-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 50, prosinac 2010. :: Iz rada Društva


Pregled rada Komisije za visokoškolske knjižnice HKD-a u razdoblju 2007. - 2010. godine

Komisija za visokoškolske knjižnice djeluje u sastavu Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva. Bavi se temama iz područja visokoškolskih knjižnica, promiče važnost visokoškolskih knjižnica u sustavu znanosti i visoke izobrazbe, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova i sustavno radi na unapređenju statusa visokoškolskih knjižničara te na uvođenju softvera u visokoškolske knjižnice.

U sadašnjem sastavu Komisija ima 15 članova (od čega 10 stalnih i 5 pridruženih) iz više regionalnih društava: Andreja Tominac, predsjednica (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji), Dubravka Luić-Vudrag, zamjenica predsjednice (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet), Marijana Mišetić, predsjednica HKD-a (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet), Helena Markulin (Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet), Tamara Krajna (Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje), Verica Lulić (Filozofski fakultet u Rijeci), Danica Vujičić (Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet), Ivanka Šarić (Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Katica Ivić (Ekonomski fakultet u Osijeku), Edita Bačić (Sveučilište u Splitu Pravni fakultet), Maja Jokić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Senka Tomljanović (Sveučilišna knjižnica Rijeka), Aleksandra Mežnarić-Karafin (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija), Mirjana Mihalić (Institut Ruđer Bošković) i Dorja Mučnjak (Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet).

U skladu sa svojim ciljevima, Komisija proteklih godina intenzivno radi na promicanju visokoškolskih knjižnica u sustavu znanosti i visoke izobrazbe. U 2007. godini održano je šest sastanaka Komisije. U vrlo uspješnoj suradnji s predsjednicom Hrvatskoga knjižničarskog društva u prethodnom mandatu, Zdenkom Sviben, koja je i osobno nazočila na nekoliko sastanaka Komisije, poslano je više dopisa čelnicima visokoškolskih ustanova, Rektorskom zboru visokih učilišta Republike Hrvatske te Ministarstvu znanosti, visokog obrazovanja i športa o položaju visokoškolskih knjižničara u sustavu znanosti i visokoškolske izobrazbe, jer se napredovanje u struci materijalno nejednako vrednuje u različitim sastavnicama hrvatskih sveučilišta. Slijedom toga, u travnju 2007. godine, na 6. sjednici Rektorskoga zbora raspravljalo se o dopisu predsjednice HKD-a te je zaključeno da će sveučilišta preispitati usklađenost općih akata visokoškolskih ustanova sa Zakonom o knjižnicama i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. U istoj godini Komisija je aktivno sudjelovala u raspravi o prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te je svoje primjedbe uputila u javnu raspravu otvorenu u ožujku 2007. na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Redovite su teme sastanaka Komisije u 2008. i 2009. godine novi Standardi za visokoškolske knjižnice, implementacija knjižničnih softvera Voyager odnosno Aleph u visokoškolskim knjižnicama te unapređenje statusa visokoškolskih knjižničara.

U 2009. godini Komisija je održala šest sastanaka. U siječnju 2009. članovi su Komisije na svom drugom sastanku vezanom uz raspravu o Standardima za visokoškolske knjižnice detaljno analizirali nacrt Standarda za visokoškolske knjižnice, te su Radnoj grupi za izradu Standarda u posebnom dokumentu upućeni prijedlozi i izmjene, koji su većim dijelom uvršteni u Standarde. Visokoškolske knjižnice još uvijek iščekuju donošenje Standarda za visokoškolske knjižnice, tim više što su zadnji Standardi doneseni 1990. godine. U proljeće 2009. godine pripremao se novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Komisija je tada zadužila Radnu grupu, u čijemu su sastavu bile Helena Markulin, Marijana Mišetić i Andreja Tominac, da pripreme prijedloge i primjedbe u vezi novog zakonodavstva u području znanosti i visoke izobrazbe. U ožujku 2009. Radna je grupa priredila dokument, koji je prihvaćen na sastanku Komisije u travnju 2009. te je upućen Glavnom odboru HKD-a s molbom da se pošalje Povjerenstvu za izradu novog zakona u području znanosti i visoke izobrazbe. U 2009. Komisija je od Glavnoga odbora zatražila da se ponovi dopis Rektorskom zboru o materijalnom vrednovanju visokoškolskih knjižničara nakon napredovanja u stručnim zvanjima, jer se u proteklom razdoblju nisu realizirali zaključci sa sastanka Rektorskog zbora u travnju 2007. godine.

