-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 82, ožujak 2020. :: Tema broja: Zelene knjižnice


Zelena knjižnica u kurikulumu srednje škole

Zelena je knjižnica pojam koji smo upoznali s promocijom mrežne stranice Zelena knjižnica i istoimenim projektom koji je pokrenulo Društvo bibliotekara Istre 2011. godine. Međutim, Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) u svojoj je Izjavi o knjižnicama i razvitku (2013.) naglasio važnost svih knjižnica za osiguranje pristupa informacijskim sadržajima i uslugama kako bi poticale održivi razvoj čovjeka i društva. Stoga je Hrvatsko knjižničarsko društvo 2014. godine osnovalo Radnu grupu za zelene knjižnice radi promicanja održivoga razvoja u knjižnicama . Tako su se i brojne školske knjižnice svojim edukacijskim programima uključile u nacionalni projekt Zelena knjižnica kako bi različitim aktivnostima poticale zelenu pismenost među svojim učenicima.

Zelena pismenost izrazito je širok pojam, pismenost koja u sebi uključuje različite oblike pismenosti: od čitateljske, informatičke, informacijsko-komunikacijske, medijske, održivoga razvoja, osobnog i socijalnog razvoja, zaštite okoliša, zdravlja do građanskog odgoja i obrazovanja i sl.

U školskim knjižnicama je moguće planirati programe razvoja zelene pismenosti kroz školske knjižničarske kurikulume, kao i knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje učenika. Edukacije zelene pismenosti organiziraju se kroz stručna predavanja, promocije knjiga, prigodnih okruglih stolova i tribina, (eko)radionica, projekcija dokumentarnih filmova, projekata i slično. Cilj svih oblika takve edukacije jest potaknuti učenike na kritičko razmišljanje o kvaliteti vlastitoga života i osobnom utjecaju na prirodu i prirodnu ravnotežu, a čije posljedice mogu biti dalekosežne.

Nacionalni okvirni kurikulum ističe kako društvo i vrijeme brzih promjena u kojemu živimo zahtijeva razvijanje što većega broja učeničkih kompetencija. Ciljevi razvoja kompetencija mogu se uključiti u edukacije zelene pismenosti, kako bi se kod učenika razvijala inovativnost, stvaralaštvo, rješavanje problema, kritičko mišljenje, poduzetnost i slično.

Kurikulum školske knjižnice svakako obuhvaća razvoj pismenosti, osobito zelene pismenosti koja je neophodna za tijek odrastanja, odgoja i obrazovanja učenika. Učenici se razvijaju u ekološki samosvjesnu osobu koja štiti čistoću i ljepotu planeta Zemlje te aktivno sudjeluje u očuvanju prirode u svom lokalnom okruženju.

Stoga je u Medicinskoj školi Osijek u kurikulumu školske knjižnice, za školsku godinu 2017./2018. i 2019./2020., planiran kurikulum Zelena knjižnica. U provođenje ovoga nacionalnoga projekta na školskoj razini školska knjižničarka uključila je učenike Medicinske škole Osijek: članove Čitateljskoga kluba Proliteris, Fotokluba Pixeli i StripArt kluba.

U Medicinskoj je školi Osijek, uz mentorstvo Alte Pavin Banović, školske knjižničarke, 6. ožujka 2018. otvorena izložba fotografija o temi "Oblak". Učenici školskoga Fotokluba Pixeli promatrali su objektivom svojih fotoaparata prirodu s naglaskom na oblak te su nastale prekrasne fotografije prirode. Članice Čitateljskoga kluba Proliteris odabrale su prigodne pjesme naših književnika u kojima je opjevana ljepota prirode: Dobriša Cesarić (Mjesečina Oblak, U suton, Pjeni se more, Vjetru), Dragutin Tadijanović (Nebo, Plavetnilo neba), Antun Branko Šimić (Pod ljetnim suncem, Večernja pjesma o oblacima i zelenim jezerima, Zima, Prazno nebo), Fran Galović (Proljetna pjesma), Danko Anđelović (Jesen) i Milivoj Polić (Nebo nad Baranjom). Izložba je pripremljena na petnaest hamer papira, a može se pregledati na mrežnoj stranici školske knjižnice .

Uz fotografije i prigodne pjesme o prirodi pripremljeni su i datumi kojima obilježavamo: 2. veljače  Međunarodni dan zaštite močvara, 5. ožujka  Svjetski dan očuvanja energije, 19. ožujka  Dan lastavica, 20. ožujka  Međunarodni dan rijeka, 21. ožujka  Svjetski dan zaštite šuma, 22. ožujka Svjetski dan zaštite voda, 23. ožujka  Svjetski meteorološki dan, 22. travnja  Dan planeta Zemlje i Dan hrvatske knjige, 3. svibnja  Svjetski dan Sunca, 22. svibnja  Svjetski dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH, 5. lipnja  Svjetski dan zaštite okoliša, 8. srpnja  Dan oblaka, 16. rujna  Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, 21. rujna  Svjetski dan sadnje drveta, 26. rujna  Svjetski dan čistih planina, 12. listopada  Dan zahvalnosti za plodove zemlje i 11. prosinca  Međunarodni dan planina.

