-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 82, ožujak 2020. :: Tema broja: Zelene knjižnice


Zeleni ključ

Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja. - Goethe

Ogranak Gradske knjižnice Vukovar u Sotinu otvoren je 1999. godine. Sotin je prigradsko naselje udaljeno 10 km od Vukovara, a prema popisu iz 2011. imao je 782 stanovnika.


Ogranak Sotin u sklopu redovite knjižnične djelatnosti usmjeren je na promicanje čitanja i čitateljskih navika, ali je usmjeren i prema njegovanju i poticanju očuvanja kulturne i zavičajne baštine vukovarskog kraja.

U dvorištu zgrade 2017. uređen je ekološki vrt te je tada započeo i novi programski ciklus nazvan „Zeleni ključ“. Osnovni je cilj izgrađivati i razvijati ekološku svijest, njegovati identitet i tradiciju mjesta te ekološki usmjereno ulagati u lokalnu zajednicu i zavičajno okruženje. Povezivanjem različitih aktivnosti stvoreno je jedinstveno mjesto za odgajanje budućih korisnika na posve nov način. U suradnji s dječjim vrtićem, osnovnom školom, roditeljima i lokalnom zajednicom planirani su posjeti djece, ali i drugih korisnika.

Usmjereni na održivi razvoj, prirodni okoliš te ukupni ekonomski i društveni napredak, radionicama predavanjima, izložbama i tribinama, vodeći se ekološkim kalendarom, pridonosimo razvoju osjetljivosti i svijesti djece, ali i svih drugih knjižničnih korisnika. Edukacija primjerena dječjoj dobi osmišljena je na načine koji potiču timski rad, maštu, odgovornost, planiranje i kreativno izražavanje. Sve su to preduvjeti za stjecanje znanja o današnjim problemima okoliša. Tako nastojimo probuditi spoznaje o nužnosti brige za prirodu već od najranije dobi.

Uređenjem dvorišta u Ogranku Sotin osigurani su preduvjeti za praktično stjecanje prvih iskustava, navika, znanja i ponašanja. Važnost odgoja i obrazovanja za skrb o okolišu potakle su knjižnicu na pokušaj da kao institucija pridonese dugoročnijem i zanimljivijem pristupu korisnicima i odnosu djece prema knjižnici. Nizom perceptivnih, istraživačkih, misaonih i izražajnih aktivnosti djeci je omogućen dodir s prirodom.

Na početku godine zajednički se izrađuje eko-kalendar, a tijekom godine obilježavaju se ekološki datumi, izrađuju brošure te provode kvizovi znanja i tematske akcije čitanja. Posebnost programskog ciklusa „Zeleni ključ“ jest praktičan rad u vrtu. Djeca imaju priliku na vrlo izravan način pratiti ponašanje prirode (npr. prateći ciklus rasta biljaka od sadnje sjemena do ubiranja plodova, pa sve do radionica konzerviranja i prerade plodova sukladno ekološkom načinu pohrane namirnica, koje se kasnije konzumiraju u zimskim mjesecima).

Uzimajući u obzir da je dijete iznimno osjetilno, najmlađim  je korisnicima u Gradskoj knjižnici Vukovar – Ogranak Sotin omogućeno da putem različitih osjetila dožive prirodu: fizičkim osjetom - raspoznavati biljke, osjetiti mekoću netom obrađene zemlje, upoznati i koristiti alatke potrebne za rad u vrtu; okusom - ispijanje čaja od mente uzgojene u knjižničnom vrtu; mirisom – miris cvijeća i biljaka; slušanjem – pjev ptica, prepoznavanje vrsta, slušanje kukaca. Svim se aktivnostima djeci nastoji osvijestiti prirodni krug života.

Kao i u redovnoj djelatnosti, posebno se njeguje otvoren pristup informacijama, poticanje djece za samostalno korištenje i istraživanje knjižnične građe, ali i mrežnih izvora, razgovor i razmjena iskustava te stvaranje osjećaja pripadnosti i ugodnog okruženja na mjestu gdje se dobro osjećaju i gdje se čuje njihova riječ.

Za ovu mladu ekološku knjižnicu izazovna je mogućnost da svojim multidisciplinarnim pristupom ostvari sadržajnu vrijednost koja poridonosi podizanju kvalitete života. S tim ciljem oblikovani su svi programi (igre, učenje bez ocjena, kvalitetna interakciju). Tako se nastoji izgraditi odgovorni odnos i odnos prema sebi i prema drugima.

Osnovni motiv programskog ciklusa „Zeleni ključ“ je davanje doprinosa promicanju ekološke svijesti.

------

Primjeri aktivnosti programskog ciklusa „Zeleni ključ“ u Gradskoj knjižnici Vukovar – Ogranak Sotin:

-22. travnja 2018. –  predavanje i edukativna ekološka radionica povodom dana planete Zemlje

Kroz razgovor i ekološku literaturu educirali smo djecu o brojnim procesima i ponašanjima kojima možemo utjecati na održivi razvoj na našem planetu. Praktični dio radionice sastojao se od čišćenja tla od korova i sadnje luka i mrkve.

-10. svibnja 2018. – edukativna ekološka radionica povodom obilježavanja Svjetskog  dana ptica
Cilj radionice bio je podizanje svijesti o zaštiti ptica selica i očuvanju njihovih staništa. Djeca su imenovala zaštićene vrste ptica i staništa, ali i ljudske aktivnosti koje su dovele do ugroze određenih vrsta ptica.

-19. siječnja 2019. – edukativna ekološka radionica povodom Svjetskog dana korova

Edukativnom radionicom obilježavanja Svjetskog dana korova pod nazivom: „Korov – biljka na krivom mjestu“ cilj nam je bio djecu naučiti kako mnoge biljke iz neznanja čovjek naziva korovima. Naučili smo imena korova te kako izgledaju. Odredili smo ih kao čuvare tla, a ponekima pronašli i ljekovita djelovanja. Sve odgovore pronalazili smo u enciklopedijama i pretraživanjem na internetu.


-22. svibnja 2019. –  ekološka radionica povodom Svjetskog dana biološke raznolikosti
Cilj radionice bio je osvijestiti najmlađe korisnike o različitosti biljnog i životinjskog svijeta koji nam pružaju hranu, lijekove, gorivo, građevinske materijale te time pridonijeti odgoju ekološki odgovorne generacije. Edukacijom o bioraznolikosti željeli smo ukazati na važnost očuvanja prirode te pojedinačnog i zajedničkog djelovanja.

 

 

 

 

Sanja Grgić

ogranak.sotin@gkvu.hr


Jelena Miškić

knjiznica.vukovar@gkvu.hr

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-