-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: Tema broja: knjižnice i EU - projekti


Edukacije u sklopu EU-projekta Libraries for a New Age (Knjižnice za novo doba) Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Blanka Bunjevac
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

blanka.vk@gmail.com

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci od studenog 2012. do listopada 2013. godine provodi projekt prekogranične suradnje Libraries for a New Age koji se financira iz pretpristupnih fondova Europske unije, odnosno iz programa IPA 2009, 2010 & 2011 Cross – Border Programme Croatia – Serbia, mjera 1.3: People-to-People. Projekt okuplja osam knjižnica i jednu agenciju iz Hrvatske i Srbije. Nositelj projekta s hrvatske strane je Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, dok je nositelj projekta sa srpske strane IAN – Međunarodna mreža pomoći iz Beograda. Voditelji projekta su Gordana Stankov Stojilović (IAN) u Srbiji i Tihomir Marojević (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci) u Hrvatskoj. Projekt se sastoji od brojnih aktivnosti koje su podijeljene u tri osnovne grupe: aktivnosti razvoja i povećanja kapaciteta knjižnica, edukacija marginaliziranih društvenih skupina i razvoj međukulturalne suradnje i umrežavanje knjižnica.

Edukacija marginaliziranih društvenih skupina odnosi se na aktivnosti koje su usmjerene na mlade nezaposlene osobe (s naglaskom na žene), umirovljenike i osobe s posebnim potrebama. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci tijekom trajanja projekta provodi prilagođene informatičke tečajeve za umirovljenike i osobe s posebnim potrebama, čime se doprinosi digitalnoj inkluziji ugroženih skupina društva te se svim korisnicima osigurava ravnopravan pristup informacijama. Kroz edukacije će proći 80 umirovljenika (50 u Hrvatskoj) i 80 osoba s invaliditetom (50 u Hrvatskoj). U svibnju 2013. godine Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci završila je s prvim krugom edukacije umirovljenika. Edukacije su se održavale u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci te u ogranku Knjižnice, u Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikta u Nuštru (na slici). Sveukupno su 34 umirovljenika pohađala informatičke tečajeve, od kojih 12 u vinkovačkoj knjižnici, a 22 u Ogranku vinkovačke knjižnice u Nuštru. Edukacije je vodila Blanka Bunjevac, dok su stručni nadzor vršili Igor Grubišić i Tihomir Marojević.

Informatički tečaj trajao je 20 sati i bio je podijeljen na nekoliko cjelina: osnove poznavanja računala i računalne opreme, upoznavanje funkcija tipkovnice, obrada teksta u Wordu, pretraživanje interneta i videoservisa YouTube, upoznavanje sa servisima za elektroničku poštu, otvaranje vlastite e-adrese na Gmail servisu te slanje e-pošte. Na početku svakog sata ponovljena je prethodna lekcija, a nakon svake veće cjeline pripremljen je kratki ispit poznavanja gradiva. Tako su, primjerice, polaznici nakon savladane lekcije obrade teksta u programu Word dobili zadatak pretipkati tekst s predloška kako bi se utvrdilo njihovo poznavanje Worda, kao i upotreba različitih funkcijskih tipki na tipkovnici. Polaznici su na svakom satu dobili nastavne materijale koji su pratili predavanja. Iako su određeni polaznici imali osnovno predznanje služenja računalom, edukacije su oblikovane tako da svi u grupi mogu napredovati jednakim tempom, čime je postignuta grupna cjelovitost.

Pozitivni rezultati edukacija vidjeli su se već nakon nekoliko održanih sati. Polaznici koji su posjedovali računala, ali se nisu znali njima služiti, počeli su vježbati zadatke s tečaja na svojim kućnim računalima, dok su polaznici koji ne posjeduju računala, počeli češće posjećivati knjižnice kako bi na računalima utvrdili gradivo obrađeno na tečaju. Jedna je polaznica nakon nekoliko sati tečaja odlučila kupiti prijenosno računalo kako bi imala pristup računalu i internetu u svojem domu. Nakon završenih edukacija u ogranku Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Nuštru organizirana je svečana dodjela potvrda o završenom informatičkom tečaju za sve polaznike. Dodjeli su prisustvovali ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Emilija Pezer, voditelj projekta Tihomir Marojević te predstavnici lokalne vlasti, a dodjelu su popratili lokalni mediji.

