-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 62, travanj 2014. :: Tema broja: specijalne knjižnice


Edukacijsko-informacijski centar Saponia d.d.

Andrea Božić

voditeljica Edukacijsko-informacijskog centra Saponia d.d.

andrea.bozic@saponia.hr

 

Knjižnica u Saponiji osnovana je 1964. godine kao odjel unutar Instituta. Do sredine devedesetih godina prošlog stoljeća bila je prvenstveno servis Instituta i Proizvodnje (odjela u Saponiji), no uvođenjem novih usluga vezano uz pretraživanja baza podataka, prikupljanje informacija o stranim tržištima, rezultata istraživanja tržišta i pripremanje izvještaja za Upravu, promjenama u zakonodavstvu, zahtjevima za primjenom novih metoda rada, knjižnica je polako, ali sigurno postajala servis kojim su se sve više služili i drugi odjeli u Saponiji.

Početkom 2003. knjižnica je izdvojena iz Instituta i pripojena Odjelu pravnih i općih poslova. Istovremeno, događale su se i druge organizacijske promjene vezane uz bolje prilagođavanje zahtjevima tržišta. Knjižnica je prerasla u Edukacijsko-informacijski centar – mjesto na kojem se organiziraju sva veća obrazovanja i nabavlja literatura potrebna za obnovu ili stjecanje novih znanja. U suradnji s direktorima donosi se godišnji plan „in-house seminara“, planiraju se obuke internih nadzornika za sustav upravljanja okolišem, poduka djelatnika za rad na računalima, nabavlja se literatura koja se koristi za samoučenje – rade se procjene kada je potrebno organizirati pojedine tečajeve, a kada je dovoljno osigurati knjigu ili priručnik za korisnike.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem pretpostavlja da postoji plan obrazovanja, da su svi djelatnici poučeni za ono što rade, da svi imaju pristup svim zakonima, propisima i literaturi prema kojoj obavljaju svoj posao, da postoje ažurirane liste važećih zakona i propisa s područja zaštite okoliša i procjene utjecaja na okoliš. Taj dio sustava je pod nadzorom Edukacijsko-informacijskog centra i prilikom potvrdbene neovisne ocjene provjerava se to područje. Klasično knjižnično poslovanje postalo je samo dio rada Edukacijsko-informacijskog centra. Korisnici su poučeni za samostalno pretraživanje baza, a knjižničar uskače kod zahtjevnijih stvari, odnosno kad korisnici ne uspiju sami nešto naći. Kod većih projekata, primjerice, knjižničar radi preliminarna pretraživanja.

Na zahtjev korisnika naručuju se knjige i priručnici, norme i patenti, a časopisi za iduću godinu naručuju se u dogovoru s Knjižničnim odborom. Neprestano se provjerava stanje na području propisa i zakona, ažuriraju liste propisa, a djelatnici imaju obvezu sami provjeravati je li na listi što novo – postoji mogućnost primanja obavijesti putem softvera GroupWise o svim promjenama dokumenta koji sadrži potrebne informacije – u ovom slučaju Lista zakonskih i podzakonskih akata – ako obavijesti nema, nema potrebe za otvaranjem dokumenta.

Poučavanje je razrađeno ovako: služba zaštite na radu skrbi o poučenosti radnika za rad na siguran način, skrbi o tome da su naučili raditi za strojem kojim rukuju kao i o tome da posjeduju certifikate koje zahtijeva zakon za rad na određenim radnim mjestima. Edukacijsko-informacijski centar u suradnji s direktorima i predstavnikom uprave za kvalitetu donosi godišnji plan obrazovanja, koji NE obuhvaća dio vezan uz siguran rad, budući da taj segment pokriva služba Zaštite na radu. Direktori imaju pravo i obvezu slanja svojih djelatnika pojedinačno na seminare vezane neposredno uz rad (usvajanje novih analitičkih tehnika, primjena računovodstvenih i ostalih propisa, stručni kongresi i seminari), a centar organizira „in-house“ seminare kojima se stječu znanja i vještine koje izravno unapređuju poslovanje, obuhvaćaju veći broj ljudi i usmjereni su na ispunjavanje onog dijela norme vezanog uz trajno unapređenje poslovanja. Organiziramo i obrazovanje svih djelatnika Saponije vezano uz uvođenje sustava upravljanja okolišem (obuhvaćeno oko 80 % zaposlenika), kao i jednom godišnje obnovu znanja neovisnih ocjenitelja i rasprave o rezultatima neovisnih ocjena, problemima s kojima se neovisni ocjenitelji susreću i kako ih ispraviti. Takav složeni pristup unutar jedne službe ima prednosti u tome što se lakše mogu predvidjeti potrebe korisnika i zadovoljiti ih, posjeduje se uvid u sve segmente tvrtke i može se ponuditi bolja usluga. Ima i nedostatak: djelatnici Edukacijsko-informacijskog centra su svojevrsne „svaštare“, pa se uključuju u niz drugih projekata koji baš i nemaju neke veze s osnovnim poslovanjem, no takav problem najvjerojatnije imaju sve knjižnice u sastavu (“vi imate vremena, pa dajte to vi napravite”).

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-