-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 56, lipanj 2012. :: Iz regionalnih društava


Izvanredna skupština Društva knjižničara u Splitu i promocija novog broja časopisa Glasnik Društva bibliotekara Split, br. 9(2011)

Društvo knjižničara u Splitu održalo je Izvanrednu skupštinu 12. lipnja 2012. godine u Pučkom otvorenom učilištu, Kinoteka Zlatna vrata u Splitu, s početkom u 10 sati.
Dnevni red je bio:
1. Izbor delegata za predstojeću 38. skupštinu HKD-a, Osijek, 26. - 28. 9. 2012.
2. Predlaganje novih članova za komisije i radne grupe HKD-a
3. Razno.

Nakon prebrojavanja članova, utvrđeno je da je na Skupštinu pristiglo 40 članova Društva, od trenutno 80 aktivnih, čime je bio ispunjen uvjet osiguranja kvoruma potrebnog za pravovaljano odlučivanje, kako je propisano Statutom Društva.

U pozdravnoj riječi predsjednica Društva Dijana Erceg uputila je srdačnu dobrodošlicu svim članovima, a posebno kolegicama u mirovini koje su došle na Skupštinu, te gostima, članovima Knjižničarskog društva Šibenik i predstavnicima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon toga predloženo je i izglasano Radno predsjedništvo u sastavu Dijana Erceg, Žana Siminiati Violić i Mihaela Kovačić, zapisničarka Ana Utrobičić te ovjeroviteljice zapisnika Irena Urem i Željka Šegvić. Jednoglasno je usvojen i predloženi Dnevni red.

Predsjednica je nakon toga otvorila 1. točku Dnevnog reda i navela da potreban broj delegata Društva knjižničara u Splitu za predstojeću 38. skupštinu HKD-a, koji se određuje prema ukupnom broju članova regionalnog društva, iznosi šest. Ujedno je predložila da se uz delegate predlože i izaberu 4-6 zamjena koje bi eventualno zamijenile delegate u slučaju njihove spriječenosti. S obzirom da Društvo nije u mogućnosti pokrivati troškove kotizacije i boravka svojih delegata na skupštinama HKD-a, članovi su zamoljeni da predlažu samo one kolegice i kolege koji imaju prijavljene radove i/ili koji su načelno dobili odobrenja i financijske potpore svojih knjižnica/ustanova. Predloženi su Edita Bačić, Dijana Erceg, Mihaela Kovačić, Ana Krželj, Ivana Dević i Željka Šegvić, a kao zamjene Svjetlana Buljević, Meri Butirić, Gita Dragičević i Margita Puharić. Svi predloženi delegati dobili su podršku glasovanjem uz jedan suzdržan glas.

Pod 2. točkom Dnevnog reda predlagani su članovi Društva za članstvo u komisijama i radnim grupama HKD-a prema popisu slobodnih mjesta koje je HKD uputio Društvu u svom dopisu od 10. svibnja 2012. godine. Predsjednica je pročitala imena komisija i radnih grupa i odgovarajuće brojeve slobodnih mjesta, a zatim je podijelila sve navedene komisije i radne grupe u dva dijela te prvo zatražila od članova da iznesu prijedloge za komisije i radne grupe koje se zovu prema vrstama knjižnica, a zatim za sve ostale. Predloženi su:
Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti – Irena Urem i Nikolina Škorić
Komisija za narodne knjižnice – Gita Dragičević, Grozdana Ribičić i Svjetlana Buljević
Komisija za upravljanje – Meri Butirić
Komisija za povijest knjige i knjižnica – Vera Pandurov
Komisija za zaštitu knjižnične građe – Željka Šegvić i Žana SiminiatiViolić
Komisija za katalogizaciju – Iva Kolak.
Svi predloženi jednoglasno su izabrani te će njihova imena i podatci za kontakt biti proslijeđeni HKD-u na predstojećoj 38. skupštini.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga za raspravu, ali je Edita Bačić nazočnima proslijedila pismo koje je Društvu uputila kolegica u mirovini, Neda Anzulović – nekadašnja predsjednica Društva i prva urednica časopisa Glasnik Društva bibliotekara Split. Predsjednica Dijana Erceg pročitala je pismo u cijelosti:
 

