-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 52, lipanj 2011. :: Skupovi i manifestacije u zemlji


Zaključci 4. okruglog stola Knjižnice i suvremeni menadžment i 2. okruglog stola komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti

U suorganizaciji Komisije za upravljanje i Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva te Nacionalne i sveučilišne knjižnica, 8. travnja održan je 4. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment i 2. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Slijede

Zaključci

Hrvatsko knjižničarsko društvo treba poticati knjižničarsku zajednicu i pojedince na edukaciju iz područja upravljanja ljudima, procesima i vremenom u cilju efikasnosti i zdravog radnog okruženja.

Ravnatelji i voditelji knjižnica trebaju sustavno planirati i osigurati sredstva za edukaciju zaposlenika iz područja upravljanja ljudima, procesima i vremenom.

U svim oblicima prezentacija knjižnice i knjižničari moraju znati artikulirati svoje poslanje, zadaću i ciljeve. Za onaj dio knjižničarske zajednice koji nema definirano poslanje HKD treba poticati isto te organizirati daljnju edukaciju.

 • knjižničnu statistiku u Hrvatskoj, za sve tipove knjižnica, prikuplja samo Državni zavod za statistiku (svake 3 godine). Knjižnice su zakonski obavezne Zavodu dostaviti tražene podatke, a Zavod dobivene podatke obrađuje i objavljuje u Statističkom godišnjaku. S ovakvim načinom prikupljanja statističkih podataka vezani su brojni problemi:
  • prvi i najveći problem neprilagođenost elemenata statističkog upitnika aktivnostima knjižnice. Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti je u nekoliko ranijih navrata kontaktirala Zavod s prijedlozima novih pokazatelja i mogućih modifikacija tog upitnika, međutim, bez rezultata.
  • podaci koji se prikupe ovim upitnikom su dostupni, međutim samo u zbirnom obliku. To znači da je moguće dobiti podatke o ukupnom broju djelatnika, fondu, izdacima i sl., primjerice za sve narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ali ti se podaci ne mogu dobiti za pojedinačnu knjižnicu. Ovakav oblik prikaza podataka jamci anonimnost pojedinim knjižnicama, ali istovremeno isključuje svaku mogućnost usporedbe knjižnica između sebe ili bilo kakvu drugu manipulaciju podataka za potrebe unapređivanja poslovanja.
 • hrvatske se knjižnice nalaze na samom početku mjerenja uspješnosti svoga poslovanja, međutim, prije nego što se krene s nekim od naprednijih oblika istraživanja kvalitete knjižnica i njihovih učinaka na društvo, smatra se da je potrebno u prvom redu usustaviti prikupljanje statističkih podataka knjižnica na temelju jedinstvenog upitnika, a čiji će podaci biti dostupni svima koji su sudjelovali u prikupljanju podataka (i to u zbirnom obliku, ali za pojedinu knjižnicu). S tim u vezi važan je Manifest o knjižničnoj statistici (IFLA-ine Komisije za statistiku) koji upravo apelira na prikupljanje knjižnične statistike na nacionalnom nivou za sve zemlje svijeta. Ova bi se statistička mjerenja trebala provoditi svake godine, a njihova je važnost i vrijednost osigurana jedino brzim prikupljanjem i analizom dobivenih podataka.
 • Manifest preporučuje da podatke prikuplja jedno središnje knjižnično tijelo. Sudionici OS su se složili da bi to tijelo u Hrvatskoj trebao biti Zavod za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (Zavod trenutačno prikuplja statističke podatke samo za narodne knjižnice. Također, zbog nedostatka ljudi koji bi radili na obradi i interpretaciji podataka, Zavod kasni s rezultatima.).

Predlaže se:

 • da Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti zatraži od IFLA-e model upitnika koji sadrži temeljne statističke podatke i koji je IFLA-ina Komisija već testirala u knjižnicama. Komisija će taj upitnik prevesti na hrvatski jezik i prilagoditi sadržajno potrebama hrvatskih knjižnica (uvažavajući raznolikosti knjižnica prema njihovoj vrsti).
 • da se pozovu sve knjižnice na suradnju te da se krene s prikupljanjem podataka od kalendarske 2012. godine
 • da sudjelovanje u ovom projektu bude dobrovoljno, ali da se knjižnice koje u projekt uđu, obavezuju podatke dostaviti u dogovorenom roku i dati odgovore na sva pitanja iz upitnika
 • da podatci budu dostupni svim knjižnicama koje sudjeluju u projektu. Predlaže se da podaci budu dostupni putem Portala narodnih knjižnica pri HKD-u. Taj bi portal u tom slučaju trebalo preimenovati tako da odražava promjenu strukture podataka koje bi pružao (Portal hrvatskih knjižnica, na primjer).
 • da se svake dvije godine održi okrugli stol na temu statističkih mjerenja i vrednovanja da bi se pratio napredak i pravodobno rješavali problemi vezani uz ovu problematiku.
   

K. Petr Balog
kpetr@ffos.hr

M. Mihalić
mmihalic@nsk.hr

M. Šegota-Novak
marija.segota-novak@gkri.hr 
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-