-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 55, ožujak 2012. :: Iz knjižnica


Knjižnica Državnog arhiva u Pazinu

Knjižnica Državnog arhiva u Pazinu sastoji se od nekoliko zbirki: zavičajne zbirke Histrica koja se ujedno najviše i koristi, Zbirke službenih publikacija, Arhivistike, Zbirke starih knjiga, Ostavštine prof. Tugomila Ujčića i Opće građe. Sve one uključuju i časopise.

Zbirka Histrica nastajala je postupno od početka rada Arhiva (1958. godine), i to kada su se donosili fondovi s terena, pa zajedno s njima i knjige koje su se tamo našle pomiješane s arhivskim gradivom. Kasnije se ta zbirka smišljeno upotpunjavala novijim naslovima po kriterijima za zavičajne zbirke. Pogotovo se to odnosi na periodiku – kako časopise, tako i novine: Glas Istre i La voce del popolo do tvorničkih listova, listova pojedinih udruga, škola itd. Što se tiče knjiga, one su uglavnom povijesne tematike. Usporedno se zbirka stalno upotpunjava starijim naslovima pristizanjem privatnih donacija. Zbirku koriste i arhivisti i korisnici Arhiva. Sadrži 1416 naslova knjiga te prilično velik broj časopisa.

Zbirka službenih publikacija sadrži službene novine, te različite druge službene publikacije (npr. zbornike zakona) bivših država koje su imale suverenitet nad područjem Istre, kao i suvremene službene publikacije: osim Narodnih novina, sustavno se prikupljaju, evidentiraju i čuvaju službene novine sadašnjih općina i gradova koje će jednom biti važan izvor za povijest ovoga razdoblja. Ova zbirka iznimno je važna arhivistima prilikom sređivanja arhivskih fondova jer su u njoj sadržani zakoni i propisi bitni za stvaratelja dotičnog fonda: o osnivanju te političko-teritorijalne jedinice, njezinoj nadležnosti, prostiranju itd., te o promjenama do kojih je s vremenom dolazilo. Tako isto ako je riječ o sudovima ili o nekom drugom tijelu. Ti podaci uvelike olakšavaju arhivistu snalaženje u fondu. Zbirka je važan izvor i za korisnike arhivskih fondova. Za mletačko razdoblje važna je zbirka zakona Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d Istria, 1757., inače relativno rijetka. Knjižnica posjeduje tri primjerka koji su restaurirani. Za razdoblje austrijske uprave knjižnica posjeduje više serija i zbornika. Izdvojit ćemo: Gezetze und Verordnungen fur die Oesterreichen, Bomischen und Galizischen Erblander politischen (1792. – 1824.). Na njega se nadovezuje Gesetze und Verondnungen : fur samtlische Provinzen Oesterreischen Kaiserstaates, mit Ausnahme von Ungarn Siebenburgen : politische (1825. – 1846.). Zatim slijedi Reich-Gezetz und Regierungsblatt fur das Kaiserthum Oesterreich, s neznatnim izmjenama u naslovu (1849. - 1912.). Paralelno je izlazio i na talijanskom jeziku kao Bollettino generale delle leggi e degli atti del Governo per L Impero d Austria, također s neznatnim izmjenama u naslovu (1850. - 1914.). Za 1907., 1908. i 1910. godinu sačuvani su primjerci na hrvatskom jeziku List državnih zakona za kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću, a za 1906., 1909., 1912. i 1913. g. na slovenskom jeziku. Za nas je posebno zanimljiv službeni list koji je izlazio za ovo područje (Austrijsko-ilirsko primorje). Tiskan je dvojezično na njemačkom i talijanskom jeziku, a neka godišta imaju i tekst na slovenskom jeziku. To je Bollettino Provinciale degli atti ufficiali per la citta Trieste col suo Territorio e pel Litorale = Landes – Regierungsblatt fur die Stadt Triest sammt Gebiet und das Kustenland (1851. - 1859.). Od 1860. izlazi pod naslovom Bollettino delle Leggi ed Ordinanze per il Litorale Austro-illirico = Gesetz und Verordnungsblatt fur das osterreichisch – illirische Kustenland. Neka godišta su samo na njemačkom jeziku, a neka samo na talijanskom. Imamo gotovo potpun niz sve do 1912. godine. Zatim su tu izdanja pojedinih ministarstava, npr. Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums. Kao prethodnik toga naslova može se smatrati niz Gezetze und Verfassungen im Justiz-Fache (1780. – 1848.). Knjižnica posjeduje i gotovo potpun niz zapisnika Istarskog sabora, odnosno zapisnika njegovog Izvršnog odbora (Atti della Dieta provinciale dell Istria) (1861. - 1910. godine). Za razdoblje talijanske uprave (1918. - 1943.) knjižnica posjeduje potpun fond zbornika zakona (Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia), a također i list Gazzetta ufficiale. Brojna su i službena izdanja raznih ministarstava.

Zbirka Arhivistika isključivo je namijenjena arhivistima pri njihovu stručnom radu i za pripremanje stručnih ispita. Relativno je najmanja zbirka u Arhivu. Sastoji se od knjiga i časopisa čiji je najčešći izdavač Hrvatski državni arhiv. Imamo dosta i talijanskih izdanja.

Zbirka starih knjiga sadrži 793 sveska. Mahom su iz 18. stoljeća, a svega ih je 14 iz 17. te jedna iz 16. stoljeća. Knjige su u adekvatnom prostoru, u dobrom su stanju, te će im trebati samo minimalni restauratorski zahvati. Za 2013. godinu planira se napraviti izložba starih knjiga.

Ostavština prof. Tugomila Ujčića zbirka je koja bi se mogla nazvati „zbirkom jednog profesora.“ Sadrži najrazličitiju tematiku: od proze i poezije (čega ima najviše), religije i filozofije, do povijesti i geografije te drugih znanosti.Zbirka je sadržavala i određen broj starih knjiga koje smo mi izdvojili i priključili Zbirci starih knjiga.

U Zbirku opće građe ulaze sve one knjige i časopisi koji ne spadaju u spomenute zbirke, a uglavnom ih dobivamo razmjenom s drugim sličnim ustanovama. Njihova tematika je uglavnom povijesna, ali i iz drugih srodnih društvenih znanosti.

Knjige u Knjižnici poredane su po sustavu numerus currens, a sve imaju UDK oznake i predmetne odrednice. Građa se obrađuje u programu CROLIST.

M. Hammer
mladenka.hammer@dapa.hr 
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-