 

Izložba Od drveta do papira, Zelena knjižnica, otvorena je 8. ožujka 2019. u Medicinskoj školi Osijek. Članovi Fotokluba Pixeli pripremili su fotografije o temi „Drvo“ kako bi prikazali tijek promjene godišnjih doba, bogatstvo raznolikosti boja i prirodnih promjena koja su vidljiva na drveću. Fotografije su pratili prigodni tekstovi kojima se opisuje postupak izrade papira od drveta, a koje su priredili članovi Čitateljskoga kluba Proliteris, uz mentorstvo knjižničarke Alte Pavin Banović i Snježane Tomljenović, prof. biologije i kemije. Korišteni su i prigodni tekstovi naših književnika: Slavonska šuma Josipa Kozarca, pjesme Pozdrav šumi i Rano sunce u šumi slavonskoga pjesnika Dragutina Tadijanovića. Izložba je pripremljena na petnaest hamer papira, a može se pogledati u digitalnom obliku na mrežnoj stranici školske knjižnice.

U postavljenim izložbama korišten je logotip Zelene knjižnice, koji je preuzet s mrežne stranice Zelena knjižnica. Logotip je nastao u suradnji sa zagrebačkom akademskom slikaricom Teom Hatadi. Otvorena knjiga koja se stapa s krošnjom stabla simbolizira knjižnice, a žuta i plava boja predstavljaju sunce i vodu. Sunce, voda i stablo predstavljaju život, a knjiga predstavlja učenje i spoznaju održivog sustava koji ne ugrožava život na planetu. Logo je za pripremu izložbe nacrtala članica Strip Art kluba Medicinske škole Osijek.

 

Škole i školske knjižnice su izvrsno mjesto za edukaciju zelene pismenosti. Kako bi se učenike potaklo na kritičko promišljanje za ekološko djelovanje, potrebno je prepoznati način na koji će ih se zainteresirati i uključiti u različite aktivnosti koje su planirane kurikulumom školske „Zelene knjižnice“. Jedno od edukativnih područja promicanja zelene pismenosti sigurno su postojeće skupine učenika ili školski klubovi. Oblikovanje fotografija, tekstova, pjesama, uključivanje učenika u istraživački rad i suradničko učenje vodi ciljanom učenju u školi, a potom i u lokalnoj zajednici.

 

Fotoklub Pixeli, autorice fotografija izložbe Od drveta do papira, Zelena knjižnica, 8. ožujka 2019.

Slika 1.
Fotoklub Pixeli, autorice fotografija izložbe Od drveta do papira, Zelena knjižnica, 8. ožujka 2019.

Slika 2.
Čitateljski klub Proliteris, autorice tekstova izložbe Oblak, Zelena knjižnica, 2018.

 

Otvorenje izložbe Od drveta do papira, Zelena knjižnica, 8. ožujka 2019.

Slika 3.
Otvorenje izložbe Od drveta do papira, Zelena knjižnica, 8. ožujka 2019.

 

Zelena knjižnica. URL: http://zk.dbi.hr/ 
Zelena knjižnica, projekt. URL: http://zk.dbi.hr/o-projetku/ 
Izjava o knjižnicama i razvitku, IFLA, 2013. URL: https://www.foi.unizg.hr/hr/novosti/ifla-ina-izjava-o-knjiznicama-i-razvitku
Projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb. URL: http://www.kgz.hr/hr/projekt-zelena-knjiznica-za-zeleni-zagreb/32340 
Zelena knjižnica, aktivnosti. URL: k.dbi.hr/category/ck1-aktivnosti/ 
Nacionalni okvirni kurikulum. URL: http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf 
Izložba Zelena knjižnica: Oblak. URL: https://smoska.wordpress.com/zelena-knjiznica/
Izložba Oblak, Zelena knjižnica 2018. URL: https://smoska.files.wordpress.com/2018/08/zk2.jpg 
Izložba Zelena knjižnica, Od drveta do papira, 2019. URL:https://smoska.files.wordpress.com/2019/05/zk1.jpg 
Logotip Zelena knjižnica. URL: https://smoska.wordpress.com/zelena-knjiznica/

Alta Pavin Banović

alta.pavin@gmail.com

 

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-