-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 58, veljača 2013. :: Predstavljamo


Trenutak za američki kutak
američki kutci u hrvatskim knjižnicama

Milko Belevski, Gradska knjižnica Zadar
(milko@gkzd.hr)
Marina Lončar, Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića (marina.loncar@kgz.hr)
Orietta Lubiana, Sveučilišna knjižnica Rijeka
(acri@svkri.hr)
Marijana Špoljarić, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
(mspoljaric@gskos.hr)

 

Što je to američki kutak?


Američki kutak je kulturno-informacijski centar koji svojim korisnicima osigurava informacije i literaturu te organizira programe vezane uz američku kulturu, s osobitim naglaskom na engleski jezik i književnost, glazbu, povijest, obrazovanje, ekologiju, kao i aktualna zbivanja iz društvenog i političkog života.
Osnivač ovog međunarodnog projekta, pokrenutog 1998. godine, američki je knjižničar Eric Johnson, a prvi su kutci osnovani u Moskvi 2000. godine na inicijativu tadašnjeg američkog veleposlanika u Rusiji. Trenutno je širom svijeta aktivno više od 400 američkih kutaka, bilo da su organizirani samostalno ili u sklopu ustanova kao što su knjižnice i kulturni centri.
U Hrvatskoj su četiri knjižnice ugostile američke kutke. U Knjižnici Bogdana Ogrizovića u sklopu mreže Knjižnica grada Zagreba Kutak vodi Marina Lončar, u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci Orietta Lubiana, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek Marijana Špoljarić i u Gradskoj knjižnici Zadar Milko Belevski.

 

Osnivanje kutaka i suradnja s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država
 

Američke kutke osniva, oprema i njihovim radom koordinira američko veleposlanstvo u matičnoj zemlji, točnije informacijski centar (IRC – Information Resource Center) u sklopu ureda za odnose s javnošću (PAO – Public Affairs Office). Na višoj razini, svaka regija ima svoj regionalni ured, Information Resources Office, iz kojega američki stručnjaci za knjižničarstvo i međunarodnu suradnju u sklopu State Departmenta usko surađuju s informacijskim centrom (IRC – Information Resource Center) i uredom za odnose s javnošću (PAO – Public Affairs Office) u matičnoj zemlji unutar regije.
U slučaju američkih kutaka u Hrvatskoj (Osijek, Zadar, Rijeka, Zagreb), regionalni je centar prvo bio u Beču, a sada je u Beogradu. S knjižničarima-voditeljima kutaka izravno surađuje Informacijski centar ili IRC pri Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu, odnosno direktorica IRC-a, Marica Bahlen. (http://zagreb.usembassy.gov/irc.html)
Kod osnivanja pojedinog kutka matična ustanova, u kojoj je kutak smješten, i ured za odnose s javnošću (PAO – Public Affairs Office) veleposlanstva SAD-a, potpisuju dokument o suradnji (Memorandum of Understanding) kojim se veleposlanstvo obvezuje osigurati svu potrebnu opremu, građu i potporu za provođenje programa, a matična ustanova obvezuje se osigurati prostor i aktivno sudjelovati u provođenju programa, nabavi građe i imenovati osobu (koordinatora, voditelja) za provođenje utvrđene suradnje. Memorandum o razumijevanju obnavlja se periodički, za razdoblje od jedne ili dvije godine.

