-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: Tema broja: knjižnice i EU - institucije


Informacijski centar za europsko pravo Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Andrea Horić, andrea.horic@pravo.hr
Aleksandra Čar, aleksandra.car@pravo.hr
Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Osnivanje

Od začetka ideje o izdvajanju i osmišljavanju posebnog odjela u sklopu Knjižnice koji bi osiguravao pristup papirnatoj i digitalnoj zbirci s područja međunarodnog prava, s posebnim naglaskom na pravo Europske unije, sve do njezina konkretnog ostvarenja u formi „EU i” – Informacijskog centra za europsko pravo, proteklo je gotovo punih sedam godina.

Stoljetna knjižnica s najbogatijim knjižničnim fondom u području prava u ovom dijelu Europe, postupno se razvijala a pod utjecajem informacijskih i digitalnih tehnologija mijenjala svoj način rada i preoblikovala svoje usluge težeći postati mjestom koje omogućuje pristup zbirkama i poduprijeti znanstvenoistraživački rad matične akademske zajednice i pravničke struke uopće.

Zamisao o knjižničnom odjelu s kvalitetnom zbirkom dokumenata i knjižne građe s područja međunarodnog prava, publikacija međunarodnih organizacija (UN, IMO, ILO, WTO, Vijeće Europe i dr.), te posebno građe koja se odnosi na Europsku uniju, s web-stranicom i informacijskim pomagalima, proširila se i produbila do konkretne ideje informacijskog centra za EU s temeljnom svrhom – olakšati snalaženje u raspršenim i brojnim izvorima informacija o pravu i politikama Europske unije.

Naporan rad na projektiranju organizacije i usluga, strukturiranju posebne zbirke, osmišljavanju informacijskih alata, traženju adekvatnog fizičkog prostora, te ustrajnom lobiranju u matičnoj akademskoj zajednici i upravi Fakulteta urodio je plodom – 20. studenog 2008. godine, u prostorima u prizemlju na Trgu maršala Tita 3, otvoren je informacijski centar „EU i“.

Europska komisija, u sklopu svoje informacijske strategije EU u svijetu pozitivno je odgovorila na zahtjev Fakulteta za dobivanjem statusa „EU i“ i ulaska u info-mrežu Europske komisije u državama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. U ostvarenju tog cilja pomogle su sljedeće činjenice: duga tradicija i ugled ustanove, postojanje Katedre „Jean Monnet“ za europsko javno pravo, impresivan broj studenata prava i istraživača koji sudjeluju u projektima i kolegijima vezanima za EU, stručno i iskusno knjižnično osoblje, suradnja Knjižnice s Europskim informacijskim društvom (Velika Britanija) i indeksiranje zbirke za bazu European Sources Online. Ugovorom između Delegacije Europske komisije u RH i Fakulteta formalno je uspostavljen Informacijski centar za europsko pravo s definiranim obvezama i poslanjem.

Knjižnica s Informacijskim centrom za europsko pravo („EU i“) u sastavu kvalitetno komunicira s matičnom i širom akademskom zajednicom, pružajući usluge i informacijske alate namijenjene razvoju znanstveno-istraživačkog i nastavnog rada od kojih svakako valja istaknuti dva elektronička biltena – EUROPA info (http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=107) i EUROPA biblio (http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=108).

Osim osiguranog pristupa klasičnoj zbirci knjiga i službenih publikacija i dokumenata EU-a i međunarodnih organizacija, korisnicima su na raspolaganju web i Facebook-stranica.

Tečajevi informacijskog opismenjavanja i praktični seminari (na slici) o pravnim izvorima i bazama podataka Europske unije i međunarodnih organizacija također su programi koji se organiziraju u neprekinutom kontinuitetu od osnutka „EU i“ info-točke.

 

Informacijski alati i usluge

Centar objavljuje dva elektronička biltena: EUROPA info (dostupan na adresi: http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=107) koji donosi pregled aktualnih zbivanja u Europskoj uniji kroz kratke osvrte na novoobjavljene dokumente EU-a, uključujući pripremno i usvojeno zakonodavstvo, izvještaje, studije, sudsku praksu Europskog suda i sl. Pored toga, u pojedinim brojevima biltena objavljujemo i podlistak, tj. autorski tekst posvećen kakvoj aktualnoj ili važnoj temi iz područja djelovanja Europske unije.

S druge strane bilten EUROPA biblio (dostupan na adresi: http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=108) periodički donosi opsežne bibliografske preglede stručnih i znanstvenih radova i članaka objavljenih u domaćoj i stranoj periodici, kao i pregled zakonodavnih i drugih službenih dokumenata Europske unije iz istog razdoblja. Sadržaj je predstavljen u 20 glavnih tematskih poglavlja uz koja je navedena i njihova detaljna tematska podpodjela čime je korisnicima omogućeno preciznije lociranje dokumenata koji se odnose na vrlo specifično područje. Na kraju biltena nalazi se abecedno kazalo autora.

