-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 41, rujan 2008. :: Međunarodna zbivanja


Izvještaj s Pretkonferencije RDA i o radu Sekcije za katalogizaciju

Pretkonferencija RDA (Resource Description and Access) održana je 8.8.2008. godine. RDA su nova angloamerička kataložna pravila izgrađena na ER modelu FRBR s ciljem da postanu nacionalna pravila i drugih zemalja, tj. onih koji sada koriste postojeća pravila te zajednice, ali i šire (npr. skandinavske zemlje, Njemačka i Francuska značajno su komentirale pravila u nastanku), kao i drugih zajednica kao što su arhivska i muzejska. Završna verzija RDA bit će stavljena na javnu raspravu u listopadu 2008., a objavljivanje završne verzije očekuje se u lipnju 2009. godine.
Održano je sedam predavanja: povijesni pregled angloameričkih i IFLA-inih kataložnih pravila i konceptualnih modela bibliografskih podataka, struktura i sadržaj RDA-a, rječnik i pojmovi RDA s poveznicom na format nakladničke zajednice ONIX, Dublin Core i semantički web (G. Dunsire), prikaz RDA online izdanja, međunarodne reakcije na RDA (Švedska i Njemačka), plan objavljivanja RDA-a i plan implementacije u nacionalnim knjižnicama (LC SAD, NK Australija, BL, LAC) tijekom 2009. - 2010.

Na sastanku Stalnog odbora Sekcije za katalogizaciju, održanom 9. 8., predsjednici pojedinih radnih grupa podnijeli su izvještaje o radu u proteklom jednogodišnjem razdoblju, a 15.8. i o radu tijekom konferencije i zaduženjima u idućem jednogodišnjem razdoblju (detaljniji izvještaj pojedinih radnih grupa u nastavku). Dogovorena je tema pretkonferencije 2009. - Predmetna katalogizacija (Firenca, 20. - 21. kolovoz), te teme za sesiju Sekcije u okviru IFLA-e: nova talijanska kataložna pravila, međunarodna kataložna načela, standardno izdanje konsolidiranog ISBD-a i izdanje FRAD-a: zadaci za funkcionalnost autoriziranih podataka. Prihvaćen je prijedlog Radne grupe za FRBR da IFLA otvori domenu ifla.info (imenski prostor) u okviru koje će se identificirati i opisati IFLA-ini bibliografski standardi radi interoperabilnosti na mreži (temeljni zahtjev za funkcionalnost semantičkog weba). Prihvaćen je prijedlog Studijske grupe za razvoj ISBD-a da se osnuje Studijska grupa za ISBDXML. Prihvaćen je i prijedlog da se osnuje Radna grupa za izradu međunarodnih kataložnih pravila, što je bio jedan od zadataka Međunarodnog sastanka kataložnih stručnjaka (IME ICC), s time da se postupak imenovanja članova provede tijekom prve polovice 2009. (sazivač B. Tillett; B. Tillett je ujedno iznijela svoje mišljenje da nije realno pokrenuti takav postupak). Projekt rječnika izraza iz područja bibliografske kontrole – MulDiCat, B. Tillett će pokrenuti nastavak rada na projektu.

Sekcija za katalogizaciju će prema novom ustrojstvu IFLA-e činiti dio Divizije III - Usluge. Izbor predsjednika / članova divizija i sekcija prema novom ustrojstvu pokrenut će se u listopadu 2008., da bi s novom organizacijom IFLA započela od 2009. (nakon godišnje skupštine).

Na sastanku Radne grupe za izradu kataložnih načela, IME-ICC, dogovoren je konačni tekst kataložnih načela, a plan izdavanja načela je početak 2009. godine. Dogovoren je i postupak osnivanja Radne grupe za međunarodna kataložna načela koji je prihvatila Sekcija za katalogizaciju na sastanku od 15.8. (Vidjeti izvještaj sa sastanaka Sekcije za katalogizaciju gore.)

Tijekom triju sastanaka Grupe za pregled ISBD-a raspravljena su otvorena pitanja vezana uz standardno izdanje konsolidiranog ISBD-a, kao npr. posebno izdanje potpunih primjera (na 15 jezika, među kojima su i hrvatski primjeri), problem prevođenja konsolidiranog izdanja (objavljeni prijevodi na kineski i francuski; Komisija za katalogizaciju i glavna urednica niza Povremenih izdanja HKD-a, M. Willer, odlučili da se neće prevesti preliminarno, nego standardno izdanje (prevoditeljica A. Barbarić, stručni redaktor prijevoda M. Willer), smještaj i sadržaj podataka Opće oznake građe, mjesto alternativnih pravila za staru knjigu. Objavljivanje prvog standardnog izdanja konsolidiranog ISBD-a predviđeno je za srpanj 2009.
Za plan daljnjeg razvoja ISBD-a zaključeno je da se izradi xml verzija standarda, te je osnovana Studijska grupa za ISBDXML s članovima: M. Willer (predsjednica), F. Bourdon (BnF, Francuska), L. Howarth (U of Toronto, Kanada), D. McGarry (UCLA, SAD) i E. Escolano (BN, Španjolska). Osnivanje radne grupe prihvatila je Sekcija za katalogizaciju na sastanku od 15.8.2008.
O trećem sastanku slijedi izvještaj Ane Barbarić.

Na sastanaku Radne grupe za FRANAR raspravljena su otvorena pitanja konceptualnog modela FRAD: zadaci za funkcionalnost autoriziranih podataka, te je dogovoren konačni tekst za objavljivanje - predviđeno do kraja 2008. (K. G. Saur). Također je dogovoreno da će se na IFLANET-u objaviti tekst B. Tillett koji su prihvatili članovi Grupe o međunarodnom identifikatoru autoriziranih podataka.

