-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 58, veljača 2013. :: Tema broja


Knjižničari u dobrom društvu

Hrvatsko knjižničarsko društvo, osnovano 1940. godine, neprofitna je krovna knjižničarska organizacija ili savez udruga čiji su članovi regionalna knjižničarska društva koja pokrivaju cijelu Hrvatsku te tako čine geografski vrlo razgranatu strukturu. Članovi regionalnih društava (pa tako, posredno, i članovi HKD-a) zaposlenici su svih vrsta i tipova knjižnica, od samostalnih, pretežito narodnih knjižnica, preko knjižnica u sastavu kakve su sveučilišne, fakultetske, školske i specijalne knjižnice.
Na svjetskoj razini, ono što je HKD hrvatskom knjižničarstvu, odnosno regionalnim društvima, to su IFLA (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) EBLIDA, europskom knjižničarskom udruženju. HKD je član IFLA-e i pridruženi član EBLIDA-e. Neki članovi HKD-a izabrani su u članstvo IFLA-inih i EBLIDA-inih tijela. Sudjelujući u njihovome radu, istovremeno promiču i hrvatsko knjižničarstvo.
Najviše upravljačko tijelo HKD-a je Skupština koja se organizira jednom svake dvije godine. Ovlašteni predstavnik HKD-a je Predsjednik koji se bira na mandat od dvije godine s mogućnošću reizbora.
Temeljni dokument HKD-a je Statut (http://www.hkdrustvo.hr/hr/statut/), u kojemu su utvrđene temeljne postavke djelovanja organizacije.
Na nižim razinama, djelovanje HKD-a uređuju pravilnici i poslovnici (http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/pravilnici/). Posebno mjesto među dokumentima koji uređuju rad HKD-a zauzima Etički kodeks HKD-a koji se obraća svim knjižničarskim profesionalcima, neovisno jesu li oni članovi HKD-a ili nisu (http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/).

Regionalnih je knjižničarskih društava ukupno šesnaest (http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/regionalna_drustva/), njihov je ustroj sličan ustroju HKD-a. Predsjednici regionalnih društava članovi su upravnog tijela zvanog Glavni odbor HKD-a, na njihovim se sastancima u raspravljanju o važnim temama čuju mnogi govori i narječja.
Za stručni rad HKD-a zadužene su komisije te stručne grupe, raspoređene po svim područjima (sekcijama) i pitanjima važnim za knjižničarsku struku (http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/). Predsjednici komisija članovi su Stručnog odbora, najvišeg stručnog tijela HKD-a.
Osim ovih dvaju odbora, HKD ima i Izvršni odbor (uži sastav Glavnog odbora, operativno tijelo koje provodi zaključke Glavnog odbora) te Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo.
Iscrpne informacije o svim područjima djelovanja, dostupne na internetskoj stranici HKD-a (http://www.hkdrustvo.hr/hr/), svjedoče o velikom broju profesionalaca iz knjižničarske struke i informacijskih znanosti spremnih, uz svoje svakodnevne poslove, (polu)volonterski odrađivati poslove koji za cilj imaju osnaživanje struke.
Od brojnih djelatnosti HKD-a vrijedi izdvojiti organizaciju i suorganizaciju stručnih skupova, te sudjelovanje u predlaganju i donošenju zakonskih propisa koji se tiču knjižničarske struke. Jedna od najvažnijih djelatnosti HKD-a jest njegova izdavačka djelatnost. HKD ima dopuštenje IFLA-e za izdavanje prijevoda međunarodnih knjižničarskih standarda i smjernica.
HKD svojim članovima dodjeljuje javna priznanja i nagrade za postignute rezultate u knjižničarstvu: Kukuljevićevu povelju i Nagradu „Eva Verona” (http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/nagrade/).

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-