Američki su kutci u Hrvatskoj osnovani 2005. (Osijek, Zadar) i 2006. godine (Rijeka, Zagreb); otvorio ih je tadašnji američki veleposlanik u Hrvatskoj, Ralph Frank. Njihovi su početni fondovi formirani od nekoliko stotina doniranih naslova (od 700 do 1400 naslova), i kutci su opremljeni audiovizualnom i računalnom opremom kao što je TV, videorekorder, CD-oprema, DVD-oprema, računala, oprema za digitalnu videokonferenciju, projektor itd.). Od osnutka se knjižni fondovi i oprema neprestano nadopunjuju i šire.
Knjižničari-koordinatori kutaka šalju redovita programska i financijska izvješća o radu kutka kontakt-osobama u informacijski centar veleposlanstva. Voditeljima hrvatskih kutaka kontakt osoba je direktorica zagrebačkog IRC-a, Marica Bahlen. Djelatnici veleposlanstava ta izvješća spremaju u zajedničku bazu podataka u kojoj se na jednom mjestu mogu pronaći sva iskustva američkih kutaka u svijetu. Na temelju tih izvješća procjenjuje se i uspješnost rada pojedinog kutka i odobrava daljnja financijska potpora.
Nedavno je završen rad na brendiranju kutaka; osmišljena je i otisnuta jedinstvena i prepoznatljiva linija promotivnog materijala i oznaka (vidi sliku). Za osmišljavanje je odgovoran regionalni ured u suradnji s američkim veleposlanstvom u matičnoj zemlji.

 

Programi


Svaki američki kutak je specifičan s obzirom na uvjete sredine u kojoj se nalazi i s obzirom na korisničku populaciju koja mu gravitira, ali u svima se uglavnom provode iste ili slične aktivnosti: predavanja, prezentacije, projekcije, koncerti, videokonferencije, radionice, izložbe i tome slično. Predavanja su najčešće tematski vezana uz aktualne blagdane, namijenjena srednjoškolcima i studentima. Organiziraju su razne radionice za sve vrste korisnika, od osnovnoškolaca do fakultetskih profesora i knjižničara. U suradnji s Konzularnim odjelom Veleposlanstva organiziraju se savjetovanja za američke državljane na tome području. Kroz različite se programe nude i informacije o mogućnostima školovanja i studijskim boravcima u SAD-u.

 

Nabava građe
 

Knjižničari pojedinih kutaka predlažu građu za nabavu u skladu s potrebama i interesom korisnika kao i prema vlastitim stručnim kriterijima za razvoj zbirke. Popis željene knjižne i neknjižne građe dostavljaju informacijskome centru pri veleposlanstvu matične zemlje koji ih prosljeđuje regionalnome centru.
Kutci su pretplaćeni i na američke tjedne i mjesečne publikacije (Time, Discover, Downbeat, Rolling Stone, Natural History, Vanity Fair, People i dr.). Korisnicima je iznimno zanimljiva građa koja se ne može kupiti u Hrvatskoj, već samo u SAD-u. Tako su primjerice korisnici od 2011. godine u nekim američkim kutcima mogli među prvima u Hrvatskoj posuditi zvučnu knjigu na uređaju Playaway (Osijek). Od kraja 2012. godine uvode se i novosti u knjižničnom poslovanju nabavkom iPadova za čitanje elektroničkih knjiga i časopisa.
IRC preko projekta Virtual Library Databases omogućava korisnicima američkih kutaka pristup pojedinim izvorima i bazama podataka poput EBSCOhost Research Databases, Gale Resources, Ebrary, Encyclopedia Britannica, CQ, Pop Culture Universe.

 

Edukacija knjižničara i stručni rad


Za rad američkih kutaka vrlo je važna edukacija knjižničara koji ih vode: nudi im se mogućnost usavršavanja kroz sudjelovanje na međunarodnim programima i konferencijama. Potiče ih se na razmjenu iskustava, osmišljavanje različitih programa, razvoj novih ideja, na razvoj suradnje s drugim institucijama i volonterima. Koordinatori američkih kutaka Hrvatske u organizaciji Veleposlanstva SAD-a sudjelovali su u nekoliko međunarodnih programa i konferencija. Jedan od značajnijih bio je Library Public Outreach: A Project for Croatia, studijski boravak u SAD-u u listopadu 2010. godine u sklopu programa američke vlade, International Visitor Leadership Program.
Cilj putovanja bilo je upoznati se s američkim knjižničnim sustavom te ulogom američkih kutaka u vanjskoj politici SAD-a, kao i načinima na koji američki kutak može sudjelovati u edukaciji i obrazovanju te uspostavljanju suradnje s drugim ustanovama. Program je obuhvaćao posjete nekoliko američkih gradova, a upriličen je i susret s voditeljima Američkog kutka u Washingtonu pri State Departmentu, kao i posjet Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu, Kongresnoj knjižnici, United States Capitol buildingu te Državnom arhivu u Washingtonu.
Više o sudjelovanju hrvatskih knjižničara u tom programu može se pročitati u tekstu M. Belevskog na http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/370.
 

