-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 62, travanj 2014. :: Zaklada Dr. Ljerka Markić Čučuković


Predstavljanje najboljih studenata bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dobitnika nagrade Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković

Denis Kos

Filozofski fakultet u Zagrebu

dkos@ffzg.hr

 

Rođen sam u Varaždinu 21. lipnja 1990. godine. Srednjoškolsko obrazovanje stekao sam u Varaždinu kao učenik Prve gimnazije Varaždin. Tijekom gimnazijskog obrazovanja sudjelovao sam u izvedbi projekta konzervacije gimnazijske fizikalne zbirke pod vodstvom prof. Siniše Horvata, a interes za knjigu i pisanu riječ razvio sam na večernjim druženjima literarno-scenske radionice pod vodstvom profesorice Tatjane Ruža.

Nakon mature upisao sam preddiplomski studij informacijskih znanosti i pedagogije, a trenutno sam student 2. godine diplomskog studija bibliotekarstva i pedagogije. Tijekom studija sudjelovao sam na projektu izrade časopisa studenata pedagogije Pais kao urednik drugog godišta časopisa te kao volonter u radu udruge Studentski savjetnik Filozofskog fakulteta i Društva „Naša djeca“ u Varaždinu.

Prema mojem mišljenju, studij informacijskih i komunikacijskih znanosti nudi raznolikost u usmjeravanju studenata prema željenom profilu informacijskog stručnjaka, kako u odabiru strukovnog usmjerenja tako i unutar svakoga smjera zasebno. Studirajući bibliotekarstvo i pedagogiju kao poseban interes prepoznao sam koncept informacijske pismenosti i područje školskog knjižničarstva, a po završetku izrade završnog rada uvidio potrebu za dodatnim obrazovanjem i osposobljavanjem za znanstveno-istraživački rad u području bibliotekarstva. Uz zaslugu svih profesora čije sam kolegije imao prilike pohađati, buđenje takvoga interesa umnogome dolazi iz razgovora, poticaja i suradnje s profesoricom Sonjom Špiranec kojoj bih na tome ovim putem htio zahvaliti. U kontekstu dodjele nagrade, radujem se što ću se u svom budućem radu nositi s povjerenom odgovornošću za trud i daljnja zalaganja u svome studiju, a uskoro i na radnom mjestu knjižničara. Stoga ću se u skoroj budućnosti usmjeriti na izradu i obranu diplomskog rada, polaganje potrebnih državnih stručnih ispita i pronalazak posla, a nastojat ću razmotriti i mogućnosti nastavka studija.

 

 

Jagoda Mesić

Filozofski fakultet u Zagrebu

jmesic@ffzg.hr

 

Premda sam dio života provela u Karlovcu, cijeli je moj obrazovni put zapravo vezan uz Zagreb. U Zagrebu sam završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te potom kraće vrijeme stjecala radno iskustvo u kazalištu i na televiziji. Svoje sam daljnje obrazovanje odlučila nastaviti u tehničkome području, no iskustvo rada sa studentima (kao demonstratorica profesora Vinka Mandekića Botterija na kolegiju Nacrtna geometrija) i pojedina predavanja iz društvenoga područja (koje je nadahnuto držao profesor Žarko Paić), nakon dovršetka Tekstilno-tehnološkoga fakulteta, odvela su me na Filozofski fakultet gdje sam upisala preddiplomski dvopredmetni studij etnologije i kulturne antropologije te informacijskih znanosti. Danas, s određenim vremenskim odmakom, mogu reći da je to bila jedna izuzetno dobra odluka u vrijeme kada možda i nisam imala jasno profilirane osobne i profesionalne interese. Sada su se ti interesi počeli i mijenjati i proširivati, pa sam se tijekom preddiplomskoga studija okušala u mnogim studentskim aktivnostima, između ostaloga i kao suatorica radijske emisije Studenti s invaliditetom (emitirane na Radio Studentu) te kao autorica informativne radionice za brucoše Kako se snaći na Filozofskom fakultetu (nastale kao projekt studentske udruge Studentski savjetnik Filozofskoga Fakulteta čija sam suosnivačica i prva predsjednica). Također sam kao studentska predstavnica druge godine preddiplomskoga studija predstavljala studente u Vijeću Odsjeka za informacijske znanosti (što činim i danas na 2. godini diplomskoga studija) te sam u dva mandata, uz još nekoliko kolega, izabrana za studentsku pravobraniteljicu, a pri kraju preddiplomskoga studija i za članicu Knjižničnoga odbora Filozofskoga fakulteta iz redova studenata (što sam i danas). Nakon završetka preddiplomskoga studija, na kojemu sam nagrađena Nagradom dekana za izvrstan uspjeh na studiju informacijskih znanosti, akademske sam godine 2012/2013. upisala diplomski studij etnologije i kulturne antropologije i bibliotekarstva. Za istu sam godinu dobila stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno se nalazim na završnoj godini studija. Zahvaljujući poticaju i svesrdnoj podršci pročelnice Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, profesorice Jadranke Lasić-Lazić, te novčanoj potpori Fakulteta (pritom želim naglasiti kako poticaj i potpora studentskim idejama i projektima, kao i komunikacija, kako s pročelništvom, tako i Upravom, odnosno dekanom, profesorom Damirom Borasom, nikada nisu izostali te im ovim putem zahvaljujem na tomu) zajedno s kolegama pripremam objavljivanje prvoga broja časopisa studenata informacijskih znanosti, InFout, te ciklus dviju informativno-edukativnih radionica koje će se održavati na Filozofskom fakultetu, odnosno ostalim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Ovom je prilikom možda zgodno spomenuti radionicu Informacijom do znanja: studenti bibliotekarstva za studente Sveučilišta koju smo namijenili studentima Sveučilišta u Zagrebu, čiji je cilj prenijeti osnovne informacije o knjižničarskoj struci (time ujedno i promovirati njezine zadaće i mjesto u osobnom i profesionalnom razvoju pojedinca i društva u cjelini), pomoći u razvoju, odnosno unapređenju vještina pretraživanja podataka i općenito vrednovanja informacija, što bi u konačnici trebalo poboljšati korisničke kompetencije kritičkog korištenja različitih izvora informacija (posebno značajno za one polaznike koji se namjeravaju baviti znanstveno-istraživačkim radom) te općenito bolje razumijevanje i snalaženje u nastavnom gradivu/ispitnoj literaturi. Uz pripremanje studentskoga časopisa i radionica, trenutno pomažem i na poslovima reinventarizacije i resignacije fonda Knjižnice Tekstilno-tehnološkoga fakulteta što se pokazalo izuzetno dragocjenim iskustvom (kao prethodno i studentska praksa u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu).

