-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 50, prosinac 2010. :: Iz rada Društva


Zapisnik sa sjednice 37. Redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
Tuheljske Toplice, 30. rujna 2010.

Zapisnik sa sjednice 37. Redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva održane 30. rujna 2010. godine u Hotelu Terme Tuhelj s početkom u 16,30 sati.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i odluka Glavnog odbora od 13. studenoga 2008. i 22. veljače 2009. godine predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva Zdenka Sviben sazvala je 27. kolovoza 2010. godine 37. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva sa sljedećim Dnevnim redom:
1. otvaranje 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2008.-2010.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2008.-2010.
8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2008.-2010.
10. Izvještaj Nadzornog odbora
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva
12. Davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.
15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.
18. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona i dodjela Nagrade Eva Verona
20. Razno

Ad 1
Predsjednica HKD-a Zdenka Sviben, temeljem odredaba Statuta, otvorila je 37. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima HKD-a u razdoblju 2008.-2010.

Ad 2
Pročitan je prijedlog Glavnog odbora od 20. rujna 2010. godine za članove radnog predsjedništva 37. Skupštine: Marina Vinaj, Dijana Erceg i Ivan Kraljević.
Prisutni delegati prihvatili su prijedlog jednoglasno.

Ad 3
Radno predsjedništvo je preuzelo vođenje sjednice. Odlukom radnog predsjedništva za predsjedavajuću Skupštine izabrana je Marina Vinaj. Pročitan je prijedlog s 8. sjednice Glavnog odbora da se za utvrđivanje pravovaljanosti odluka Skupštine imenuju u Odbor za verifikaciju punomoći delegata Silva Orešković, Višnja Sertić, Ivana Dorotić, Iva Ciceran i Dejana Golenko.
Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.
Za zapisničare jednoglasno su izabrane Dorja Mučnjak i Rajna Gatalica, te za ovjerovitelje zapisnika Marina Krpan Smiljanec i Jasmina Milovčić.
Za članove biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora izabrani su jednoglasno Ivana Knežević, Ana Knežević, Goranka Eraga, Elizabeta Rybak-Budić i Mihaela Kovačić
U povjerenstvo za predlaganje predsjednika Društva, Članove Nadzomog odbora i Etičkog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani Nataša Bujas, Gordana Vučinić i Svjetlana Buljević

Ad 4
Odbor za verifikaciju punomoći delegata izvijestio je o broju prisutnih delegata. Za Skupštinu su regionalna društva delegirala 84 delegata, svoje punomoći je podiglo 82 delegata, a svoje prisustvo je verificiralo potpisom na Skupštini 73 delegata.

Ad 5
Predsjedavajuća Marina Vinaj predložila je konačni Dnevni red Skupštine koji je dopunjen s tri dodatne točke (20, 21 i 22 ):
1. Otvaranje 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2008.-2010.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2008.-2010.
8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2008.-2010.
10. Izvještaj Nadzornog odbora
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva
12. Davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.
15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.
18. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona i dodjela Nagrade Eva Verona
20. Predstavljanje kampanje Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu i donošenje Odluke o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica i Odluke o osnivanju nagrade HKD-a za Knjižnicu godine
21. Prijedlog članova Komisije za zaključke
22. Imenovanje radne grupe za izmjenu Statuta i ostalih Hrvatskoga knjižničarskog društva
23. Razno
Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni red jednoglasno su usvojeni.

Ad 6
Predsjednica Društva Zdenka Sviben, podnijela je izvještaj o radu Glavnog odbora u razdoblju od 36. do 37. skupštine HKD-a.

Ad 7
Predsjednica Stručnog odbora, Tamara Krajna, podnijela je izvještaj o radu Stručnog odbora HKD-a istaknuvši velik broj stručnih skupova i projekata koje provode stručna tijela HKD-a.

Ad 8
Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Jelica Leščić, podnijela je izvještaj o radu uredništva od 2008. do 2010. godine.
Glavna urednica HKD Novosti, Dorja Mučnjak, podnijela je izvještaj uredništva HKD Novosti.
Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Društva podnijela je glavna urednica Dijana Machala.
Glavne urednice društvenih izdanja Društva, Rajka Gjurković-Govorčin, Irena Kranjec i Ana Barbarić podnijele su izvještaje o publikacijama objavljenih u proteklom razdoblju u tri nakladnička niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Ad 9
Blagajnica HKD-a, Vesna Golubović, podnijela je financijski izvještaj o poslovanju HKD-a od 15. 9. 2008. do 15. 9. 2010. godine.

Ad 10
Predsjednica Nadzornog odbora, Zagorka Majstorović, podnijela je izvještaj o radu Nadzornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Društva.

Ad 11
Izvještaj Etičkog povjerenstva podnio je predsjednik Nebojša Lakić.

Ad 12
Predsjedavajuća Skupštine Marina Vinaj pozvala je delegate da se o svakom izvještaju očituju. Svi izvještaji, osim izvještaja Etičkog povjerenstva, su jednoglasno usvojeni.
Izvještaj Etičkog povjerenstva usvojen je s jednim glasom protiv.
Nakon svih prihvaćenih izvještaja, Skupština je jednoglasno razriješila Glavni odbor, dosadašnju predsjednicu HKD-a, Zdenku Sviben, te članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
Dosadašnja predsjednica se je zahvalila na dosadašnjem povjerenju.

Ad 13
Izvjestiteljica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva Nataša Bujas izvijestila je Skupštinu da je jedini kandidat za novu predsjednicu Društva viša knjižničarka Marijana Mišetić. Pročitala je biografiju Marijane Mišetić, a potom je Marijana Mišetić iznijela svoj prijedlog programa rada HKD-a za sljedeće mandatno razdoblje.

