-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 58, veljača 2013. :: Tema broja


Predstavljanje nizova HKD-ovih izdanja, novih glavnih urednica i urednice internetskih stranica

 

Izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva
glavna urednica Vesna Špac
(vesna.spac@hrbi.hr)

 

Niz Izdanja HKD-a obuhvaća zbornike pojedinih skupova u organizaciji HKD-a. Zbornici tradicionalno izlaze nakon održavanja Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Seminara Arhivi, knjižnice, muzeji i Okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama.
U zbornicima se objavljuju članci nastali prema usmenim ili posterskim izlaganjima. Članci su recenzirani i priznaju se kod prijava za viša stručna zvanja. Za 2013. godinu planirano je izdavanje četiriju zbornika, i to:


Zbornika 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica,
• Zbornika 13. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica,
• Zbornika 16. seminara Arhivi, knjižnice, muzeji,
• Zbornika 15. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama.


Izdanja HKD-a najvećim se dijelom financiraju iz sredstava koja osiguravaju organizatori skupova, ali ih se prijavljuje i na natječaje Ministarstva kulture te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu potpore za izdavaštvo.
Zbornici se mogu naručiti preko ureda HKD-a (http://www.hkdrustvo.hr/izdanja/drustvena).


Vesna Špac rođena je u Našicama. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na smjeru oganizacija gradnje. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je knjižničarstvo te doktorirala s temom Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice : 1995.-2004.
Radila je kao voditeljica knjižnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i kao voditeljica knjižnice Šumarskog instituta u Jastrebarskom (danas Hrvatski šumarski institut). Od 2007. godine voditeljica je knjižnice Brodarskog instituta u Zagrebu.
Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih seminara i konferencija. Objavila je više radova s područja knjižničarstva u domaćim časopisima.
Bila je članica uredništva i tehnička urednica časopisa Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko te urednica Zbornika sažetaka znanstveno-stručnog skupa Šumarstvo na pragu Europske Unije. Od 2012. glavna je urednica Izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva.
Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva.

 

 

Posebna izdanja
glavni urednik Lobel Machala
(lmachala@nsk.hr)


Posljednje publikacije izdane u nizu Posebna izdanja jesu dvosveščano kapitalno knjižničarsko djelo Eve Verone Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (2008. – 2009.) i Stara knjiga Tinke Katić (2007.). Niz očekuje revitalizaciju ili gašenje.

 


Povremena izdanja
glavna urednica Dina Mašina
(dinam@hazu.hr)


Niz Povremena izdanja Hrvatskog bibliotekarskog društva pokrenut je kao treći po redu niz HKD-a, 1978. godine. U sklopu navedenog niza objavljeni su brojni prijevodi standarda iz područja bibliografske kontrole te prijevodi smjernica za različite vrste knjižnica i ostalih IFLA-inih dokumenata od iznimne važnosti za knjižničarsku struku. Prva publikacija objavljena unutar niza je ISBD(S) = (International standard bibliographic description for serials) : međunarodni standardni bibliografski opis periodičkih publikacija i nizova publikacija. Od 1995. godine niz se nastavlja pod imenom Povremena izdanja Hrvatskog bibliotekarskog društva. Novi niz, a od 1999. godine Povremena izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva. Novi niz. Publikacije objavljene unutar niza vrijedan su doprinos hrvatskoj knjižničarskoj literaturi i praksi. Osim što omogućavaju povećanje kvalitete postojećih knjižničnih usluga, neizostavni su dio ispitne literature za studente knjižničarstva, kao i dio literature za pripremu stručnih ispita za knjižničarska zvanja. Do sada je u sklopu niza objavljeno trideset i devet publikacija. Sljedeći planirani naslov je prijevod Smjernica za knjižnice tijela javne vlasti, dok će u skoroj budućnosti biti objavljene publikacije koje su trenutno prijavljene na natječaj Ministarstva kulture i Zaklade HAZU, IFLA-ine smjernice za knjižnične zgrade te ISBD: objedinjeno izdanje.


Dina Mašina (Zadar, 1984.) diplomirala je 2008. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti i pedagogije, a na dodatnom dvogodišnjem studiju bibliotekarstva 2009. godine. Trenutno pohađa poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je nagrade Zaklade „Ljerka Markić Čučuković” za najboljeg studenta bibliotekarstva 2009. godine.
Od travnja 2009. zaposlena je u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sudjelovala je na mnogim stručnim skupovima i radionicama. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva. Od listopada 2012. uređuje Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

 

 

Elektronička izdanja
glavna urednica Ivana Pažur
(ipazur@irb.hr)

 

Niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva pokrenula je 2007. g. Mirna Willer s ciljem da se u njemu objavljuju naslovi koje će HKD izdavati samo u elektroničkoj inačici.
Niz Elektronička izdanja zamišljen je kao nadopuna niza Povremena izdanja HKD-a, a u njemu se objavljuju prijevodi IFLA-inih smjernica, standarda i priručnika.
Do 2012. ukupno je objavljeno pet publikacija: Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe (2007), Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom: lista za (samo)procjenu (2008), Smjernice za građu laganu za čitanje (2011), Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom (2011), Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja u knjižnicama (2012).
Niz Elektronička izdanja i dalje će nastaviti s objavljivanjem IFLA-inih publikacija za koje smatramo da će biti vrijedna stručna pomoć knjižničarima.
S obzirom na sve veću važnost elektroničke građe u knjižničnim fondovima nadamo se da ćemo u 2013. godini objaviti publikaciju Key issues for e-resource collection development: a guide for libraries, IFLA, 2012.