Osim već ranije spomenute studentske udruge Studentski savjetnik Filozofskoga fakulteta,članica sam još nekoliko udruga, odnosno društava: Saveza studentskih udruga Filozofskoga fakulteta (trenutno na mjestu tajnice), Hrvatskoga etnološkog društva, Hrvatsko-izraelskoga društva (trenutno na mjestu članice Uprave) te Matice hrvatske. Ukupno sam sudjelovala na tri skupne izložbe radova studenata Tekstilno-tehnološkoga, odnosno Filozofskoga fakulteta. Svakako mi je želja jednoga dana upisati i poslijediplomski studij, a znanja stečena tijekom studija (posebno tijekom terenske nastave i terenskoga istraživanja), zajedno s iskustvima stečenima izvannastavnim angažmanom, nakon diplomiranja željela bih primijeniti u različitim projektima (posebno onima koji uključuju istraživački rad na području informacijske pismenosti, kulturne raznolikosti i interkulturnoga dijaloga) koji bi u početku bili realizirani putem pojedinih radionica, a s vremenom i putem svojevrsnoga centra znanja i tolerancije. Ovi bi projekti primarno (no ne isključivo) uključivali ugrožene društvene skupine: beskućnike, nezaposlene osobe, azilante i pripadnike nacionalnih manjina (područja moga užeg interesa uključuju, između ostaloga, antropologiju migracija, kulturne, vjerske i jezične identitete manjinskih zajednica, antropologiju interneta, informacijsku pismenost, manjinske knjižnice i sl.). Želja mi je svojim interesima i znanjem (i kontinuiranim ulaganjem u njega) pridonijeti procesu društvene integracije, odnosno nastojanju da se kroz intenziviranje pojedinih istraživačkih interesa i napora (napose onih koji stagniraju ili su zanemareni) još aktivnije doprinese unapređenju društva znanja i tolerancije (u konačnici i same struke). Čini mi se da i antropološka i knjižničarska struka tome mogu dati još veći doprinos (pod uvjetom da budu snažnije prepoznate i angažirane). Vjerujem da su me oba studija kvalitetno pripremila za sudjelovanje u tim i takvim izazovima struke te da nagrada Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković svakako predstavlja trajni poticaj osobnoj i profesionalnoj izvrsnosti.

 

***

 

Rad koji je započeo tek kao domaći zadatak iz kolegija Osnove informacijske pismenosti prerastao je u završni rad na studiju informacijskih znanosti, a na kraju i u rad predstavljen na 21. međunarodnoj konferenciji BOBCATSSS u Ankari. Rad nastao u suautorstvu realiziran je i zahvaljujući potpori i povjerenju naše mentorice profesorice Sonje Špiranec kojoj ovom prilikom posebno zahvaljujemo. Također zahvaljujemo i svim našim profesorima čije smo kolegije imali prilike pohađati i koji su nam pomogli da oblikujemo svoj osobni i budući profesionalni interes kao i svim članovima Zakladnoga odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-