Ad 14
Javnim glasovanjem delegata jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2010.-2012. izabrana Marijana Mišetić.
N povjerenoj joj dužnosti zahvalila je skupštini.

Ad 15
Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva, temeljem prijedloga Glavnog odbora, pročitala je Nataša Bujas.
Za članove Nadzornog odbora predložene su: Mirjana Dimnjaković, Zagorka Majstorović i Lidija Šarac, a za njihove zamjenice Željka Radovinović i Ivana Vladilo.
Za članove Etičkog povjerenstva predloženi su dosadašnji članovi (iz mandata 2008.-2010.) Dubravka Luić-Vudrag, Vedrana Juričić i Jasminka Štimac, a za zamjenike članova Gordana Ramljak i Andreja Tominac.

Ad 16
Predloženi kandidati za članove Etičkog povjerenstva i Nadzornog odbora delegati Skupštine su jednoglasno izabrali.

Ad 17
Sanja Zunić, stručna tajnica, predstavila je novi sastav Glavnog odbora:
Marijana Mišetić (predsjednica HKD-a)
Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a)
Vinka Jelić-Balta (predsjednica DK-a Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)
Ivan Kraljević (predsjednik DB-a Istre)
Goran Vučković (predsjednik DK Slavonski Brad)
Jasmina Milovčić (predsjednica DK-a Karlovac)
Milenka Bukvić (predsjednica DK-a Zadar)
Dijana Erceg (predsjednica DK-a Split)
Marina Krpan Smiljanec (predsjednica KD Krapinsko-zagorske županije)
Dejana Golenko (predsjednica KD-a Rijeka)
Katica Matković Mikulčić (predsjednica Zagrebačkog KD-a)
Janja Kelava (predsjednica KD-a Varaždinske županije)
Dunja Holcer (predsjednica KD Sisačko-moslavačke županije)
Željka Hatvalić Strahija (predsjednica KD-a Međimurske županije)
Marina Vinaj (predsjednica DK-a Slavonije i Baranje)
Goranka Eraga (predsjednica DK-a Like)
Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica KD-a Šibenik)

Ad 18
Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje pročitala je u ime odsutnog predsjednika Dragutina Katalenca članica Alemka Belan Simić. Nakon čitanja biografija delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Kukuljevićeve povelje 2010. godine Edita Bačić, Zdenka Sviben, Milivoj Zenić i Daniela Živković.
Dobitnicima je Kukuljevićevu povelju uručila članica odbora Alemka Belan Simić, a cvijeće Predsjednica Društva Marijana Mišetić. U ime nagrađenih zahvalila se prof. dr. sc. Daniela Živković.

Ad 19
Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade Eva Verona pročitala je predsjednica povjerenstva Ivanka Stričević. Nakon čitanja biografija delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici nagrade Eva Verona 2010. godine Ivančica Đukec Kero, Dejana Golenko, Marija Kretić Nađ, Dorja Mučnjak i Marijana Tomić. Dobitnicima je Nagradu Eva Verona uručila predsjednica Odbora Ivanka Stričević. U ime nagrađenih zahvalila se Dorja Mučnjak.

Ad 20
Radna grupa za javno zagovaranje predložila je na 36. skupštini Strategiju zagovaranja knjižnica koja je jednoglasno usvojena. Radna je grupa nastavila s radom i predložila Glavnom odboru kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu. Plan kampanje je usvojio na svojoj 6. Sjednici 22. veljače 2010. godine Glavni odbor a predsjednica Radne grupe ukratko je obrazložila delegatima Skupštine.

Delegati jednoglasno prihvaćaju prijedlog da se 11. studeni, dan kada je 1960. godine Sabor NR Hrvatske danio prvi Zakon o bibliotekama, obilježava kao Dan hrvatskih knjižnica te će se ovaj prijedlog uputiti Saboru RH.

Također se jednoglasno donijela Odluka o osnivanju godišnje nagrade za Knjižnicu godine za koji Stručni odbor treba izraditi kriterije.

Ad 21
U komisiju za zaključke Skupštine predloženi su moderatori stručnog dijela Skupštine Marijana Mišetić, Tamara Krajna, Ljiljana Črnjar, Sanja Žunić i Marina Vinaj, predsjedavajuća radnog predsjedništva Skupštine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 22
Zbog potrebe usklađivanja Statuta HKD-a i dokumenata koji iz njega proizlaze predlaže se Skupštini da se otvori procedura promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad i ustrojstvo Društva. Prijedloge dokumenata izradit će radna grupa u sastavu: Edita Bačić, Alemka Belan Simić, Zdenka Sviben, Marijana Mišetić i Tamara Krajna. Rok za izradu prijedloga dokumenata je svibanj 2011. kada će se otvoriti javna rasprava koja će trajati do listopada 2011. godine. Potom će se prijedlog uputiti Glavnom odboru na raspravu i delegatima 37. Skupštine na usvajanje. Glasovanje o novim dokumentima obavit će se elektroničkom poštom. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 23
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga već je predsjedavajuća Skupštine Marina Vinaj zaključila sjednicu Skupštine pozvavši članstvo na suradnju s ciljem daljnjeg još uspješnijeg rada Društva.

Sjednica je završila u 19,00 sati i 20 minuta.

Zapisničarke:
Dorja Mučnjak
Rajna Gatalica

Ovjerovitelji zapisnika:
Marina Krpan Smiljanec
Jasmina Milovčić

Tuheljske Toplice, 30. rujna 2010.
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-