-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: Tema broja: knjižnice i EU - projekti


Iskustva Narodne knjižnice Buzet u EU projektima

Ana Pernić
Grad Buzet*

dogradonacelnik@buzet.hr

 

Narodna knjižnica Buzet koja djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ tijekom godine provodi brojne aktivnosti. Neke od njih realizirane su zahvaljujući vanjskim izvorima financiranja dobivenima kandidiranjem na natječaje raznih fondova i zaklada, a Knjižnica je sudjelovala i u nekoliko projekata financiranih pretpristupnim sredstvima Europske unije.

S mogućnošću financiranja iz europskih fondova prvi se put susreće 2010. godine. Tada su gradske knjižnice iz Poreča, Umaga, Buzeta i Kopra zajednički kandidirale projekt Bistra - Istarske knjižnice bez granica / Istarske knjižnice brez meja s ciljem razvoja bibliobusne službe na pograničnim područjima hrvatske i slovenske Istre te turističkim naseljima zapadne obale Istre. Projekt tada, nažalost, nije dobio potreban broj bodova, ali su kolege knjižničari koji su osmišljavali projekt stekli neprocjenjivo iskustvo koje im je uvelike olakšalo kasnije pripreme i prijavu projekata financiranih iz EU-fondova.

***

Služba Grada Buzeta zadužena za razvojne i EU projekte prepoznala je Narodnu knjižnicu Buzet kao potencijalnog partnera u osmišljavanju i provođenju kandidiranih projekata, zahvaljujući čemu je buzetska knjižnica bila uključena u realizaciju dva takva projekta.

U 2012. i 2013. godini Narodna knjižnica Buzet, kao vanjski izvršitelj usluge, sudjelovala je u projektu DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti koji je financiran sredstvima operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013. godine. Partneri u projektu bili su Mestna občina Koper, Istarska županija, gradovi Umag, Pula i Buzet te Univerza na Primorskem – Znanstveno-raziskovalno središče. Ukupna vrijednost projekta bila je 644 270,89 €, od čega je EU financirala 85%. U okviru projekta naglasak je stavljen na lociranje divljih odlagališta otpada na hrvatskom i slovenskom dijelu Istre, planu njihove sanacije te izradi web-GIS-aplikacije (geografski informacijski sustav koji prikuplja i pokazuje podatke povezane s lokacijom, op. ur.). Jedna od važnih komponenti projekta, koji je provodila buzetska knjižnica, bile su edukacije lokalnog stanovništva te radionice prevencije daljnjeg zagađenja i podizanje osviještenosti stanovništva o negativnim utjecajima divljih odlagališta na kvalitetu njihovog životnog prostora.

Organizirane su edukativne radionice za predškolsku djecu te za djecu nižih razreda osnovne škole. Kroz šest mjeseci, koliko se u Buzetu provodila edukacija, održano je ukupno dvadeset radionica, od recikliranja kartona, preko oslikavanja ekoloških vrećica, izrade kućica za ptice do utrke Najbrži ekolozi. Održano je i pet stručnih predavanja za lokalnu zajednicu na kojima se govorilo o obnovljivim izvorima energije, utjecaju lokalnih eko-problema na globalno zagađenje, ekološkom vrtlarstvu te ekološkom čišćenju. Održana je i kazališna predstava ekološke tematike, a organizirana su i četiri eko-kviza: tiskani, on-line eko-kviz, igra-učilica za predškolce, te učilica za osnovnoškolce. Tiskani eko-kviz, koji je ujedno bio slikovnica i bojanka, osmislila je voditeljica buzetske knjižnice, a nakladnik je bio Grad Buzet. Taj su kviz, u nakladi od 500 primjeraka, istovremeno rješavali učenici u Buzetu i Kopru. U okviru projekta izdan je i Eko-memory – edukativna učilica za djecu. Projekt je finale imao krajem ožujka kada je organiziran DIVA-info-dan na kojem su predstavljene sve faze i rezultati projekta, a u info-danu sudjelovale su sve ustanove koje su organizirale projektne aktivnosti: Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ – Narodna knjižnica i čitaonica, Komunalno poduzeće Park, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola Vazmoslava Gržalje te Srednja škola Buzet. Na edukativnim aktivnostima projekta DIVA sudjelovalo je petstotinjak građana Buzeštine.

***

Knjižnica je sudjelovala i u projektu AHVN (Adriatic Health and Vitality Netwok) financiranom sredstvima operativnog programa IPA Cross-border Cooperation Programme 2007 – 2013. Partneri ovoga projekta su Ekonomski fakultet u Sarajevu, Grad Buzet, Ekonomska regionalna razvojna agencija SERDA (BiH), Hotel Tartini iz Pirana (Slovenija), Udruga Zdrav poduzetnik iz Kopra (Slovenija) te Udruga Green home iz Podgorice (Crna Gora). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 101 476,05 eura od čega EU također financira 85 posto. Unutar ovog programa, između ostaloga, okupljena je skupina stručnjaka iz područja društvenih djelatnosti, u kojoj su sudjelovali i predstavnici buzetske knjižnice. Skupina je radila na izradi Studije, Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja zdravstvenog, wellness i aktivnog lifestyle turizma na području Grada Buzeta s naglaskom na planiranju kulturnog turizma. Unutar projektnih aktivnosti osmišljavala je pakete programa i aktivnosti iz područja kulture, umjetnosti i kulturne baštine koje će nuditi turistima.

***

Nabrojeni projekti predstavljeni su u srpnju ove godine na okruglom stolu Knjižnice brez meja / Biblioteche senza frontiere / Knjižnice bez granica koji je organizirala Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra u povodu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

U buzetskoj knjižnici planiraju nastaviti sa sudjelovanjem u EU projektima. Trenutno je u pripremi izrada dokumentacije za projekt obnove i proširenja knjižnice koji je uvršten u županijsku razvojnu strategiju te indikativnu listu projekata za strukturne fondove Europske unije.

 

* Autorica teksta više ne radi kao voditeljica knjižnice, kontakt adresa knjižnice je knjiznica@poubuzet.hr.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-