Voditelji hrvatskih američkih kutaka sudjelovali su na sljedećim domaćim i regionalnim konferencijama:
- Running a Model American Corner, Beč, 2006.
- Međunarodna konferencija američkih kutaka, Zadar, 2007.
- Konferencija američkih kutaka Hrvatske, Rijeka 2008.
- Training for the American Corner Coordinators from the South-East Europe, Beč, 2009.
- Konferencija američkih kutaka Hrvatske, Osijek, 2010.
 

Milko Belevski kroz svoje je izlaganje na Konfereciji Američkih kutaka u Bangkoku, Tajland, 2010. godine, kolegama iz drugih zemalja prenio iskustva u radu hrvatskih američkih kutaka (http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/290).
Voditelji američkih kutaka o sudjelovanjima na ovakvim manifestacijama redovito izvještavaju svoje kolege i sve zainteresirane u svojim knjižnicama na organiziranim predavanjima.
Osim kroz ove programe, knjižničari se trajno stručno usavršavaju praćenjem i nabavom stručne literature, sudjelovanjem na hrvatskim knjižničarskim skupovima, kao i kroz stalnu suradnju i razmjenu iskustava s osobljem IRC-a. Knjižničarskoj zajednici voditelji kutaka prenose svoja iskustva, osobito u radu s novim tehnologijama, primjerice e-čitačima i e-knjigama. U tom su smislu američki kutci jedan od kanala preko kojih se i za ovakve usluge polako otvara prostor i u hrvatskim knjižnicama (vidi sliku).

 

Osječki kutak


Američki kutak Osijek prvi je američki kutak u Hrvatskoj. Usluge Kutka sastavni su dio cjelokupnih knjižničnih i informacijskih usluga Knjižnice. Glavni su ciljevi zbirke osiguravanje dostupnosti knjiga, časopisa, elektroničke građe, osiguravanje pristupa internetu i organiziranje programa na engleskom jeziku u svrhu promicanja američke kulture, povijesti i jezika.
Američki kutak Osijek svojim programima sudjeluje i u stručnom usavršavanju knjižničara i studenata knjižničarstva. Primjerice, kroz program Američke knjižnice predstavljen je film Arlington Public Library autorice Marije Cvetnić Kopljar, a održane su i iPad-radionice za knjižničare. Kutak svojim programom English Language Specialist Program (radionice pisanja i vježbanja jezičnih vještina) podupire i stručno usavršavanje profesora engleskoga jezika. Hrvatska udruga profesora engleskoga jezika (HUPE) je u prostorima Američkoga kutka Osijek održala dva svoja redovna sastanka, tijekom kojih se Kutak predstavio profesorima. Izvrsna je suradnja sa svim osječkim osnovnim i srednjim školama i njihovim profesorima kojima je to dobra prilika za susret s izvornim govornicima engleskoga jezika. Uspostavljena je i suradnja s Hrvatsko-američkim društvom, međunarodnom organizacijom CCUSA-om (Camp Counselors USA) koja predstavlja programe školovanja ili rada u SAD-u i sa školama stranih jezika u Osijeku.
Pregled svih aktivnosti Američkog kutka Osijek te najave budućih mogu se vidjeti na internetskim stranicama http://www.gskos.unios.hr/~descape/?upit=sadrzaj&id=121.