Ivana Pažur (Zagreb, 1971.) na Filozofskom je fakultetu stekla zvanja diplomiranog povjesničara umjetnosti i etnologije i diplomiranog knjižničara te magistra knjižničarstva. Godine 2004. stekla je zvanje višeg knjižničara i dobila Nagradu „Eva Verona”.
Od 1998. g. zaposlena je u Knjižnici Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu na poslovima nabave i bibliografske kontrole serijskih publikacija, kreiranja i održavanja mrežnih stranica, a posljednjih godina na poslovima nabave monografskih publikacija, izradi potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova, kao Facebook-knjižničar i blog-knjižničar te u edukaciji korisnika – KEKS-seminari. Posljednjih se godina bavi uvođenjem i korištenjem novih usluga i medija u knjižnicama.
Pokrenula je neke od vrlo posjećenih stranica Hrvatske knjižnice na webu, te Hrvatske knjižnice na Facebooku. Godine 2001. bila je jedna od pokretačica elektroničke inačice časopisa Kemija u industriji, te arhive toga časopisa s cjelovitim radovima iz područja knjižničarstva koji su objavljeni u rubrici Iz naših knjižnica.
Od 2002. do 2004. bila je voditeljica projekta EJOL – Electronic journals online libraries, a sudjelovala je i u drugim projektima – Prirodoslovlje, MOE – Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel – und Osteuropa, EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek.
Objavila je više stručnih i znanstvenih radova te je aktivno sudjelovala na knjižničarskim skupovima.
Članica je Zagrebačkog knjižničarskog društva, a bila je i članica Komisije za tehničke knjižnice za koju je održavala mrežne stranice.
 


Hrvatsko knjižničarstvo
glavna urednica Ivana Hebrang Grgić
(ihgrgic@ffzg.hr)


Niz Hrvatsko knjižničarstvo najnoviji je niz Hrvatskoga knjižničarskog društva, pokrenut 2011. godine. Cilj Niza je redovito objavljivanje kvalitetnih znanstvenih i stručnih knjiga koje obrađuju teme iz svih područja knjižničarstva, a od posebnog su interesa za Hrvatsku.
U obzir za objavljivanje dolaze svi rukopisi koji svojim konceptom i metodologijom istraživanja zadovoljavaju visoku razinu izvornog znanstvenog rada. Istraživanja i prikazi obrađeni u predanim rukopisima ne smiju biti stariji od dvije godine u trenutku predaje.
Odabir rukopisa temelji se na mišljenju glavnog urednika niza, dva recenzenta i članova uredničkog odbora niza. Do sada je objavljena prva knjiga u nizu – Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar: od časničkog kasina do novog tisućljeća autorica Zorke Renić i Tatjane Kreštan. Pred objavljivanjem je i druga knjiga, Knjižnica za nove generacije: virtualni sadržaji i usluge za mlade autorice Alke Stropnik.
Svi hrvatski knjižničari, kao i svi znanstvenici koji svojim radom dotiču područje knjižničarstva, pozvani su poslati rukopise na adresu Hrvatskog knjižničarskog društva i na adresu glavne urednice niza.

 


Vjesnik bibliotekara Hrvatske
glavna urednica Jelica Leščić
(jlescic@nsk.hr)


