-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 52, lipanj 2011. :: Skupovi i manifestacije u zemlji


4. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment i 2. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti
Zagreb, 8. travnja 2011.

4. OKRUGLI STOL KNJIŽNICE I SUVREMENI MENADŽMENT
Tema: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla
2. OKRUGLI STOL KOMISIJE ZA STATISTIKU I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI
Tema: Od statistike do pokazatelja uspješnosti

U suorganizaciji Komisije za upravljanje i Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva te Nacionalne i sveučilišne knjižnica, 8. travnja održan je 4. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment i 2. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Skup je održan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a bilo je prisutno 114 sudionika - ravnatelja i voditelja samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, voditelja knjižničnih odjela, službi i programa te ostalih knjižničnih djelatnika i studenata knjižničarstva.

Do sada održani stručni skupovi :
1. okrugli stol: Knjižnice i suvremeni menadžment održan je 2008. godine u Osijeku
2. okrugli stol: Knjižnice i suvremeni menadžment održan je 2009. godine u Rijeci
3. okrugli stol: Knjižnice i suvremeni menadžment održan je 2010. godine u Zagrebu
1. međunarodni okrugli stol Komisije za statistiku održan je 2004. godine u Zagrebu Datum održavanja: 8. travnja 2011. u NSK.

Jednodnevni stručni skup održan je 8. travnja 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a tematski je obuhvatio dva okrugla stola: 4. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment s ovogodišnjom temom Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla i 2. okrugli stol Od statistike do pokazatelja uspješnosti, te radionicu o vrednovanju. Zanimljivost i aktualnost teme privukla je više od sto sudionika. Radionice su održali gospodin Goran Tudor i dr. sc. Roswitha Poll iz Münstera, Njemačka.

Sudionike skupa pozdravile su Marijana Mišetić, predsjednica HKD-a, Dunja Seiter Šverko, ravnateljica NSK, i Ankica Janković ispred Ministarstva kulture RH.

Prvi dio programa vodila je Marija Šegota-Novak, a pojedine stručne cjeline moderirale su Danijela Živković, Marina Mihalić i Kornelija Petr Balog.

Svim sudionicima skupa tvrtka M.E.P donirala je godišnji planer Učinkoviti menadžer.

Pozvano izlaganje pod naslovom From Statistics to Quality Measures: Evaluation of Libraries održala je dr. Roswitha Poll (intervju možete pročitati ovdje), međunarodna stručnjakinja za pitanja knjižnične statistike, predsjedateljica Odbora ISO za Quality – Statistics and Performance evaluation i radne skupine International Library Statistics koji se temelje na Međunarodnoj normi ISO 2789 za knjižničnu statistiku, za prikupljanje podataka tradicionalnih i elektroničkih izvora i usluga. Dr. Poll se zalaže za pristup vrednovanja u knjižnicama prema metodi Balanced Scorecard, što je istodobno i alat i metodologija usvojena iz ekonomije, a omogućuje mjerenje kvalitete (i knjižnice) u odnosu na financijske pokazatelje, pokazatelje o korisnicima, o procesima i učenja i razvoja. Konstatirala je da prikupljanje knjižnične statistike provode nacionalne agencije, a prikupljanje se temelji na ulaznim (inputs) i izlaznim podatcima (outputs).