 

Zadarski kutak


Program Američkog kutka Zadar uklapa se u poslanje Knjižnice, u kojem se navodi da je cilj Knjižnice približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada i županije te ponuditi građu kojom se pridonosi nepristranom obavješćivanju građana, te obrazovanju i obogaćivanju kulturnog života.
Nedavno je reorganizacijom prostora Knjižnice Američki kutak objedinio svoj fond i opremu na jednom mjestu te su tako ostvareni bolji uvjeti rada.
Namjera djelatnika Knjižnice daljnja je izgradnja i razvijanje fonda Američkog kutka s obzirom na korisničku populaciju u Zadru. Nabavljat će se i dalje američki klasici, književne kritike, knjige o sportu, ekologiji, povijesti, urbanizmu, biografije znamenitih osoba, literatura za djecu, glazbena građa, časopisi i drugo. Pored toga, nastavit će se i s organizacijom predavanja stranih i domaćih predavača, filmskim projekcijama, obilježavanjem važnijih datuma te suradnjom s drugim srodnim institucijama u Zadru i okolici.
U posljednje vrijeme, Kutak najviše organizira programe vezane uz promociju i popularizaciju e-čitača i e-knjiga. Pregled dosadašnjih aktivnosti zadarskoga Kutka te najave budućih mogu se vidjeti na internetskim stranicama http://www.gkzd.hr/?q=hr/acz.

 

Zagrebački kutak


Preseljenjem Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu izvan grada i zatvaranjem Američke čitaonice, njezinu je ulogu u predstavljanju američke kulture, kulturne razmjene i promicanja razumijevanja dviju zemalja preuzeo Američki kutak u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u samome središtu grada.
U Američkom kutku Zagreb postoji i iznimno zanimanje za klasičnu i suvremenu književnost pa se njegova ponuda izravno nastavlja na ponudu Odjela knjiga na stranim jezicima Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića. Značajno mjesto u fondu zauzimaju i stručna građa te građa za djecu i mlade. Kako bi se zadovoljile potrebe svih dobnih, obrazovnih i socijalnih skupina korisnika razvijaju se i posebne zbirke, poput zbirke jazz-glazbe, nazvane Jazzoteka (organiziraju se slušaonice, izložbe, predavanja i predstavljanja knjiga na tu temu), američke filmske zbirke (Great American Movies), zbirka za djecu i mlade (Kids&Teens) s izabranim naslovima književnosti za mlade (Teen Fiction), zbirke klasičnih i suvremenih djela američke književnosti te zbirke građe na novim medijima (e-čitači, tableti). U Američkom kutku dostupno je i dvadeset naslova časopisa, šest naslova za djecu i tinejdžere te četrnaest američkih časopisa za odrasle.
U sklopu ostvarivanja programa dogovorenih s Veleposlanstvom, Američki kutak Zagreb surađuje i s profesorima engleskog jezika osnovnih i srednjih škola pri organizaciji terenske nastave ili dopunske nastave engleskog jezika. Poseban je projekt proizašao iz suradnje Američkog kutka i profesora engleskog jezika Gornjogradske gimnazije u pokretanju izbornog predmeta Američka kultura i civilizacija koja se osim u školi izvodi i u Američkom kutku od šk. god. 2007/08. Programi i aktivnosti na promicanju jazz-glazbe ostvaruju se od samih početaka s Hrvatskim društvom skladatelja i nastavljaju se uskom suradnjom s Udrugom za promicanje jazz-glazbe i kulture JazzArt. Suradnja sa studentima, primjerice studentima anglistike, prerasla je u suradnju s Festivalom aktivističke poezije Art Attack! Nadalje, u Kutku se održavaju videokonferencije s poznatim američkim stručnjacima, predstavljanja knjiga hrvatskih i američkih autora, satovi konverzacije (za gimnazijalce i odrasle Talk Time, 2012.), jezične radionice (Dictionary Day, od 2007. godine Zagrebački je kutak započeo novi program i kontinuirano obilježava obljetnice rođenja Noaha Webstera), interaktivna predavanja u koje se uključuju američki stipendisti iz Fulbrightovog programa i diplomatsko osoblje i sl. Ostvarena je suradnja s Hrvatsko-američkim društvom, Hrvatskim udruženjem profesora engleskog jezika, organizacijom CCUSA za Hrvatsku u koordinaciji s Konzularnim odjelom Veleposlanstva, koji redovito održava predavanja o studenskim vizama i programu Summer Work&Travel.