Hrvatsko knjižničarsko društvo izdaje Vjesnik bibliotekara Hrvatske od 1950. godine kao najznačajniji znanstveno-stručni časopis za područje knjižničarstva u RH. Časopis se objavljuje uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, Ureda za kulturu Grada Zagreba i temeljem pretplata knjižnica. Glavni urednici časopisa bili su: Matko Rojnić, Eva Verona, Branko Hanž i drugi znameniti bibliotekari koji su dali zamjetan doprinos ne samo časopisu nego i temeljima hrvatskoga knjižničarstva.
Uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske čini šest članova uključujući glavnog i odgovornog urednika. Pridruženi su suradnici lektor i korektor te lektor engleskih tekstova – kroz rad uredništva i suradnika ostvaruje se suradnja Hrvatskoga knjižničarskog društva, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Plan rada uredništvo dostavlja Glavnom odboru HKD-a, a izvještaje o radu, koncem svake kalendarske godine, Ministarstvu kulture RH. Ministarstvu kulture RH podnose se i prijavnice za programe časopisa za sljedeću godinu. Uredništvo komunicira e-poštom. Tematski brojevi imaju, kad je to moguće, goste urednike.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske objavljuje se u tiskanom i elektroničkom izdanju koje je slobodno za korištenje i preuzimanje sadržaja i dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/vbh. Časopis grafički oblikuje i tiska Kućna tiskara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 54, 1-2(2011).
Vjesnik bibliotekara Hrvatske referira se u bibliografskim bazama podataka: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library/Information Science & Technology Abstracts (LISTA), PASCAL: Sciences de l'Information, Documentation i Scopus te na portalu HRČAK (http://hrcak.srce.hr/vbh).
Vjesnik bibliotekara Hrvatske svojim sadržajem nastoji obuhvatiti teme s područja teorije i prakse knjižničarstva s posebnim osvrtom na sve vrste knjižnica. Objavljeni radovi su po provedenom recenzentskom postupku označeni kao izvorni znanstveni radovi, pregledni i stručni radovi te radovi koji donose rezultate provedenih istraživanja. Vjesnik donosi i prikaze novoobjavljenih stručnih djela te standarda, smjernica i dr. na polju knjižničarstva, kao i prijevode stručnih radova inozemnih autora i dokumenata IFLA-e i izlaganja sa stručnih/znanstvenih skupova.
Svake dvije godine zaseban je broj časopisa posvećen skupštini HKD-a – sadržaj časopisa čine izlaganja na skupštini te dokumenti o radu HKD-a i njegovih stručnih tijela.

 

 

Internetske stranice HKD-a
glavna urednica Vesna Borić
(boric@sfzg.hr)


Mrežne stranice predstavljaju informacijski kanal putem kojega Društvo, kao strukovna udruga, informira svoje članove kao i širu stručnu zajednicu o svojem djelovanju i aktivnostima.
Na stranicama su predstavljena sva upravna i stručna tijela, dostupni su svi važni dokumenti Društva (zapisnici sjednica, pravilnici, poslovnici, smjernice i dr.) te je predstavljena kompletna publicistička djelatnost Društva. Redovito se objavljuju informacije o skupovima u organizaciji HKD-a, kao i ostalim domaćim i inozemnim skupovima od interesa za stručnu zajednicu. Naslovna stranica donosi vijesti na dnevnoj osnovi, a za aktivnu stručnu komunikaciju otvoren je forum, dok je za predstavljanje općoj javnosti otvoren Facebook-profil.
Novo uredništvo zahvalno je svim prethodnim urednicima i webmasteru na sadržajno vrlo kvalitetnim internetskim stranicama koje su dobili u nasljeđe. U novom uredništvu zastupljeni su kolege iz svih tipova knjižnica što će, nadamo se, olakšati razumijevanje specifičnih informacijskih potreba kolega iz pojedinih vrsta knjižnica. Kako bismo dobili osobna mišljenja naših članova planiramo provesti anketu. Analiza prikupljenih prijedloga i sugestija poslužit će u planiranju budućih promjena mrežnih stranica. Stoga i ovim putem pozivamo sve članove Društva da se odazovu anketi jer će nam povratne informacije predstavljati putokaz u razvoju mrežnih stranica i pomoći u povezivanju cijele zajednice.


Vesna Borić (Mirkovac, Općina Kneževi vinogradi, 1955.) diplomirala je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zvanje diplomiranog inženjera biologije 1981. godine. Knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1987 godine. U zvanje višeg knjižničara izabrana je 1993., a u zvanje knjižničarske savjetnice 2011. godine.
Na mjestu voditelja Knjižnice Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zaposlena je 1984. godine, a 1996. zapošljava se u Knjižnici Instituta „Ruđer Bošković“ gdje je obavljala različite poslove kao što su osmišljavanje koncepcije i izrade izvedbenog plana programa za međuknjižničnu posudbu koji se i danas koristi. Vodila je kratke edukacijske seminare za znanstvenike Instituta i održavala internetsku stranicu Znanost na internetu (za područje biologije). Od 2003. godine radi u Središnjoj stomatološkoj knjižnici Stomatološkog fakulteta. Kontinuirano nastoji podići razinu funkcionirnja Knjižnice u svim segmentima, od izrade pravilnika, izrade internetskih stranica, edukacijskih materijala za studente (Vancouverska pravila citiranja), izrade online baze podataka ocjenskih radova Fakulteta, izrade bibliografije radova Acta stomatologica Croatica… Časopis je uključen u projekt Hrčak i kao administratorica kontinuirano puni Hrčkovu bazu člancima (dostupno od 2000. - 2011.).
Kao predstavnica Knjižnice sudjelovala je i u projektu Voyager, a danas je aktivna u izgradnji Informacijskog knjižničnog sustava Zagrebačkog sveučilišta temeljenom na zajedničkom mrežnom programu Aleph.
Predsjednica je Komisije za biomedicinske knjižnica HKD-a od 2010. godine, trenutno u svojem drugom mandatu. Od 2011. do 2013. bila je blagajnica HKD-a.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-