-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 49, rujan 2010. :: Skupovi u inozemstvu


Aktivnosti IFLA-ine Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (LSN)
Göteborg, Švedska, 10.-15. kolovoza 2010.

U razdoblju od 10.-15. kolovoza 2010. prisustvovala sam 76. konferenciji IFLA-e i međunarodnom knjižničarskom kongresu u Göteborgu koji su se održavali u Švedskom izložbenom i kongresnom centru. Sudjelovala sam u svojstvu člana Stalnog odbora IFLA-ine Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (Section for Library Services to People with Special Needs - LSN) kao predstavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Članovi Komisije LSN u suradnji s IFLA-inom Komisijom LPD (Komisija za knjižnice za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak - Section for Libraries serving Persons with Print Disabilities – LPD) organizirali su u okviru stručnog dijela konferencije u Göteborgu 13. kolovoza 2010. skupinu tematskih predavanja i raspravu pod nazivom “Pravo na čitanje“ – kako uključiti isključene građane u društvo znanja? (“The Right to Read” – How to Include Excluded Citizens in the Knowledge Society?).

Zajednički program i panel rasprava Komisije LSN i Komisije LPD u Göteborgu priređena je na temelju zaključaka prošlogodišnje IFLA-ine pretkonferencije Komisije LPD u Mechelenu u Belgiji i Maastrichtu u Nizozemskoj (18.-20. kolovoza 2009.) pod nazivom P3-konferencija: ljudi, nakladnici i narodne knjižnice (P3-conference: People, Publishers, Public Libraries) i rezolucije iz Mechelena Komisije LPD koja je tada donešena. Komisija LSN usvojila je rezoluciju iz Mechelena kao smjernice za daljnji rad koje među ostalim obuhvaćaju daljnji rad na združenim međunarodnim i nacionalnim kampanjama za čitanje i knjižnice.

Program u Göteborgu odvijao se kao logičan nastavak početka obilježavanja nacionalne godine čitanja u Norveškoj i promotivne kampanje o čitanju u trajanju od 2010.-2014. i temeljio se na netom održanoj Pretkonferencije Komisije LSN održane u Norveškoj (Oslo, 7.-9. kolovoza 2010.) na temu “With the right to read“ (Prema pravu na čitanje). Predsjednica Komisije LSN (Tone Moseid – Norveška) vodila je program i započela ga kratkim prikazom Pretkonferencije u organizaciji Komisije LSN u Oslu koja je imala širok pristup čitanju i ulozi knjižnica u promoviranju čitanja za sve, s naglaskom na osobe s posebnim potrebama. Nakon toga održana su dva izlaganja. Margaret McGrory iz Kanadskog nacionalnog instituta za slijepe (CNIB - Canadian National Institute for the Blind) koja je predsjednica Upravnog odbora projekta „Globalno pristupačna knjižnica” (GLA – Global Accessible Library Project), predstavila je GLA projekt virtualne knjižnice namijenjen cjelokupnoj svjetskoj zajednici osoba koje ne mogu čitati standardni tisak. Projekt je vlasništvo IFLA-ine Komisije LPD i Daisy konzorcija. Cilj projekta je povećati ukupan broj materijala i građe dostupan u alternativnim formatima i omogućiti osobama širom svijeta koje ne mogu čitati standardni tisak da pronalaze i pristupaju knjižničnoj građi u bilo koje vrijeme i bilo kada, upotrebljavajući uređaje za čitanje kao primjerice mobilne telefone i računala. Usluga „Globalno pristupačna knjižnica“ predstavlja mrežu online zbirki i digitalnih objekata koji se prikupljaju i nastaju u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima razvoja zbirki, dostupna je digitalno na jedinstven, pristupačan i održiv način te omogućava autoriziranim korisnicima širom svijeta pronalaženje i korištenje globalnih resursa koji podliježu autorskom pravu. Jenny Nilsson iz Švedske knjižnice zvučnih knjiga i knjiga na brajici (The Swedish Library of talking Books and Braille – TPB) predstavila je švedski projekt “Polica jabuka” (The Sweedish Apple Shelf Project www.appelhyllan.se). Projekt je namijenjen djeci s posebnim potrebama i uključuje organiziranje posebnog prostora u knjižnici s policama i knjigama u pristupačnim formatima (zvučne knjige, knjige na znakovnom i simboličkom jeziku, taktilne knjige, knjige u uvećanom tisku, građa lagana za čitanje s jasnim ilustracijama) i ostalom knjižničnom građom za poticanje čitanja. Projekt također uključuje posudbu građe za odrasle o različitim teškoćama čitanja i metodološke priručnike koji mogu pružiti potporu i poticaj roditeljima i učiteljima. U istom prostoru se nalaze računala prilagođena za djecu s posebnim potrebama i prilagođenim programima za igru, učenje i zabavu. Police s knjigama u pristupačnim formatima imaju posebnu oznaku «jabuka» po kojem je nazvan cijeli projekt. Središnji dio programa odvijao se kao panel rasprave u kojoj su sudjelovali Ellen Tise (predsjednica IFLA-e), Hiroshi Kawamura (predsjednik Daisy konzorcija) i Julie Rae (predsjednica Komisije LPD).

