-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 40, srpanj 2008. :: Skupovi i predavanja u zemlji


1. okrugli stol Knjižnice i suvremeni management
(Osijek, 4. travnja 2008.)

U organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Komisije za upravljanje u knjižnicama Hrvatskoga knjižničarskog društva, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek održan je 4. travnja 2008. godine 1. okrugli stol Knjižnice i suvremeni management.

Cilj Okruglog stola bio je upoznavanje s osnovnim modelima, tehnikama i metodama suvremenog managementa i njihovom primjenom u knjižnicama, početak sustavne edukacije upravljača i drugih djelatnika knjižnica sa znanjima i vještinama suvremenog managementa, te pokretanje zajedničkih aktivnosti na praćenju i poboljšavanju kvalitete ukupnog djelovanja.

Okrugli stol bio je namijenjen u prvom redu ravnateljima i voditeljima samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, te voditeljima odjela i službi, kao i drugim knjižničnim djelatnicima i studentima knjižničarstva.

U radu je sudjelovalo 45 knjižničnih djelatnika iz svih tipova knjižnica i svih krajeva Republike Hrvatske, te troje knjižničnih djelatnika iz susjedne Bosne i Hercegovine, što je skupu dalo međunarodni značaj. U odnosu na broj sudionika i vrste njihovih matičnih knjižnica, Okrugli stol se uspio dokazati kao općeknjižnični stručni skup nacionalnog značaja.

Na skupu su priopćena tri pozvana predavanja:

1. Planiranje i strategije razvoja u knjižnicama (dr. Jurica Pavičić – Ekonomski fakultet, Zagreb) – u izlaganju su definirane temeljne odrednice strateškog razvoja knjižnice u odnosu na ključne segmente javnosti kojima se ona obraća; posebna pozornost posvećena je iskazu vizije i misije kao ishodištima strateškog plana, ali i praktičnim metodama uz pomoć kojih se one mogu i izraditi (odnosno provjeriti i nadopuniti), te njihovoj ulozi u planiranju.
2. Osiguravanje kvalitete i mjerenje uspješnosti u knjižnicama (dr. Nikša Alfirević – Ekonomski fakultet, Split) - izlaganje je povezalo problematiku sustavnog mjerenja učinka i managerske evaluacije s potrebom osiguranja kvalitete usluga krajnjim korisnicima, odnosno daljnjeg unapređenja djelovanja knjižnice. Na temelju koncepcije mjerenja kvalitete usluga prezentirana su polazišta za osiguravanje kvalitete u svim segmentima organizacijskih procesa u knjižnici, uvođenje sustavnog ispitivanja napredovanja prema željenim ciljevima kvalitete i vođenje odgovarajuće dokumentacije sustava kvalitete.
3. Upravljanje resursima na primjeru organiziranja posebnog događanja u knjižnicama (dipl. oec. Valentin Besednik – SFERA Plus, Zagreb) - na primjeru organiziranja posebnog događanja razrađen je sustavni pristup utvrđivanja i budžetiranja potrebnih resursa, te njihovog osiguranja iz različitih izvora. Pritom se ukazalo na mogućnosti rješavanja praktičnih problema, te korištenja alata i tehnika koji se u tu svrhu redovito primjenjuju u poslovnom okruženju, a još uvijek nisu uobičajeni u knjižnicama i srodnim (neprofitnim) institucijama.

Nakon pozvanih izlaganja održana je panel-rasprava Sami ili uz (vanjsku) pomoć: Out-Sourcing ili In-Sourcing u kojoj su sudjelovali svi sudionici i izlagači te na kojoj se raspravljalo u kojoj mjeri knjižnice nove vještine i metode suvremenog managementa i upravljanja knjižnicama i marketinga trebaju koristiti samostalno, a u kojoj mjeri trebaju koristiti usluge stručnjaka s područja managementa i marketinga, te u kojoj mjeri knjižničari trebaju samostalno ili uz vanjsku pomoć realizirati i druge projekte, koji nisu iz područja uže knjižničarske struke. Zaključci iz rasprava uključeni su u opće zaključke skupa.

U bloku zaključaka, na završetku Okruglog stola, predstavljene su i dvije praktične inicijative:
1. Mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina (Knjižnica i čitaonica F. Galović, Koprivnica) predstavila je Projekt razmjene knjižničara čiji je osnovni cilj povećati knjižničarima mogućnosti edukacije učenjem na primjerima dobre prakse koju provode druge knjižnice u Hrvatskoj
2. Dragutin Katalenac (Gradska i sveučilišna knjižnica, Osijek) predstavio je inicijativu za osnivanje Bencmarking kluba hrvatskih knjižnica.

Na Okruglom stolu su doneseni sljedeći

ZAKLJUČCI

1. Okrugli stol „Knjižnice i suvremeni management“ prvi je stručni skup koji je organizirala Komisija za upravljanje u knjižnicama Hrvatskoga knjižničarskog društva i prema ocjenama sudionika opravdao je namjere organizatora i očekivanja sudionika. Komisija na ovim iskustvima planira redovno organizirati slične skupove posvećene pojedinim specifičnim problemima iz djelokruga aktivnosti Komisije, odnosno područja suvremenog managemanta za knjižnice.

2. Sudionici skupa su ocijenili da promjene u knjižnicama, izazovi novih tehnologija, novih usluga i službi, novih i sve zahtjevnijih korisnika, novi informacijski izvori i formati na kojima su informacije pohranjene, potreba proaktivnog odnosa knjižnica prema izazovima promjena i zahtjevima okoline, kao i potreba izgradnje nove, odnosno promjena postojeće misije svih vrsta knjižnica i pronalaženja ravnoteže između nasljeđa tradicije i izazova suvremenosti zahtijeva od knjižničnih djelatnika nova znanja i vještine s područja izvan knjižnične djelatnosti i znanosti, a naročito managementa i marketinga.

3. Upoznavanje s temeljnim pojmovima i vještinama suvremenog knjižničnog managementa i marketinga nužno je ne samo za ravnatelje i voditelje knjižnica, tj. upravljače, nego i sve druge djelatnike, koje se bez ovih znanja i vještina neće moći uključiti u programe i projekte knjižnica zasnovane na timskom radu, suradnji i nehijerarhijskom djelovanju.

4. U odnosu na pitanje postavljeno u naslovu panel-diskusije „Sami ili uz (vanjsku) pomoć: Out-Sourcing ili In-Sourcing“, sudionici su zauzeli zajednički stav da je potrebno ostvarivati i njegovati suradnju sa stručnjacima s drugih područja, da knjižnice ne trebaju ni samostalno obavljati sve poslove iz ovog područja svog djelovanja niti sve prepuštati vanjskim partnerima, već postići ravnotežu između navedenih elemenata. Ključno je pri tome razvijati kulturu međusobnog uvažavanja, suradničkih odnosa i informiranja, čemu je znatan doprinos dao i ovaj skup.

5. Sudionici skupa su istaknuli značaj inzistiranja na izgradnji i očuvanju vlastite kompetentnosti i stručne prepoznatljivosti knjižničnih djelatnika u sklopu njihove matične knjižnične djelatnosti i kritički se osvrnuli na prisutne pokušaje zanemarivanja temeljnih knjižničarskih kompetencija, koje, nažalost, dolaze i iz knjižničarskih krugova.

6. 1. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni management“ planiran je i realiziran kao inicijativni skup o općim problemima upravljanja knjižnicama, a slijedit će ga drugi, specijalistički programi koje će Komisija za upravljanje u knjižnicama HKD-a organizirati u budućnosti.


D. Katalenac
dkata@gskos.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-