Američki kutak Zagreb također je u jesen 2011. godine, uključivanjem volonterke, pokrenuo pilot-projekt (prvi u hrvatskim knjižnicama, op. ur.) uvođenja e-knjige i e-čitača u knjižnicu s ciljem upoznavanja korisnika s čitanjem na novim medijima i pokretanja nove knjižnične usluge. Održan je velik broj radionica za e-čitač Kindle za građanstvo i knjižničare, a ostvarivanje programa e-pismenosti nastavlja se iPad radionicama uz potporu Veleposlanstva.
Danas Američki kutak Zagreb ima više od 3500 jedinica knjižne i neknjižne građe, a redovitim se priljevom novoobjavljene građe zbirka neprestano povećava. Statistički podaci pokazuju stalni i veliki porast u cirkulaciji građe (veći od 50%, ovisno o vrsti građe).
Pregled dosadašnjih događanja i najave budućih mogu se pronaći na internetskoj stranici Američkog kutka http://www.arhiva.kgz.hr/american-corner/eng/index.asp?cat=events.

 

Riječki kutak


U Američkom kutku Rijeka smješteno je više od 1000 knjiga, časopisa, videokaseta, filmskih i glazbenih CD-a i DVD-a s ključnim informacijama o raznim aspektima života u SAD-u. Zahvaljujući doniranim sredstvima za Američki kutak, u prostor Sveučilišne knjižnice uveden je i besplatni bežični internet – Wi-Fi.
Kutak se stalno nadopunjuje novim knjigama, časopisima i tehničkom opremom. Od 2013. godine uvodi se i nova usluga – korisnicima će na i-Padovima biti dostupne e-knjige i e-časopisi. Bilten prinova ažurira se svake godine.
Literatura obuhvaća američku beletristiku, klasična djela američke književnosti, literaturu iz područja politike, sociologije, povijesti, umjetnosti, povijesti književnosti, kulturologije, biografije, vodiče, rječnike, priručnike, kao i literaturu potrebnu za studij anglistike i psihologije. Nabavljeno je i šezdesetak naslova američkih filmskih klasika te igranih i dokumentarnih filmova.
U okviru Američkog kutka organiziraju se razni događaji: izložbe knjiga vezane uz obilježavanje značajnih datuma američke povijesti, predavanja američkih stručnjaka raznih profila, profesora i diplomatskog osoblja Veleposlanstva SAD-a, informativni dan o studentskim vizama potrebnim za studiranje u SAD-u i programima Summer Work&Travel, filmske projekcije. 2012. godine, za one studente koji su željeli saznati više o SAD-u organiziran je English Club, koji je vodila Fulbrightova stipendistica na Riječkom sveučilištu, a Kutak se 2013. godine uključio u djelovanje novoosnovanog Fulbright Alumni Cluba na Sveučilištu u Rijeci.
Američki kutak u Rijeci otvoren je za sve građane, ali je posebnu suradnju razvio sa Sveučilištem u Rijeci, s obzirom da su studenti i profesori ciljana skupina korisnika Sveučilišne knjižnice, kao i s nekim riječkim gimnazijama. Posebno dobru suradnju Kutak ostvaruje s Odsjekom za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, a odnedavno i s Odsjekom za psihologiju, kojemu pomaže u nabavci potrebne literature za studij.
Informacije o događanjima u Američkom kutku dostupne su na internetskim stranicama Sveučilišne knjižnice, internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, u dnevnim novinama i radioprogramu, a rad Kutka posebno prati studentska emisija Radio Sova, Hrvatskog radija – Radija Rijeke.
Svi podaci i najave događanja u Američkom kutku u Rijeci mogu se pronaći na internetskoj adresi www.svkri.hr/american-corner.