Obrazlagala je i drugu, komplementarnu normu ISO 11620 Library Performance indicators (2nd edition) te ukazala na problem da se u knjižnicama još uvijek koriste različite metode koje onemogućavaju usporedbe između knjižnica (benchmarking). Gospođa Poll održala je i radionicu Assessing the Impact of Libraries u kojoj se je osvrnula na kvalitativne metode vrednovanja ishoda u knjižnicama. U prvoj radionici, koju je organizirala Komisija za upravljanje, Goran Tudor, utemeljitelj i direktor tvrtke M.E.P., autor desetak knjiga koje su obvezna ili preporučena literatura na ekonomskim fakultetima, održao je radionicu o vrednovanju na mikrorazini, razvijajući temu učinkovite i kvalitetne organizacije svakodnevnog rada, u smislu izvršavanja operativnih ciljeva i timskog rada. O kulturi vrednovanja u knjižnicama govorila je prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog s Odsjeka za informacijske znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, a izlaganje je popratila odabranim rezultatima projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Gospođa Ankica Janković, pročelnica Odjela za knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture RH, u uvodu je iznijela pregled programa financiranja knjižnične djelatnosti. Mr. sc. Marina Mihalić postavila je pitanje mjere li samo pokazatelji uspješnost vrijednost knjižnica te se osvrnula na vrednovanje društvenih ciljeva organizacija u kulturi, istaknuvši da ishodi i učinci institucija u kulturi obuhvaćaju postignuto znanje, informacijsku pismenost, bolji akademski ili stručni uspjeh i socijalnu uključenost. Zaključila je da hrvatske knjižnice prate i vrednuju rezultate svoga poslovanja, no da su ukupni društveni ishodi knjižnica nepoznati, zbog pojedinačno iskazanih rezultata poslovanja i izostanka zajedničke inicijative knjižnica. Gospođa Tatjana Nebesny, voditeljica Matične službe Knjižnica grada Zagreba, prikazala je dugogodišnju tradiciju prikupljanja podataka o radu narodnih knjižnica, koje je i kvalitativno unaprijeđeno dugogodišnjim članstvom u IFLA-inoj INTAMEL-u (International Association of Metropolitan Libraries), posebno kroz projekt Tibidabo. U nastavku okruglog stola gospođa Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, zajedno s Veronikom Čelić –Tica, savjetnicom za školske knjižnice u Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, predstavile su pokazatelje uspješnosti rada u školskim knjižnicama, u skladu s Državnim pedagoškim standardima predškolskoga, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Mr. sc. Martina Dragija Ivanović, s Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru, govorila je o učincima koje narodne knjižnice imaju na zajednicu, posebno o ulozi knjižnica za društveno isključene skupine populacije te o metodama istraživanja. Blaženka Čuić iz Knjižnica grada Zagreba prikazala je rad o vrednovanju poslovanja knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku na temelju odabranih pokazatelja IFLA-inog Priručnika o mjerenju uspješnosti poslovanja i prikaz alata Balanced Scorecard. Aleksandra Pikić iz Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavila je dva instrumenta: SERVQUAL i LibQUAL, koji mjere percepciju kvalitete krajnjih korisnika u odnosu na učinak usluge, informacijsku pismenost i prostor knjižnice, a primjenjuju ga visokoškolske knjižnice u SAD-u. Ivana Morić Filipović iz Ureda za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru izlagala je o vrednovanju učinaka knjižnica na akademski uspjeh studenata i o istraživanju provedenom u sveučilišnim knjižnicama u Puli, Rijeci, Splitu i Zadru.
Sva izlaganja i prezentacije dostupni su na mrežnoj stranici HKD-a.

Sudionicima skupa predstavljen je hrvatski prijevod IFLA-ina Manifesta za knjižničnu statistiku koji je na poticaj predsjednice Sekcije za upravljanje i tehnologiju, M. Šegota-Novak, prevela dr. sc. Kornelija Petr Balog. Manifest će biti objavljen u HKD Novostima i na mrežnoj stranici IFLA-e.

U zaključcima skupa navodi se problem neprilagođenosti elemenata statističkog upitnika Državnog zavoda uza statistiku prema aktivnostima knjižnica, a koji se donose skupno za sve knjižnice nakon provedenih statističkih istraživanja svake treće godine, a ne omogućuju usporedbu među knjižnicama. Konstatira se da je mjerenje uspješnosti knjižnica u Hrvatskoj na samim početcima te da bi skup s istom temom, radi kontinuiteta, trebalo održavati svake dvije godine. U diskusiji su se iznosili prijedlozi da Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti prevede model IFLA-inog upitnika i sadržajno ga prilagodi potrebama hrvatskih knjižnica, a da prikupljanje podataka u početku bude dobrovoljno, prije nego se u sljedećoj fazi uspostavi zajednički portal, koji bi objedinjavao i unos i pristup i korištenje statističkih podataka za hrvatske knjižnice.

Bez podrške uprave Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskoga knjižničarskog društva, kao i pomoći članova obiju komisija, moderiranja prof. dr. sc. Daniele Živković s Katedre za knjižničarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ureda HKD-a, kolegica i kolega iz NSK, teško bi bilo uspješno održati ovaj skup, te im svima zahvaljujemo. Na zadovoljstvo svih sudionika skupa dočekane su pozdravne riječi i želje za uspješan rad: v.d. Glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, gospođe Dunja Seiter-Šverko, gospođe Marijane Mišetić, predsjednice HKD-a, gospođe Marije Šegota Novak, predsjednice Komisije za upravljanje HKD-a, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednice Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti HKD-a. U izradi prijedloga programa sudjelovale su mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica i bivša predsjednica Komisije za upravljanje, te mr. sc Marina Mihalić, bivša predsjednica Komisije za statistiku.

K. Petr Balog
kpetr@ffos.hr

M. Mihalić
mmihalic@nsk.hr

M. Šegota-Novak
marija.segota-novak@gkri.hr 
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-