Na sastanaku Stalnog odbora za UNIMARC (PUC) održala sam predavanje u okviru sekcije UNIMARC: Evolving Bibliographic Standards: The Role and Place of UNIMARC. Raspravljen je prijedlog novih polja / potpolja i odgovarajućih dopuna za novo izdanje Priručnika za UNIMARC: format za autorizirane podatke, što sam pripremila na temelju 3. izdanja Priručnika za UNIMARC: bibliografski format, konceptualnog modela FRAD i prijedloga dopuna raspravljenih u PUC-u (2005. - 2008.), te je dogovoren plan rada i izdavanja priručnika: prijedloge i 1. verziju priručnika završiti do 31.12.2008., prihvaćanje predloženoga na godišnjem sastanku PUC-a 9. - 10.3.2009. (Lisabon), tekst za objavljivanje predati tijekom lipnja, radi objavljivanja u kolovozu uoči godišnje skupštine IFLA-e. Također je dogovoreno da ću napisati članak o sadržaju novog izdanja koji će biti objavljen u ICBC-u ili IFLA Journalu.

Pripremljeno predavanje New Developments in UNIMARC/Authorities: Impacts from the 3rd Edition of the Bibliographic Format and the FRAD Model osuvremenila sam dogovorima sa sastanka PUC-a, posebice s osvrtom na novine kako bi stručnjaci koji planiraju implementirati nova polja UNIMARC-a za bibliografske podatke mogli implementirati i dijelove formata za autorizirane podatke prije objavljivanja novoga izdanja.

Zadatak FRBR grupe za agregatore je razmotriti ponašanje više djela koja se objavljuju u jednom pojavnom obliku (izdanju) i izraditi apstraktni model takvih slučajeva na složenim primjerima. Na sastanku su raspravljeni odnosi i mogući modeli koji će se doraditi do kraja 2008., te dati na javnu raspravu početkom 2009. godine. Nakon prihvaćanja modela, objavit će se nadopuna modela FRBR na IFLANET-u.

Prisustvovala sam prvom dijelu sesije Digitalna zaštita (Preservation and Conservation Section, PAC, IFLA-CDNL), u okviru koje su prikazana istraživanja i rad na zaštiti mjesno dostupne elektroničke građe odnosno fizičkih formata digitalne građe (diskete, CD, DVD itd.): istraživanje M. Himenez i studenata (New York University), projekt procjene rizika u svrhu zaštite u Britanskoj knjižnici, razvoj postupaka za zaštitu fizičkih formata digitalne građe nacionalne knjižnice Australije i razvoj u tu svrhu otvorenog softvera MediaPedia, te istraživanje importiranja građe u dogotalni repozitorij u okviru projekta koji provodi HATII, Sveučilište u Glasgowu, Velika Britanija. Svi su projekti pokazali da je potrebno preformatiranje građe i njihovu pohranu u masovna digitalna spremišta.

Divizija IV – Bibliografska kontrola: Novi izazovi u Sjevernoj Americi predstavila je projekte / nove usluge i važnost standarda.
Knjižnica i arhiv Kanade: zaštita i dugoročno očuvanje obveznog primjerka elektroničke građe (Description Policy for Digital Publications), posebno arhiviranje weba, promjena koncepta od pronalaženja podataka prema osiguranju dostupnosti digitalnim izvorima, smanjenje troškova i povećanje efikasnosti katalogizacije građe i naglasak na suradnji različitih ustanova, poseban naglasak na standardizaciji zbog interoperabilnosti ponovnom korištenju podataka, personalizacija usluga te jedinstveni pristup knjižničnoj i arhivskoj građi.
Kongresna knjižnica: prestanak održavanja normativne baze za serijske publikacije i problemi koji su time nastali za knjižnice SAD-a, reorganizacija poslovanja knjižnice na načelima redefiniranja bibliografske kontrole, bibliografskog univerzuma i uloge Kongresne knjižnice; testiranje implementacije RDA-a.
Nacionalna knjižnica i arhiv Quebeca: rad na dokumentacijskom nasljeđu Quebeca.
Pregled bibliografskih standarda IFLA-e i njihova uloga za budućnost bibliografske kontrole (prikaz predsjednika Divizije IV).

Na OCLC Industry Simposia: The new world of metadata predsjednik OCLC-a, Jay Jordan, prikazao je novi koncept pružanja usluga OCLC-a pod nazivom OURSpace kao novi portal za metapodatke, te niz novina koje pruža OCLC, posebice u odnosu na kupnju različitih kompanija ili proizvoda koji pridonose razvoju OCLC usluga.
Karen Calhoun održala je predavanje o nizu faktora koji utječu na ponašanje korisnika na mreži i u odnosu na knjižnice, između ostalog je spomenula uključivanje OCLC-a u digitalizaciju i osiguranje pristupa staroj građi i drugim vrstama posebne građe, korištenje formata ONIX u procesu katalogizacije građe, razlike u shvaćanju kvalitete metapodataka od strane katalogizatora i korisnika. Predavanje se nalazi na stranici OCLC-a.

U okviru sesije Sekcije za katalogizaciju: Razmjena i zajedničko korištenje standarda: suradnja s drugim zajednicama održana su četiri predavanja na kojima je prikazana suradnja IFLA-e i knjižnične zajednice s muzejskom zajednicom na primjeru izrade modela FRBRoo (object oriented model), s arhivističkom zajednicom na primjeru suradnje arhiva i knjižnica u okviru AFNOR-a i ISO-a na donošenju standarda, te s dvjema zajednicama odjednom na primjeru razvoja modela i njegove primjene u Knjižnici i muzeju Morgan, New York (Murtha Baca i E. O'Keefe).

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-