-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 60, listopad 2013. :: 79. IFLA-ina generalna skupština i konferencija


Izvještaj o sastancima Sekcije za katalogizaciju i njenih tijela tokom 79. IFLA-ine opće skupštine i konferencije održane u Singapuru od 17. do 23. kolovoza 2013.

Mirna Willer
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti

mwiller@unizd.hr

 

Glavna tema koja je označila sastanke Stalnog odbora Sekcija za katalogizaciju (http://www.ifla.org/cataloguing), ali i Grupe za pregled ISBD-a (ISBD RG) bio je strateški plan Sekcije, posebno u odnosu na ISBD i njegov daljnji razvoj. Naime, na osnovi prošle godine prihvaćenog strateškog plana za ISBD koji je zatražio Profesionalni odbor IFLA-e kako bi mogao financirati projekte ISBD RG-a, predsjednica i tajnica Sekcije su u proljeće 2013. uputile dopis članovima Stalnog odbora Sekcije i predsjednici Grupe za pregled ISBD-a (M. Willer) u kojem se propituje svrha ISBD-a u odnosu na RDA: Resource Description and Access. U tom se dopisu postavlja pitanje: treba li dalje razvijati ISBD kad je RDA objavljen kao međunarodni kataložni pravilnik?

Grupa za pregled ISBD-a u svojim je komentarima, koji su prije sastanka dostavljeni Stalnom odboru i Sekciji, objasnila svoje stajalište koje se naknadno i potvrdilo u diskusijama Grupe za pregled ISBD-a, ali i Stalnog odbora na sastancima tokom konferencije. Grupa za pregled ISBD-a zastupa stajalište da su to dvije zasebne norme od kojih svaka ima svoju funkciju, ali da je ISBD temeljni međunarodni standard Univerzalne bibliografske kontrole i slijedno tomu temelj kataložnih pravila. RDA je, bez obzira na namjeru da bude međunarodni kataložni pravilnik, pravilnik određene zajednice (angloameričke, kojoj se pridružila njemačka), i premda odbor za njegovu izradu JSC (Joint Steering Committee for RDA) prima prijedloge i dopune različitih zajednica nije ih obvezan i prihvatiti. Za razliku od toga, odbori koji održavaju i razvijaju IFLA-ine standarde trebaju voditi računa o zahtjevima multikulturalnih zajednica. Nadalje, RDA se plaća i nije otvoren standard kakvi su IFLA-ini, a posebno je naglašeno da je ISBD kao temeljni standard za katalogizaciju u knjižnicama i edukaciju knjižničara neophodno pomagalo u mnogim, manje bogatim zemljama o kojima IFLA također mora voditi brigu. Unatoč tomu, Stalni odbor je donio zaključak da će iduće godine ponovno razmotriti strateški plan ISBD-a.

Rad dviju grupa Sekcije, grupe za pregled ISBD-a odnosno FRBR-a, ukazuje na daljnji, vrlo dinamičan razvoj ovih IFLA-inih standarda odnosno modela što će značajno utjecati na teorijski i praktični aspekt katalogizacije na međunarodnom, ali i na nacionalnom planu.

Grupa za pregled ISBD-a (http://www.ifla.org/isbd-rg) objavila je niz dokumenata o mapiranju ISBD/RDA u skladu s dogovorom sa sastanka što ga je održala s ISSN Međunarodnim centrom i JSC/RDA u Glasgowu 2011. godine. Time je završen ciklus rada te grupe na harmonizaciji s RDA-om, te se očekuje da JSC započne rad na svom dijelu dogovora, tj. mapiranju RDA/ISBD. U okviru projekta o povezanim podacima, Studijska grupa JSC-a se bavi daljnjim pitanjima korištenja ISBD-a kao standarda u okruženju semantičkog weba. Rezultati ovih istraživanja, kao i ankete o upotrebi ISBD-a koja će se provesti do kraja 2013., te ostalih pripremljenih materijala poslužit će kao temelj za početak procesa revizije standarda koji treba započeti 2015. godine.

Grupa za pregled FRBR-a (http://www.ifla.org/frbr-rg) ove je godine završila dugogodišnji projekt na izradi objektno orijentiranog modela FRBR – FRBRoo čija verzija 2 obuhvaća konsolidirani FRBR s FRAD-om i FRSAD-om. Očekuje se da će dokument biti objavljen do kraja 2013. godine. Drugi je projekt grupe izrada konsolidiranog modela FR-obitelji, čija se prva verzija predviđa da bude objavljena do konferencije IFLA-e u Lionu, 2014. godine.

Stalni odbori Sekcija za katalogizaciju i Sekcija za bibliografiju dogovorili su organiziranje zajedničkog programa otvorene sesije na konferenciji iduće godine s temom UBC: Use and Re-use of Bibliographic Data (Upotreba i ponovna upotreba bibliografskih podataka).

Zaključno, opći pravac razvoja bibliografskih standarda i modela je njihovo objavljivanje u standardu semantičkog weba, što je potvrđeno i projektom Stalnog odbora za UNIMARC (http://www.ifla.org/FR/unimarc/puc), koji je 2013. pokrenuo projekt UNIMARC in RDF (http://library.ifla.org/156/) te aktivnosti Specijalne interesne grupe za semantički web (http://www.ifla.org/node/7989), koja je najavila satelitsku konferenciju na temu semantičkog weba i povezanih otvorenih podataka u Parizu 2014. uoči IFLA-ine konferencije.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-