U 2010. Komisija je održala tri sastanka. Članovi Komisije aktivno prate proces implementacije knjižničnog sustava Aleph na Sveučilištu u Zagrebu, a neki od članova izravno su uključeni u rad na implementaciji. Na sastancima Komisije raspravljalo se o prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, a sredinom listopada 2010. godine kada je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvorilo javnu raspravu o nacrtima prijedloga Zakona o sveučilištu, Zakona o znanosti i Zakona o visokom obrazovanju, Komisija se odmah uključila u intenzivan rad oko pripreme prijedloga izmjena navedenih zakona s obzirom na kratak rok trajanja javne rasprave od svega 14 dana, do 1. studenog 2010. godine. Hitrost reagiranja na nacrte prijedloga zakona bila je nužna, jer knjižnična djelatnost uopće nije bila obuhvaćena ni u jednom od predloženih zakona. Sastanak Komisije za visokoškolske knjižnice zakazan je za 26. listopada 2010. godine.

Predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva Marijana Mišetić također je pokrenula inicijativu i predložila formiranje radne grupe koja će sastaviti prijedloge i izmjene triju zakona te je dala prijedloge za zagovaranje visokoškolskih knjižnica na fakultetima i akademijama svih sveučilišta. U suradnju su se uključile kolegica Edita Bačić iz Radne grupe za javno zagovaranje, Zagorka Majstorović iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Senka Tomljanović iz Sveučilišne knjižnice Rijeka, Tijana Barbić iz Sveučilišne knjižnice u Puli, Tamara Krajna sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Marijana Mišetić, Dubravka Luić-Vudrag i Nevia Raos sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Andreja Tominac s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji. Od 13. do 18. listopada 2010. elektroničkim su se putem intenzivno izmjenjivala mišljenja i davali prijedlozi o aktualnim zakonima u nacrtu, čime se očitovala usklađena i iznimna suradnja svih sredina diljem Hrvatske. Na sastanku Radne grupe za pripremu prijedloga i izmjena novih zakona Komisije za visokoškolske knjižnice održanom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, Tamara Krajna, Senka Tomljanović, Marijana Mišetić, Dubravka Luić-Vudrag, Andreja Tominac te, elektronički, Edita Bačić pisale su prijedloge za svaki od triju zakona i pripremili ih za sastanak Komisije. Uz pripremljene prijedloge izmjena, Marijana Mišetić je uz pomoć Andreje Tominac i Nevije Raos sastavila Stav Hrvatskoga knjižničarskog društva o nacrtima prijedloga Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu.

Na sastanku Komisije 26. listopada 2010. članovi su se složili s prijedlozima i primjedbama koje je pripremila Radna grupa. Pripremljeni dokumenti poslani su, uz pismo, ministru Radovanu Fuchsu iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ministru Boži Biškupiću iz Ministarstva kulture, rektoru Sveučilišta u Zagrebu Aleksi Bjelišu, predsjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća Davorki Bastić i Radnim grupama za izradu svih triju Zakona. Na sastanku je također zaključeno da Društvo treba usvojiti usuglašen stav prema nacrtima prijedloga triju zakona. Dokument Stava HKD-a, uz suglasnost Glavnog odbora dobivenu na elektroničkoj sjednici održanoj 27. listopada 2010., poslan je dan kasnije Ministarstvu kulture, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskom knjižničnom vijeću, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnom vijeću za znanost, Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, svim sveučilištima, Rektorskom zboru, dekanima fakulteta i akademija, Uredu predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, sindikatu, te elektroničkom poštom na adrese kolega i kolegica iz fakultetskih i institutskih knjižnica kako bi svatko svoju sredinu mogao informirati o spornim zakonima u izradi.

Načelni stav Hrvatskoga knjižničarskog društva objavljen je na mrežnim stranicama Društva, Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Javna rasprava o trima zakonima nastavljena je i Komisija za visokoškolske knjižnice ponovno će poslati svoje primjedbe trima prosudbenim povjerenstvima za nacrte zakona.

U ime svih članova Komisije i u svoje osobno ime srdačno zahvaljujem predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva Marijani Mišetić i svim kolegicama na predivnoj suradnji i uloženom velikom trudu u pripremi primjedbi i prijedloga novih zakona u sustavu znanosti i visoke izobrazbe, a posebno raduje povezanost Zagreba i drugih sredina u rješavanju ključne zakonodavne problematike visokoškolskih knjižnica.

A. Tominac
atominac@vusp.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-