Što kutci donose knjižnicama?

 

Američki kutak obogaćuje fond knjižne građe na engleskom jeziku, kako beletristike, tako i stručne literature potrebne studentima. Zbog svojeg raznovrsnog fonda, koji uključuje i neknjižnu građu, posebice film i glazbu, Američki kutak sve više postaje referentno mjesto za pristup građi o američkoj kulturi. Tome dodatno pridonosi i mogućnost da se građani susretnu s izvornim govornicima. Kutak je dobro tehnički opremljen što omogućuje kvalitetno izvođenje brojnih programa Knjižnice, a oprema je dostupna i korisnicima. (Marina Lončar, Zagreb)

Beneficije koje ovakvi programi i načini suradnje mogu donijeti knjižnicama, sudionicama ili zajednici jesu promocija, ugled, donacije, odnosno u osnovi: razvoj međukulturalne suradnje. (Milko Belevski, Zadar)

Američki kutak Osijek postaje mjesto okupljanja i interakcije na stranome jeziku. Kutak i Knjižnica svojim aktivnostima sudjeluju u razvijanju multikulturnoga okruženja i rada. Raznim predavanjima i radionicama Knjižnica potiče razmjenu ideja, informacija i iskustava među učiteljima i učenicima i izvornim govornicima engleskoga jezika. (Marijana Špoljarić, Osijek)

Američki kutak Rijeka Sveučilišnoj knjižnici dao je novu vrijednost – osim nabavljene literature i ostale građe usmjerene na učenje o SAD-u, vrijednost je i mogućnost zanimljive suradnje s mnogim ljudima kroz predavanja i razne oblike suradnje. Zahvaljujući donacijama za Američki kutak, Sveučilišna knjižnica uspjela je uvesti novine u poslovanju (i-Pad) i poboljšati usluge za svoje korisnike (Wi-Fi, sustav videokonferencije, nova računala). (Orietta Lubiana, Rijeka)

 

Što za mene kao knjižničara i profesionalca predstavlja rad u Američkom kutku?

 

Rad u Kutku je zanimljiv, dinamičan i jedno veliko iskustvo. Ono sto nas čini sretnim kao knjizničare je rad s djecom i mladima, odnosno doprinos zajednici koji možemo pružiti raznim programima i donacijama. (Milko Belevski, Zadar)


Rad u kutku pruža mi uvid u cjelokupno poslovanje knjižnice, jer se sva pravila koja vrijede za knjižnicu primjenjuju i za kutak. Sudjelujemo u svemu, od oblikovanja knjižnične zbirke, nabavke i organizacije opreme do organizacije programa, suradnje s različitim skupinama korisnika, promidžbe u medijima. (Marijana Špoljarić, Osijek)


Rad u Američkom kutku donio mi je mogućnost suradnje s novim i zanimljivim ljudima, učenje i stalno usavršavanje. (Orietta Lubiana, Rijeka)


Rad u kutku omogućuje mi praćenje iskustava na području knjižničarstva u SAD-u što predstavlja izazov i poticaj za razvoj unutar vlastite sredine. Poticajno djeluju i susreti s istaknutim američkim knjižničarima te izvrsnim gostujućim predavačima i profesorima. Koncept Američkog kutka potiče me na razvoj novih vještina i stjecanja znanja, posebice u razvoju marketinških i programskih strategija u pripremanju i provođenju aktivnosti. (Marina Lončar, Zagreb)

O otvaranju američkih kutaka i njihovim aktivnostima dodatno pročitajte u prošlim brojevima Novosti:

http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/597
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/495
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/392
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/370
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/290
http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/97
www.hkdrustvo.hr/datoteke/274
www.hkdrustvo.hr/datoteke/186
www.hkdrustvo.hr/datoteke/127

O hrvatskim američkim kutcima na stranici Veleposlanstva SAD-a
http://zagreb.usembassy.gov/irc/am_corner.html

priredila Tea Čonč

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-