-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 84, prosinac 2021. :: Različite knjižnične suradnje


Poticanje cjelovitog razvoja učenika s teškoćama u razvoju u školskoj knjižnici
Suradnja stručnih suradnica - knjižničarke i edukacijske rehabilitatorice

Školska knjižnica usmjerena je na podupiranje i unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada, pružajući svim učenicima širok spektar mogućnosti za stjecanje znanja. Usmjerenost na promicanje pismenosti i čitanja, medijsku i informacijsku pismenost i integraciju tehnologije podrazumijeva kreativnu suradnju i timski rad učitelja i stručnih suradnika u zajedničkom planiranju i poučavanju. Time se povećava kvaliteta nastave te potiče razvoj kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija učenika.

To potvrđuju i radionice u svrhu učenja i osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju, koje se povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige kontinuirano provode 14 godina u knjižnici OŠ A. Cesarca u Krapini. Osmišljene su, pripremane i ostvarene aktivnom suradnjom stručnih suradnica škole - knjižničarke i edukacijske rehabilitatorice, a u nekim slučajevima i  predmetnim učiteljima.

Radionicama se nastojalo privikavati učenike na knjižnični prostor i ozračje, ali i utjecati na razvijanje pozitivnih mišljenja i stavova prema knjizi, knjižnici, čitanju i učenju općenito. Odabirom edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka nastojalo se razvijati čitalačke, komunikacijske i informacijske kompetencije učenika, uzimajući u obzir njihove teškoće učenja, kao i održavanje pažnje i koncentracije. U radu su korištene kognitivne strategije učenja i postupci koji potiču različite aspekte njihova razvoja. Uz pristup izvorima znanja u tiskanom i digitalnom obliku, kao i dodatnoj građi za čitanje, učenike se upućivalo i u njihovo korištenje. Potom su uz pozitivniji stav pokazali napredak i u vještinama čitanja. U radionicama su primjenjivane suvremene strategije, raznovrsne metode, oblici rada i IKT-e. Uvođenje tehnologije u poučavanje pozitivno je utjecalo na njihovu motivaciju, postignuća i interakciju s vršnjacima.


Različite strategije učenja djelotvornije su kada ih se prilagodi sadržaju određenog nastavnog predmeta, što je i primjenjivano u radu. Time su učenici stjecali sposobnost postupnog usvajanja znanja specifičnom metodologijom. Od općih kognitivnih strategija primijenjeno je kvalitetno ponavljanje (dosjećanjem informacija), organizacija gradiva (uočavanjem ključnih pojmova) te elaboracija (izradom umnih mapa, grafičkih prikaza).

Sadržaje su učenici usvajali korištenjem različitih specifičnih kognitivnih strategija čitanja i učenja prije (olujom ideja), tijekom (odgovaranjem na pitanja, dopunjavanjem, određivanjem, traženjem i označavanjem novih informacija korištenjem različitih izvora znanja) i nakon čitanja određenog teksta (određivanje razine razumijevanja i pamćenja obrađenih sadržaja). Stečeno znanje koristili su na nov način izražavanjem vlastita mišljenja o istom.

U radu s učenicima, osim navedenih kognitivnih strategija učenja, korišteni su i ostali edukacijsko-rehabilitacijski postupci kao što su vježbe za poticanje čitanja iz Brain Gyma, vježbe pažnje i koncentracije, poticanje praktičnih kompetencija (izvođenjem pokusa, izradom kartica i plakata), poticanje perceptivno-motoričkog razvoja (izrezivanjem, bojanjem, slaganjem), poticanje osobnog i socijalnog razvoja (stvaranjem ugodnog radnog ozračja) kao i poticanje razvoja samoprovjere (sudjelovanjem u kvizovima i igrama). Navedeni postupci poticali su različita razvojna područja i time utjecali na stvaranje suradničke atmosfere.


Brojne radionice ostvarene tijekom godina u školskoj knjižnici potvrdile su važnost timskog rada i kreativne suradnje stručnih suradnica u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kao i pružanja potpore korištenjem različitih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka u cilju ostvarivanja ishoda učenja. Učenici su koristeći prostor i resurse školske knjižnice stjecali znanje, osjetili radost čitanja, pobudili osjećaje te poticali govorno-jezični razvoj i pismenost. Preuzeli su odgovornost za vlastito učenje, razvijali samopouzdanje i samopoštovanje što je pridonijelo osjećaju uspjeha i ugode u školi.

 

 

Gordana Gregurović Petrović
stručna suradnica knjižničarka mentorica
gordana.gregurovic@gmail.com
OŠ Augusta Cesarca, Krapina


Renata Cesarec-Topolovec
stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica
renata.cesarec.topolovec@gmail.com
OŠ Augusta Cesarca, Krapina

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-