jedan je od temeljnih ciljeva svake, pa tako i knjižnične djelatnosti. Brojni su čimbenici koji utječu na stvaranje identiteta i imidža neke organizacije ili ustanove pa se isto odnosi i na knjižničarsku zajednicu. Veoma važan čimbenik svakako je predstavljanje knjižnica u javnosti, kako bi pokazale važnost svog postojanja. Više je načina na koje se knjižnice prezentiraju kako bi u svoj prostor okupile, zainteresirale i zadržale svoje sadašnje te buduće korisnike. To je cilj i karlovačke Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" koja, kao najstarija ustanova u gradu Karlovcu, od osnutka 1838. godine do danas ima vodeću ulogu u karlovačkoj kulturi. Ona je gradsko i županijsko multikulturno, informacijsko te multimedijsko središte.

Poput mnogih drugih knjižnica, u skladu sa svojim mogućnostima, radi na stalnom obogaćivanju fonda raznovrsnom građom te na osmišljavanju i organiziranju kulturnih programa za sve korisničke skupine, od najmlađih do najstarijih, uključujući i osobe s posebnim potrebama. Organizacijom tečaja, tribina, predavanja, akcija, radionica, izložbi  te edukativnih i drugih susreta nastojimo istaknuti važnost knjižnice kao mjesta za poticanje pismenosti i čitanja, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ugodnog boravka i druženja. Kontinuirano se osmišljavaju novi sadržaji kojima nastojimo privući naše najmlađe kako bi što dulje i češće boravili u knjižnici.

Kako bismo što učinkovitije odgovorili na zahtjeve svojih korisnika, razvili smo uspješnu suradnju sa srodnim i ostalim ustanovama, udrugama, organizacijama te pojedincima – stručnjacima, kao i s lokalnim medijima, koji redovito prate naša događanja. Svjesni smo da živimo u vremenu velikih tehnoloških promjena te da se moramo mijenjati i prilagođavati željama i očekivanjima naših korisnika. Kao knjižničarska zajednica stalno se trebamo propitkivati i promišljati činimo li dovoljno sada i za budućnost, što još možemo učiniti i na koje načine djelovati. Svakako trebamo i dalje pratiti najnovije trendove u knjižničarstvu te raditi na kontinuiranom stručnom usavršavanju knjižničarskog osoblja, organizirajući  CSSU tečajeve, stručne skupove, seminare te komunikacijske radionice. Potrebno je njegovati sadašnju, ali i razvijati suradnju s novim ustanovama, udrugama i pojedincima te lokalnim medijima. S ciljem naglašavanja vrijednosti knjižnice u promicanju kulturne i obrazovne politike i njezina značenja za društvo iznimno je važno provoditi strategiju zagovaranja knjižnica. Strategiju zagovaranja Hrvatskoga knjižničarskog društva predložila je Radna grupa za javno zagovaranje, osnovana 2003. godine. Javno zagovaranje postalo je nezaobilazna aktivnost većine knjižnica i knjižničarskih društava diljem svijeta, kojom knjižničari nastoje zastupati interese knjižničarstva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. U provođenje strategije zagovaranja uključila se i Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" obilježavanjem značajnih datuma kojima se promovira uloga knjižnice kao ustanove slobodnog protoka informacija, znanja i kulture te mjesta za učenje, međusobne susrete i korištenje slobodnog vremena. Provodimo programe čitanja te raznim događanjima obilježavamo rođendan naše knjižnice, Dan hrvatskih knjižnica,"Noć knjige" i "Mjesec hrvatske knjige", Međunarodni dan pismenosti, Svjetski dan čitanja naglas i ostale značajne datume kojima želimo promovirati i istaknuti važnost knjige i čitanja.

Cilj nam je i dalje razvijati poštivanje različitosti nacionalnih manjina, različitih kultura, običaja i vjerovanja te zalagati se za pružanje jednakih mogućnosti osobama različitih dobnih skupina, kao i osobama s teškoćama u razvoju i invaliditetom, uključujući ih u različite radionice i programe. Očuvati dignitet knjižničarske struke danas postaje sve veći izazov. Tradicionalna knjižnica bila je mjesto gdje djeca i odrasli dolaze u potrazi za informacijama i zadovoljavanjem intelektualnih, društvenih i kulturnih potreba. Razvojem novih tehnoloških mogućnosti knjižnice pružaju usluge i preko interneta. Time se mijenja i uloga knjižnice pa ona postaje ne samo fizičko nego i virtualno središte korisničke zajednice. Razvoj knjižničnih mrežnih stranica omogućio je korisnicima pristup informacijama i korištenje online usluga.

Budućnost će zasigurno donijeti nove promjene. Svjesni toga, nama je osluškivati želje, interese i zahtjeve svih naših korisnika kako bi vođeni strateškim planom razvoja, koji je utemeljen na jasno utvrđenoj viziji, misiji i vrijednostima, nastojali i dalje razvijati dinamičan i inovativan pristup knjižničnim uslugama.

                                                                                                      Dubravka Vaštuka

dvastuka@gkka.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-