Komisija LSN predstavljena je u stručnom dijelu konferencije u Göteborgu također i u dijelu programa posterskih izlaganja koja su se odvijala 12. i 13. kolovoza 2010. na glavnu temu IFLA-ine 76. konferencije «Otvoreni pristup znanju – promoviranje održivog razvoja» (Open access to konowledge – promoting sustainable progress). Tom prilikom predstavila sam postersko izlaganje «Probni projekt Vergilius – navigacijsko informacijski sustav za slijepe i slabovidne osobe» (The pilot project Vergilius - a navigational information system for the blind and visually impaired). Tijekom 2009./2010. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je implementaciju pilot projekta „Vergilius“ koji predstavlja novi program korisničkih službi i važnu kariku u stvaranju pretpostavki za disperziju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe u prostorima Knjižnice. Cilj projekta je osigurati veću dostupnost javnih usluga osobama s invaliditetom primjenom navigacijskog informacijskog sustava „Vergilius“ za pomoć pri kretanju, orijentaciji i navigaciji slijepih i slabovidnih osoba u zatvorenim prostorima. Sustav „Vergilius“ primjenjuje najnovije informacijsko komunikacijske tehnologije i omogućava navigaciju u prostorima Knjižnice u kojima nema GPS signala, što slijepim i slabovidnim korisnicima pruža mogućnost ravnopravnog korištenja raznolikih knjižničnih usluga i građe dostupnih u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članovi Komisije LSN na sastancima 10. i 13. kolovoza 2010. dogovorili su preliminarnu temu kojom će se Komisija baviti na 77. IFLA-inoj konferenciji u Puerto Ricu (San Juan, 13.-18. kolovoza 2011.). Glavna tema IFLA-ine konferencije je «Knjižnice nad knjižnicama: integracija, inovacija i informacija za sve», a predložena podtema stručnog dijela konferencije u organizaciji Komisije LSN je «Uključivanje djece i mladih s disleksijom u knjižnicu».

Komisija LSN je u skladu s novim strateškim planom IFLA-e u idućem petogodišnjem razdoblju (2010.-2015.) dogovorila svoj plan rada koji uključuje: daljnju izradu smjernica za knjižnične usluge za pojedine skupine osoba s posebnim potrebama, redovitu izmjenu i dopunu smjernica objavljenih unatrag deset godina i prevođenje smjernica objavljenih unatrag četiri godine na sedam službenih jezika IFLA-e. Predloženi su projekti Komisije LSN za razdoblje 2010.-2011.: objavljivanje smjernica za osobe s autizmom i objavljivanje smjernica za gluho-slijepe osobe (koje predstavljaju dopunu i izmjenu izdanja postojećih smjernica za gluhe osobe).

Dogovoreno je da urednica glasila Komisije LSN Margaret Forrest (Velika Britanija) priredi posljednji broj glasila u prosincu 2010. kao zadnje tiskano izdanje. Odlučeno je da će se od 2011. za informiranje o radu Komisije umjesto glasila Komisije koristiti isključivo mrežna stranica IFLA-e i Komisije LSN te Facebook i da svi članovi Komisije trebaju pridonositi informiranju na mrežnim stranicama Komisije.

Konačno, predloženo je da se idući polugodišnji sastanak Komisije LSN održi krajem veljače ili početkom ožujka 2011. u SAD-u. Kao druga mogućnost za održavanje polugodišnjeg sastanka Komisije u ožujku 2011. predložena je Hrvatska (Zagreb).

D. M. Gabriel
dgabriel@nsk.hr 
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-