-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 49, rujan 2010. :: Skupovi u inozemstvu


IFLA-ina Pretkonferencija: Prema pravu na čitanje
Oslo, Norveška, 7.-9. kolovoza 2010.

Sudjelovala sam na IFLA-inoj Pretkonferenciji u Oslu od 7. do 9. kolovoza 2010. koju je organizirala IFLA-ina Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (Section for Library Services to People with Special Needs – LSN) čiji sam redovni član.

Glavna tema Pretkonferencije u Oslu bila je „Prema pravu na čitanje“ (With the right to read). Suorganizatori Pretkonferencije bili su IFLA-ina Komisija za čitanje (Literacy and Reading Section - LRS), IFLA-ina Komisija za knjižnice za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak (Libraries Serving People with Print Disabilities Section - LPD), Međunarodni DAISY konzorcij i Međunarodna mreža za građu laganu za čitanje.

Pretkonferencija u Oslu 2010. predstavlja početak obilježavanja nacionalne godine čitanja u Norveškoj i promotivne kampanje o čitanju u trajanju od 2010.-2014. Osim toga Pretkonferencija predstavlja važan nastavak IFLA-ine pretkonferencije iz Mechelena (Belgija) i Maastrichta (Nizozemska) koju je godinu dana prije (18.-20. kolovoza 2009.) organizirala IFLA-ina Komisija za knjižnice za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak (LPD) pod nazivom P3-konferencija: ljudi, nakladnici i narodne knjižnice (P3-conference: People, Publishers, Public Libraries). Tom prilikom donesena je Rezolucija P3 iz Mechelena koju je usvojila Komisija LSN kao smjernice za daljnji rad. Rezolucija P3 obuhvaća: neprekidno djelovanje na poticanju, implementaciji i nadgledanju provođenja UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom u suradnji s pojedinim državama, uspostavljanje međunarodnih partnerstva u razvoju knjižničnih i informacijskih usluga za osobe s invaliditetom, zagovaranje međunarodne razmjene i posudbe knjižnične građe kao dio projekta „Globalno pristupačna knjižnica” (GLA – Global Accessible Library Project) koji predstavlja projekt virtualne knjižnice namijenjen cjelokupnoj svjetskoj zajednici osoba koje ne mogu čitati standardni tisak, suradnju sa Svjetskom organizacijom za intelektulno vlasništvo vezano uz WIPO Copyright Ugovor za poboljšanje pristupa slijepima, slabovidnima i ostalim osobama koje imaju poteškoća u čitanju, organiziranje združenih međunarodnih i nacionalnih kampanja za čitanje u suradnji s knjižnicama.

Pretkonferencija u Oslu imala je širok pristup čitanju i ulozi knjižnica u promoviranju čitanja za osobe s posebnim potrebama (osobe koje ne mogu čitati standardni tisak kao što su osobe s disleksijom i slijepe i slabovidne osobe, osobe s demencijom ili drugim poteškoćama čitanja, osobe s intelektualnim poteškoćama, osobe u zatvorima i bolnicama te osobe vezane za kuću). Težište programa bilo je na jednakom pristupu za sve, aktivnoj inkluziji i zagovaranju globalne knjižnice te omogućavanju prava za sve na pristup znanju i informacijama. Knjižnice su razmatrane kao pokretačka snaga za promoviranje „čitanja za sve“ koje se temelji na 4 međunarodna dokumenta i to su: Rezolucija P3 iz Mechelena (2009.), Europska inicijativa o e-pristupačnosti (The European eInclusion initiative), Svjetski samit o informacijskom društvu (the World Summit on the Information Society - WSIS) o premošćivanju digitalne podijeljenosti između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju i UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (2006.). Na Pretkonferenciji su prikazani brojni projekti, raspravljalo se o pitanju autorskih prava, korištenju informacijske tehnologije za postizanje inkluzije i promoviranju koncepta „građe lagane za čitanje“ kao važnog dijela ispunjavanja cilja knjižnica da pružaju pristup informacijama i kulturnom izražavanju za sve (http://www.ifla.org/en/lsn/conferences). Pretkonferenciji je prisustvovalo ukupno 122 sudionika od kojih su njih 70 bili knjižničari iz Kine za koje je bilo osigurano simultano prevođenje.

U sklopu stručnog rada Pretkonferencije u Oslu održala sam pozvano izlaganje pod nazivom „Implementacija pilot projekta Vergilius za slijepe i slabovidne osobe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu“. Tijekom 2009./2010. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je implementaciju pilot projekta „Vergilius“ koji predstavlja novi program korisničkih službi. Primjena navigacijsko informacijskog sustava „Vergilius“ treba osigurati veću dostupnost javnih usluga osobama s posebnim potrebama, jer pruža pomoć pri kretanju, orijentaciji i navigaciji slijepih i slabovidnih osoba u zatvorenim prostorima (u kojima nema GPS signala) putem bežične mreže.

Nakon završetka Pretkonferencije sudionici su mogli izabrati jednu od dvije organizirane posjete knjižnicama. Izabrala sam posjetu Gradskoj knjižnici u Oslu, ogranku Torshov koji se od 2003. naziva “Pristupačna knjižnica” (The accessible library), prema istoimenom projektu pokrenutom u narodnim knjižnicama u Norveškoj, jer ima građu, opremu i prostor namijenjen i u potpunosti prilagođen osobama s posebnim potrebama. Druga mogućnost bila je odlazak u organizirano razgledavanje novog Zatvora Halden otvorenog u travnju 2010. (koji se zbog modernog dizajna i opremljenosti smatra najhumanijom i najluksuznijom kaznenom ustanovom na svijetu) i njegove suvremene i bogato opremljene zatvorske knjižnice.

Posljednji dan boravka u Oslu (9. kolovoza 2010.) prisustvovala sam sastanku organizacije „Međunarodna mreža za građu laganu za čitanje“ (www.easy-to-read-network.org) s kojom surađujem od 2005. kao član Stalnog odbora IFLA-ine Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama. Ova organizacija otvorena je za sve one koji su zainteresirani i uključeni u pitanja građe lagane za čitanje. Cilj „Međunarodne mreže za građu laganu za čitanje“ je obavještavanje i širenje saznanja o građi laganoj za čitanje, buđenje svijesti o potrebi za takvom građom, razmjena informacija, ideja i iskustava i širenje međunarodnih kontakata vezano uz građu laganu za čitanje. Svrha „Međunarodne mreže za građu laganu za čitanje“ je poticanje pokretanja zajedničkih projekata i istraživanja o građi laganoj za čitanje i njihovog financiranja, organiziranje tečajeva, seminara i konferencija o građi laganoj za čitanje, okupljanje na suradnju nakladnika i izdavača, pisaca, novinara, ilustratora, fotografa, trgovaca, knjižničara i svih zainteresiranih za proizvodnju građe lagane za čitanje.

D. M. Gabriel
dgabriel@nsk.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-