11. 6. 2012.
Društvu bibliotekara u Splitu
Drage moje kolegice i kolege, primivši vaš poziv za predstavljanje 9-og sveska Glasnika Društva bibliotekara u Splitu, razveselila sam se što naše Društvo živo radi i napreduje. Nadala sam se da ću moći osobno sudjelovati u tom događaju, ali nažalost, zbog mojega zdravstvenog stanja to nije moguće.
Zato, želeći našem Društvu i dalje napredovanje, uz srdačne čestitke dodajem i stari latinski poklik: „Vivat, crescat, floreat!“
Nekadašnja predsjednica Društva:
srdačno vaša Neda Anzulović

Prisutni su pljeskom pozdravili i zahvalili kolegici u mirovini na čestitkama i toplim riječima.

Na kraju, predsjednica Dijana Erceg zahvalila je svim prisutnim članovima na odazivu i sudjelovanju te zaključila Izvanrednu skupštinu.

U drugom dijelu održala se svečana promocija novog broja časopisa Društva Glasnik Društva bibliotekara Split, br. 9(2011). Predsjednica je pozdravila predstavljače novog broja: Editu Bačić, Maju Munivranu i Arsena Duplančića, i pozvala ih da preuzmu riječ.

Glavna urednica Glasnika, Edita Bačić, govorila je o samim počecima izdavanja časopisa i svim poteškoćama na koje je tadašnje uredništvo nailazilo. Naglasila je da se ulaže veliki trud da bi časopis, nakon višegodišnje pauze, nastavio s redovitim izlaženjem. Svi stručni radovi u broju 9(2011) su recenzirani. Nakon broja 8(2010) - Spomenice, zatim najnovijeg broja 9(2011), već se planira i sljedeći broj 10(2012) s temom E-knjižničarstvo. Glavna urednica je istaknula da je Glasnik otvoren za suradnju svim članovima Društva knjižničara u Splitu, ali i svim drugim zainteresiranim autorima iz knjižničarske zajednice.

Mr. sc. Maja Munivrana, pročelnica Ureda Službe za kulturu i umjetnost Grada Splita, uputila je nazočnima pozdrave i čestitke u ime Željka Keruma, gradonačelnika Grada Splita, i cijele gradske uprave. Istaknula je važnost kulturnih aktivnosti u Gradu Splitu te obećala daljnju podršku i potporu radu Društva. Posebno je istaknula mogućnost kandidature Splita za nagradu Europska prijestolnica kulture u 2020. godini, što bi, ako se ostvari, uključivalo široki spektar kulturnih ustanova i udruga Grada Splita, a među njima i Društvo knjižničara u Splitu.

Arsen Duplančić, voditelj knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu, bio je posljednji predstavljač, ali s najvažnijom ulogom. Detaljno je navodio objavljene radove i njihove autore te svojim osvrtima na svaki rad upoznavao prisutne sa sadržajima radova i njihovim zanimljivostima. Njegovo izlaganje bilo je iscrpno, ali jasno i slikovito. Počevši od stručnih članaka, osvrta, bibliografija pa do posljednjeg dijela posvećenog spomenu preminulim kolegama, Arsen Duplančić je svojim biranim riječima uvodio prisutne u raznolike teme i područja interesa i djelovanja samih autora koji su im poslužili kao inspiracije za pisanje.

Na kraju promocije predsjednica Društva se zahvalila svim predstavljačima na izlaganjima te čestitala članovima Uredništva Glasnika i svim autorima na uspješnom broju. Napomenula je da će se primjerci novog broja besplatno podijeliti svim članovima i gostima odmah nakon završetka promocije. Također je pozvala sve članove na suradnju i pisanje radova i priloga za sljedeći broj Glasnika. Potom je pozvala sve prisutne na prigodni domjenak u lođi Pučkog otvorenog učilišta, gdje se ugodno i srdačno druženje članova Društva i njihovih gostiju nastavilo do 14 sati.

D. Erceg
Dijana.Erceg@gradst.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-