-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 82, ožujak 2020. :: Nazivlje


Projekt BIBLION - hrvatsko knjižničarsko nazivlje

Znanstveni projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION imao je za cilj usustavljivanje knjižničarskog nazivlja i obradu 1500 temeljnih naziva iz trideset i osam potpodručja knjižničarstva. Odobren je početkom 2018. godine na temelju opsežne prijave na natječaj koji je raspisala Hrvatska zaklada za znanost 2017. godine pod nazivom Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna-09-2017). Nositelj je projekta Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U 18 mjeseci rada, koliko je bilo predviđeno radnim planom, projektni tim od 10 suradnika izradio je zbirku knjižničarskog nazivlja unutar šire Strunine terminološke baze. Obradili su čak i više od 1500 predviđenih pojmova. Danas je svaki od 1870 naziva u tom rječniku popraćen definicijom na hrvatskom te istovrijednicama na engleskom i njemačkom.
Voditeljica Projekta prof. dr. sc. Daniela Živković okupila je na ovom znanstvenom i stručnom zadatku devet stručnjaka, ne samo iz akademske zajednice nego i iz različitih knjižnica. Suradnici su: dr. sc. Sanja Brbora, Rajka Gjurković Govorčin, dipl. bibl., zatim prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko. Zahvaljujući svojim različitim kompetencijama one su pridonijele ostvarivanju cjelovitog Projekta, obuhvativši sva područja knjižničarstva, kao i ona rubna. Tijekom 43. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji u listopadu 2018. Projekt je predstavljen, a u jednom od zaključaka izrečena je jasna podrška ovom pothvatu.

Rječnik će pridonijeti boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšat će izvođenje nastave, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približiti zainteresiranoj javnosti. Uvelike će se olakšati posao uredništva stručnog časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je struka jedna od najizloženijih novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i zato je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje, a često ga i odgovarajuće prilagoditi domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt bio prilika da se postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo u konzultaciji s jezikoslovcima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Suradnici su u svojem radu koristili sedamdesetak izvora na hrvatskom i više stranih jezika.
Besplatna dostupnost u bazi Struna (kao e-rječnik) omogućit će da se verificirani pojmovi dosljednije koriste među knjižničarima i ostalim informacijskim stručnjacima, kao i da se uklope u višedisciplinarnu terminološku bazu hrvatskoga jezika.


U predviđenom trajanju projekta od 28. 2. 2018. do 27. 8. 2019. suradnici su izradili znatno više od predviđenog broja natuknica. U prvim mjesecima rada posjetili su četiri terminološke radionice u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, gdje su stekli temeljni uvid u terminološki rad. Surađivali su i s dr. sc. Brunom Nahodom, voditeljem cijelog projekta Struna, te terminologinjom dr. sc. Majom Lončar, koja je i članica projektnog tima, te terminološkim savjetnicom dr. sc. Tomislavom Bošnjak Botica.

S rezultatima rada na projektu stručna javnost je upoznata na Okruglom stolu održanom 5. lipnja 2019. u Zagrebu u Knjižnici Filozofskog fakulteta.


Vijesti o različitim aktivnostima na projektu i prezentacije sa skupova dostupne su na https://biblion.ffzg.unizg.hr/.


Tijekom 2020. godine e-rječnik hrvatskoga knjižničarskog nazivlja bit će objavljen na webu.                                                                                                     

Daniela Živković

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-