-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: Tema broja: knjižnice i EU - manjine


Potpora Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica Romima u lokalnoj zajednici

Maja Gačan
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

maja@knjiznica-koprivnica.hr

 

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica još od 2000. godine kroz svoje socijalno-inkluzivne programe nastoji senzibilizirati širu lokalnu zajednicu za potrebe i probleme Roma, kako bi doprinijela većoj kvaliteti života ove nacionalne manjine.

Na koprivničkom području trenutno živi tristotinjak pripadnika romske nacionalne manjine iako je njihov točan broj teško utvrditi jer se prilikom popisa stanovništva mnogi ne izjašnjavaju kao Romi. Siromaštvo, loši životni uvjeti, nezaposlenost, socijalna isključenost, diskriminacija, nepismenost i neobrazovanost samo su neki od problema s kojima se pripadnici ove manjinske skupine svakodnevno susreću.

Obilježavanjem 8. travnja, Svjetskog dana Roma, nastoji se potaknuti lokalnu zajednicu da bolje upozna romsku kulturu, jezik i tradiciju, ali i ukazati na njihove probleme. Osim tradicionalnim izložbama knjižne i neknjižne građe, Knjižnica od 2003. godine redovito ovaj dan obilježava organizirajući kreativne radionice i književne susrete integracijskog karaktera na kojima je do sada sudjelovalo petstotinjak romske djece i njihovih vršnjaka koji nisu pripadnici romske zajednice. Ovakvi se susreti najčešće organiziraju u suradnji s osnovnim školama iz Koprivnice i okolnih naselja kao su Reka, Drnje, Novigrad Podravski ili Plavšinec, u kojima je brojnije romsko stanovništvo. Na tim je susretima do sad u suradnji s Adom Dinasi iz romske udruge „Romane droma – Romski putevi“ iz Zagreba predstavljena romska slovarica Sejda Jašarova Mirikle-Perle (na slici) te su održane kreativne radionice Uskoči i ti u vlak za šareni svijet i Nek' se čuje romska riječ, a govorilo se i o dječjim pravima, sve s ciljem razvijanja tolerancije i afirmacije multikulturalnosti. Održan je i književni susret s poznatom književnicom za djecu i mlade, Sanjom Lovrenčić, a književnica Ana Đokić i ilustratorica Dilana Bernobić predstavile su slikovnicu na hrvatskom i romskom jeziku Trči, Giza! Trči!: ili treća noga za tetka Agima = Prasta, Giza! Prasta!: trito prno vas e tazako Agimeske koja govori o teškom životu romske djevojčice Gize.

U koprivničkoj je knjižnici 2007. godine postavljena romska knjižna polica s oko 200 jedinica građe za djecu i odrasle, uglavnom književnih djela te knjiga koje s različitih stručnih aspekata govore o problematici Roma, pisanih na nekoliko stranih jezika i na romskom jeziku.

Od 2011. godine knjižničari iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u sklopu programa Osobni knjižničar provode osnovnu poduku u računalnoj i informacijskoj pismenosti za sve svoje zainteresirane korisnike, uključujući i romske učenike i mlade Rome (na slici). Kako bi uopće upoznali Rome s mogućnošću učenja o osnovama računalne i informacijske pismenosti koje podrazumijevaju korištenje računalnih programa, slanje elektroničke pošte, pretraživanje interneta te korištenje informacijskih izvora i knjižničnog kataloga, ostvarena je suradnja s romskom udrugom Korak po korak i Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica. Uz ovakve programe bibliopedagogije, u Knjižnici se organiziraju i informativno-edukativne posjete kako bi Rome učenike osnovnih škola, polaznike programa obrazovanja odraslih i romske pomagače bolje upoznali sa svojim programima i uslugama. S obzirom na loš materijalni status, većini su računala, internet, čak i knjige potpuno nedostupni, a knjižnica je mjesto na kojem mogu pronaći i slobodno koristiti i knjige i elektroničke izvore. Romska djeca najčešće koriste usluge Dječjeg odjela, odnosno služe se internetom, slušaju glazbu, igraju videoigre ili se jednostavno druže.

Tijekom godina surađujući s romskim udrugama, školama i učiteljima, ali i izravno pružajući usluge pripadnicima romske nacionalne manjine pokazalo se da sudionici svih navedenih procesa i aktivnosti nemaju mjesto na kojem bi razmijenili i prokomentirali svoja iskustva. Od 2010. godine Knjižnica svake godine organizira okrugli stol pod nazivom Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području kojemu je osnovni cilj umrežavanje stručnjaka različitih profila koji svakodnevno rade s romskom djecom, romskih i drugih udruga te jedinica/ustanova lokalne uprave i samouprave na koprivničkom području kako bi raspravljali o problemima i mogućnostima njihovog rješavanja, ali i kako bi jedni od drugih učili. Na okruglim se stolovima redovito sastaju odgajatelji u dječjim vrtićima, učitelji i predstavnici osnovnih i srednjih škola, knjižničari, predstavnici i članovi romskih i drugih udruga, predstavnici institucija kao što su Centar za socijalnu skrb, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Obiteljski centar te predstavnici vlasti, a dosad se raspravljalo o romskoj djeci u vrtićima i školama, o romskim pomoćnicima u nastavi te međusektorskoj i unutarsektorskoj suradnji s naglaskom na primjerima dobre prakse i budućim izazovima. O važnosti ovakvog načina okupljanja i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka različitih profila koji se susreću s jedinstvenim izazovom, integracijom romske nacionalne manjine u lokalnu zajednicu i poboljšanjem njihovih životnih uvjeta, govorila je ravnateljica Knjižnice na 79. IFLA-inoj konferenciji 2013. i zaključila da rezultati nisu uvijek odmah vidljivi, ali se dugoročnom strategijom može postići uspjeh (članak je dostupan na http://library.ifla.org/96/1/125-krajina-en.pdf). O socijalno-inkluzivnim programima Knjižnice, odnosno o utjecaju programa za poticanje čitanja i pismenosti na socijalno osjetljive skupine korisnika, među ostalim i na korisnike romske nacionalne manjine, ravnateljica Knjižnice govorila je i ranije, na 77. IFLA-inoj konferenciji 2011. godine (članak je dostupan na http://conference.ifla.org/past/ifla77/114-krajina-en.pdf).

Za svoje programe socijalne inkluzije romske nacionalne manjine Knjižnica je 2013. godine dobila međunarodnu nagradu za inovativne programe narodnih knjižnica koji korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije doprinose socijalnoj inkluziji u zajednici. Nagradu dodjeljuje neprofitna organizacija EIFL (Electronic Information for Libraries) (više informacija na http://www.eifl.net/news/five-libraries-win-eifl-plip-award-social-inc).

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica već dugi niz godina nastoji svojim programima poduprijeti različite osjetljive skupine korisnika, od slijepih i slabovidnih, osoba s različitim poteškoćama, osoba starije životne dobi, nezaposlenih pa do pripadnika nacionalnih manjina. S obzirom na to da je romska nacionalna manjina trenutno najzastupljenija na ovom području, a i socijalno najugroženija, posebna je pažnja posvećena upravo razvoju programa za tu skupinu. S obzirom na učestale migracije stanovništva unutar Europske unije, moguće je da će na ovom prostoru u budućnosti obitavati i veće skupine pripadnika drugih manjinskih skupina zbog čega bismo trebali biti spremni prihvatiti promjene i prilagoditi im svoje programe i aktivnosti te širiti duh multikulturalnosti i tolerancije.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-