-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: Iz rada HKD-a i regionalnih društava


HKD: Radna grupa za pravne i srodne knjižnice

Blaženka Peradenić-Kotur
predsjednica Radne grupe,
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

bkotur@nsk.hr

 

U okviru Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice 2008. godine osnovana je Radna grupa za pravne i srodne knjižnice s ciljem funkcionalnog povezivanja pravnih i srodnih knjižnica te promoviranja uloge pravnih i srodnih knjižnica u znanosti, pravnoj praksi i društvu općenito. Tijekom godina Radna grupa je izvršavala postavljene ciljeve surađujući sa srodnim radnim tijelima HKD-a. Radna grupa se afirmirala aktivnim sudjelovanjem na skupštinama HKD-a, na stručnim knjižničarskim skupovima, osobito na Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji koje organizira Sekcija, te organizacijom i realizacijom samostalnih programa. Podsjećamo da smo prošle godine u suradnji s Centrom za ljudska prava u Zagrebu organizirali tribinu Autorsko pravo i sporazum ACTA u knjižnicama.

U međunarodnoj suradnji izdvajamo regionalnu suradnju s knjižničarima pravnih i srodnih knjižnica jugoistočne Europe. U početku je to bila inicijativa za međuknjižničnu suradnju s jednogodišnjim susretom na okruglom stolu u Neumu (Bosna i Hercegovina) u organizaciji pravnih fakulteta u Splitu i Mostaru, suradnja je prerasla u Društvo bibliotekara pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe (SEALL) sa sjedištem u Splitu čija je predsjednica članica naše Radne grupe Edita Bačić.

U tekućem mandatnom razdoblju Radna grupa djeluje u sastavu: Blaženka Peradenić-Kotur, predsjednica; Edita Bačić, Dragutin Nemec, Maja Tomečak, Dejana Golenko, Blanka Salatić, Ksenija Švenda-Radeljak, Marula Vujasinović i Irena Frigo Haltrich. Ovakvim kadrovskim sastavom Radna grupe osigurava zastupljenost knjižnica svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, kao i srodnih visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Iz plana rada za tekuće mandatno razdoblje izdvajamo:

• zagovaranje uloge i doprinosa knjižničara pravnoj i srodnim strukama i znanostima,

• aktivan doprinos radu Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice – organizacija i priprema Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji,

• povezivanje sa srodnim komisijama i radnim tijelima HKD-a, osobito sa Komisijom za državne informacije i službene publikacije, Radnom grupom za autorsko pravo i otvoreni pristup, Komisijom za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja i Komisijom za javno zagovaranje,

• iniciranje izrade smjernica za praktičnu primjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u knjižnicama, u suradnji s Radnom grupom za autorsko pravo i otvoreni pristup,

• izrada programa edukacije knjižničara o problematici autorskoga prava i srodnih prava u knjižničarstvu, u suradnji s Komisijom za autorsko pravo i otvoreni pristup,

• informiranje knjižničarske javnosti o zakonima i drugim propisima koji direktno ili indirektno utječu na knjižničnu djelatnost na portalu: Pravo na knjižnicu / Pravna infoteka (http://www.hkdrustvo.hr/hr/pravo_na_knjiznicu/35), u suradnji s Komisijom za javno zagovaranje,

• zalaganje za konačno donošenje Standarda za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj kao i Standarda za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj,

• zagovaranje i razvoj ljudskih potencijala u pravnim i srodnim knjižnicama kroz zapošljavanje stručnog osoblja, ostvarenjem minimalnog broja stručnog osoblja prema Standardima za specijalne i Standardima za visokoškolske knjižnice te stalno stručno usavršavanje.

Na planu međunarodne aktivnosti Radna grupa će i nadalje aktivno promovirati regionalnu suradnju pravnih i srodnih knjižničara sudjelovanjem u aktivnostima Društva bibliotekara pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe (SEALL):

• aktivnim sudjelovanjem u pripremi i realizaciji Okrugloga stola knjižničara - članova Društva bibliotekara pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe (Neum, Bosna i Hercegovina),

• aktivnim sudjelovanjem na Skupštini Društva i u susretu povodom Sajma knjiga na Pravnom fakultetu u Beogradu (Srbija),

• daljnjim jačanjem uloge i kompetencija knjižničara u pravnim i srodnim knjižnicama,

• sudjelovanjem u realizaciji izdavačkoga plana Društva.

Radna grupa kao članica SEALL-a ima mogućnost sudjelovanja u radu Međunarodnog udruženja pravnih knjižnica (International Association of Law Libraries, IALL), kao jedne od najvažnijih međunarodnih udruga pravnih knjižnica koja broji preko 400 članova iz više od 50 zemalja.

Pored članstva u spomenutim udrugama, Radna grupa ima priliku i izravno sudjelovati u radu IFLA-e budući da je naša članica Edita Bačić izabrana za članicu Stalnog odbora Sekcije za pravne knjižnice (Standing Committee on Law Libraries Section), a na ovogodišnjoj konferenciji IFLA-e u Singapuru izabrana je za tajnicu u razdoblju 2013 - 2015. godine. Iskazano povjerenje za obavljanje tajničkih dužnosti svakako je izraz priznanja našoj kolegici Editi Bačić, čime se ujedno otvaraju nove mogućnosti za veću i sadržajniju participaciju i afirmaciju naše Radne grupe u međunarodnim aktivnostima pravnih knjižničara.

Radna grupa, potaknuta brojnim društvenim promjenama i očekivanjima, usvajanjem izmjena zakona i izrade strateških dokumenata vezanih uz razvoj hrvatske znanosti, obrazovanja i kulture na razini države, sveučilišta i lokalne zajednice, ali s minimalnim utjecajem na knjižnice, te članstvom Hrvatske u Europskoj uniji i pristupom fondovima EU-a kao dijelom pozitivnog okruženja koje HKD svakako mora bolje iskoristiti, u suradnji s Komisijom za javno zagovaranje i Gradskom knjižnicom Marka Marulića u Splitu za sljedeću godinu planira održavanje Okruglog stola Zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo. Zagovaranje knjižnica opći je trend i jedinstvena smjernica u knjižničarstvu na međunarodnoj razini. Vještine javnog zagovaranja važne su za sve knjižničare, jednako su korisne malim i velikim knjižnicama, upravi i ostalim djelatnicima, a temelje se na iskustvu i primjerima dobre prakse iz zemlje i inozemstva. Koristim priliku da najavim skup i pozivam sve zainteresirane knjižničare da nam se pridruže u temi zagovaranja. Više informacija o skupu bit će pravovremeno objavljeno na stranicama HKD-a.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-