Informacijski centar za europsko pravo redovito priprema i bibliografiju o Europskoj uniji na engleskom jeziku za potrebe časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy. U spomenutom časopisu (br. 8 iz 2012.) dostupna je cjelovita bibliografija na adresi:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139320.

Web-stranica Informacijskog centra za europsko pravo dostupna je na adresi http://euinfo.pravo.hr/, a osim naslovnih vijesti, sadržaj stranice dostupan je kroz šest tematskih rubrika: Europsko pravo; Hrvatska i EU; EU na internetu; Pravni linkovi; Bilteni i bibliografije i Info centar „EU i”. S obzirom da korisnici često traže dokumente vezane uz odnose Hrvatske i Europske unije, u istoimenoj rubrici dostupan je kronološki popis svih relevantnih službenih dokumenata od 1994. godine do danas, uključujući pristup cjelovitim tekstovima dokumenata. U istoj rubrici korisnici će pronaći i pregled izvještaja Europske komisije o tzv. screeningu (analiza usklađenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima, op. ur.), te stajališta EU-a, kao i stajališta Hrvatske vlade o pojedinim poglavljima pregovora. Iako je stranica Informacijskog centra u cjelini posvećena primarno izvorima prava Europske unije, jedan njezin dio donosi i pregled nacionalnih pravnih izvora pa su tako obuhvaćeni pravni sustavi država članica EU-a, kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo, kao i pregled izvora međunarodnog prava.

Facebook-stranica Centra (dostupna na adresi: https://www.facebook.com/EUinfo.pravo.hr), pokazala se kao odličan komunikacijski kanal prema mlađoj skupini korisnika, ponajprije prema studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu i ostalim članovima akademske zajednice. Centar na svojem Facebook-profilu gotovo svakodnevno objavljuje kratke osvrte na aktualna događanja u Europskoj uniji, ukazuje na važne novije dokumente EU-a ili Hrvatske vlade, te daje praktične informacije značajne za naše korisnike, poput, primjerice, pregleda dostupnosti europskog tržišta rada za građane RH nakon pristupanja Europskoj uniji.

Pored navedenog, Informacijski centar za europsko pravo povremeno održava tečajeve ili radionice pod nazivom Pravo EU na internetu, kako za korisnike unutar kuće tako i za vanjske korisnike koji žele naučiti kako brzo i jednostavno doći do pripremnog ili usvojenog zakonodavstva EU-a, sudske prakse Europskog suda, te stručnih i znanstvenih radova vezanih uz neko od područja djelovanja EU-a. Najčešći sudionici takvih radionica su polaznici poslijediplomskih pravnih i drugih programa, studenti Pravnog fakulteta (poglavito oni koji se pripremaju za Moot Court-natjecanja), te pravni praktičari i suci. Polaznici su nakon radionice osposobljeni za samostalno korištenje informacijskih izvora i alata za pretraživanje, te mogu uspješno pronaći opće informacije o institucijama i politikama EU-a, direktive, uredbe ili koji drugi pravni akt EU-a u višejezičnim formatima, skraćeni pregled pravnog okvira u pojedinim područjima djelovanja EU-a, dokumente nacionalnih zakonodavstava država članica EU-a, ispravno značenje pravnih i ostalih kratica, hrvatske prijevode europskih zakonodavnih dokumenata, kao i razlikovati najvažnije kategorije pravnih tekstova Europske unije.

Jedna od važnih aktivnosti Centra odnosi se na sudjelovanje u kreiranju sadržaja informacijskog servisa European Sources Online koji je specijaliziran za pretraživanje širokog raspona materijala o politikama, pravu, institucijama, tijelima i agencijama Europske unije. ESO sadrži bibliografske podatke ili cjelovite tekstove niza izvora – od monografskih publikacija, udžbenika, službenih dokumenata, sektorskih izvještaja i priopćenja za javnost institucija EU-a, članaka objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima, radnih dokumenata nevladinih organizacija i akademskih institucija, tematskih informacijskih vodiča, do statističkih podataka i referentnih izvora, pa je s obzirom na široku pokrivenost izuzetno koristan alat za svakog istraživača u tom području. Pristup servisu European Sources Online omogućen je sa svih računala na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

I na kraju, valja spomenuti kako s ulaskom Hrvatske Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, Informacijski centar za europsko pravo Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu iz mreže pod nazivom „EU i“ (namijenjene informiranju u državama ne-članicama EU-a) prelazi u mrežu Europe Direct (koja djeluje u državama članicama), te unutar te mreže preuzima naziv Europski dokumentacijski centar (EDC).

Naše usluge, iako trenutno namijenjene ponajprije članovima akademske zajednice, u određenoj mjeri stoje na raspolaganju i široj javnosti.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-