Nakon završenog prvog kruga edukacije umirovljenika, uslijedio je drugi krug edukacije u Vinkovcima i Nuštru, koja je ovaj put osim umirovljenicima bila namijenjena osobama s posebnim potrebama, osobama s invaliditetom te psihički bolesnim osobama. Projektom je predviđena edukacija za 50 osoba s invaliditetom.

Edukacija za navedene skupine polaznike korisnika trajala je od svibnja do sredine srpnja 2013. godine. Sveukupno su 24 umirovljenika pohađala informatičke tečajeve, od kojih 13 u vinkovačkoj knjižnici, a 11 u Ogranku vinkovačke knjižnice u Nuštru. U Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ tečaj je pohađalo šest polaznika (na slici), a u Domu za psihički bolesne osobe Nuštar bilo je deset polaznika. Četiri su osobe s invaliditetom pohađale tečaj u Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikta u Nuštru. Riječ je o gluhim osobama i osobama oštećena sluha.

Informatički tečaj za navedene skupine korisnika trajao je 20 sati i bio je podijeljen na nekoliko cjelina i, za razliku od prethodnog tečaja, bio je prilagođen potrebama i interesima polaznika. Tako su polaznici mogli sami izraziti želje o tome što bi htjeli naučiti, za što im je potrebno više vremena ili koja bi se cjelina trebala predstaviti na drugačiji način. Sadržaj tečaja bio je sličan tečaju namijenjenom umirovljenicima. Također, polaznici su na početku svakog sata dobili nastavne materijale kako bi lakše pratili predavanja, a na kraju tečaja dobili su popis mrežnih stranica iz različitih područja njihovog interesa (vijesti, zdravlje, putovanja, videoigre).

Polaznici u drugom krugu edukacija nisu bili podijeljeni u grupe, tako da su se voditelji tečaja mogli podjednako posvetiti svakom polazniku. Premda polaznici tečaja nisu imali jednako predznanje i vještine korištenja računalom, edukatori su pokušali svakome polazniku pristupiti individualno i dati mu mogućnost da napreduje. Potrebno je naglasiti da su ustanove u kojima se korisnici nalaze same formirale grupe polaznika, te je na taj način osigurana jedinstvenost grupe. Tijekom tečaja na svakom je satu bio prisutan stručni zaposlenik ustanova u kojima se tečaj odvijao. Zaposlenici su na taj način mogli pratiti napredak svojih korisnika te pomoći edukatorima u slučajevima kada su imali nedoumice oko načina individualnog pristupa. Tečaj za gluhe osobe i osobe oštećenog sluha odvijao se uz pratnju ovlaštene prevoditeljice hrvatskog znakovnog jezika, Josipe Schweizer Matić.

Drugi krug edukacija završio je sredinom srpnja 2013. godine. Polaznici su izrazili zadovoljstvo sa stečenim znanjem, ali i izrazili želju za nastavkom edukacije, kojom bi mogli proširiti znanje. Stručni suradnici iz navedenih ustanova pokazali su interes za nastavak suradnje, koja bi uključivala edukaciju za nove korisnike te naprednu edukaciju za korisnike koji su uspješno završili osnovni tečaj. Nakon završene edukacije, svi su polaznici dobili potvrde o završenom informatičkom tečaju, a dodjelu diploma umirovljenicima u vinkovačkoj knjižnici popratili su lokalni mediji.

Novi krug edukacija planira se provesti u rujnu, kada će biti organizirana edukacija za osobe s invaliditetom. Polaznici će biti članovi Udruge „Bubamara“ (Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci), a edukacija će se održati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Uz edukaciju u suradnji s Udrugom Bubamara, planira se i nastavak suradnje s navedenim ustanovama čiji su korisnici završili prvi informatički tečaj. Posljednji krug edukacije održat će se tijekom rujna, kada ujedno počinju ECDL-tečajevi za nezaposlene osobe s područja grada Vinkovaca. Planirani završetak svih edukacija je kraj listopada, čime projekt prekogranične suradnje službeno završava. Informatičkim edukacijama Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci nastoji smanjiti digitalnu nejednakost marginaliziranih skupina u lokalnom okruženju te osigurati jednaki pristup informacijama svim korisnicima, što je jedan od najvažnijih ciljeva projekta Libraries for a New Age.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-