-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: 79. IFLA-ina generalna skupština i konferencija


79. godišnja generalna konferencija i skupština Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA)
Singapur, 17. – 23. kolovoza 2013.

Marijana Mišetić, mmisetic@ffzg.hr
predsjednica HKD-a
Nevia Raos, nraos@ffzg.hr
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu


Kao predstavnici Hrvatskoga knjižničarskog društva, potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske na 79. godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e sudjelovale su: Marijana Mišetić, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva i njegov delegat na izvještajnom i izbornom dijelu skupštine 22. i 23. kolovoza 2013. g. te članica Stalnog odbora Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima, Dajana Brunac, članica Stalnog odbora Sekcije za knjižnice za djecu i mladež, te Tamara Krajna, članica Stalnog odbora Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice.

79. godišnja generalna konferencija i skupština Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) odvijala se pod naslovom Future libraries: infinite possibilities. Rasprave o budućnosti knjižnica temeljile su se na izradi i prihvaćanju izvješća IFLA Trend Report (više o Izvješću na: http://trends.ifla.org/), koje nastoji opisati globalne trendove u suvremenom informacijskom okruženju, gdje neprekidni razvoj tehnologije utječe na različite načine na društvene aspekte i sektore, u ovom trenutku ponekad s nesagledivim rezultatima i posljedicama.

Cilj je izvješća skrenuti pažnju knjižnicama na mogućnosti zauzimanja mjesta u suvremenom društvu s obzirom na njegovu dinamičnu promjenjivost i hiper-umreženost, odnosno s obzirom na njihovu informacijsku operativnost. Svakako, pri tome valja voditi računa o pet ključnih trendova koji oblikuju informacijsko društvo te posljedično šire pristup obrazovanju, utječu na privatnost, građansku angažiranost te transformacije društva:

  • nove će tehnologije istovremeno proširivati mogućnosti, ali i ograničavati one koji imaju pristup informacijama,
  • online-obrazovanje će demokratizirati i potpuno promijeniti dosadašnje učenje na globalnoj razini,
  • granice privatnosti i zaštite podataka bit će redefinirane,
  • hiper-umrežena društva osluškivat će i osnaživati nove glasove i društvene grupe, nove će tehnologije preobraziti globalno informacijsko okruženje.

U nizu predavanja naglašavala se potreba stapanja novih tehnologija s tradicionalnim knjižničnim resursima, te svi vidovi suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi knjižnice potvrdile svoju vodeću ulogu u obrazovanju, znanosti i kulturi kao institucije koje osiguravaju jednake uvjete pristupa informacijama svim građanima.

Stalni je odbor IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima održao dva sastanka i niz neformalnih susreta i druženja na kojima se analizirao godišnji rad, izložili se novi programi te dogovorili budući zadaci i susreti. Tijekom prvog sastanka generalna tajnica IFLA-e, Jennifer Nicholson, Stalnom je odboru podnijela godišnje financijsko izvješće o radu IFLA-e, te analizirala ispunjavanje financijskih obveza članova IFLA-e. Stalni je odbor bio i organizator opsežne rasprave o budućnosti e-knjige u knjižnicama, na kojoj su iznesena iskustva, analizirani primjeri dobre prakse te izložena očekivanja glede promjena u nakladničkom sektoru, posebice u dijelu upravljanja digitalnim pravima u odnosu na očekivanja i interese knjižnica. Istovrsnu je raspravu u svibnju 2013. pokrenuo Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske udruge (EBLIDA) kako bi se zajedničkim akcijama utjecalo na zakonodavna rješenja o e-knjizi na razini Europske unije.

Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za knjižnice za djecu i mladež, čija je članica i hrvatska predstavnica Dajana Brunac, bilo je vrlo aktivan. Održao je dva službena i nekoliko neformalnih sastanaka. Na sastancima se, osim usvajanja raznih izvješća i dokumenata, najviše govorilo o programima i projektima Sekcije, posebno o projektima Sister Libraries i The World Through Picture Books, koji se provode na međunarodnoj razini. Opće informacije o projektima dostupne su na mrežnoj stranici http://www.ifla.org/libraries-for-children-and-ya/projects. Organizirana su dva programa s pozvanim izlaganjima i primjerima dobre prakse. U sklopu prvog programa, pod naslovom Future libraries – Future librarians – Future skills, govorilo se o edukaciji i kompetencijama knjižničara za djecu i mladež i poticanju njihovog stručnog razvoja u digitalnom dobu. Tema drugog programa, pod naslovom Young Adults and Libraries: innovation, involvement, self-realization, bili su mladi u knjižnicama. Program se održao na off-site-lokaciji u Jurong Regional Library, koja ima kvalitetne programe za mladež.

Od hrvatskih predstavnika, 79. godišnjoj generalnoj konferenciji i skupštini prisustvovale su još Mirna Willer, predsjednica IFLA-ine Grupe za reviziju ISBD-a, Dijana Sabolović-Krajina, koja je održala zapaženo izlaganje pod naslovom In-house library training program supporting Roma people – the power of networking in local community (http://library.ifla.org/96/1/125-krajina-en.pdf), te Edita Bačić, tajnica IFLA-ine Sekcije za pravne knjižnice. Sekcija je ostvarila vrlo bogat i raznolik program u suradnji sa Sekcijom za parlamentarne knjižnice i Sekcijom za državne informacije i službene publikacije, donoseći i prikaze istraživanja o slobodnom pristupu autentičnim pravnim informacijama u različitim zemljama Azije. Za 2014. godinu planira se provođenje istraživanja sličnih sadržaja na području Europske unije.

Od ovogodišnje skupštine IFLA će raditi pod vodstvom predsjednice Sinikke Sipilä iz Finske, a predsjednica u dvogodišnjem razdoblju od 2015. do 2017. bit će Donna Scheeder iz Sjedinjenih Američkih Država, zaposlenica Kongresne knjižnice u Washingtonu.

Sljedeća, 80. godišnja generalna konferencija i skupština Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (80th IFLA General Conference and Assembly) pod naslovom Libraries, citizens, societies: confluence for knowledge održavat će se od 16. do 22. kolovoza u Lyonu (Francuska).

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-