-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 63, lipanj 2014. :: Tema broja: školske knjižnice (knjižnična raznovrsnost u homogenosti)


Školski knjižničari – inicijatori suradničke nastave

Tatjana Kreštan

Knjižnica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar

knjiznica@trgovackaskola-bjelovar.hr

 

U Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar već četvrtu godinu zaredom njeguju se suradnički oblici nastave. Budući da je knjižnični odgoj i obrazovanje sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi, knjižničarka Tatjana Kreštan uspostavila je suradnju s profesorima koji žele obogatiti nastavu svog predmeta sadržajima iz knjižničarstva i informacijskih znanosti. Tako se uspostavila praksa odvijanja suradničkih satova na kojima podjednako sudjeluju i profesori i knjižničarka i redovito su dio školskoga kurikuluma. Ovakav oblik nastave ima višestruke koristi: učenicima je nastava dinamičnija i donosi mogućnost bolje međupredmetne povezanosti, a predavačima pruža međusobno učenje i usavršavanje. Svakako treba reći da ovakve oblike učenja knjižničarima preporučuju njihove savjetnice, a hoće li i u kojoj mjeri biti usvojeni kao model rada, ovisi o mnogo faktora. U Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar dosad je ovakva suradnja uspješno realizirana u okviru više nastavnih predmeta: informatike, poznavanja robe, računovodstva, ekologije s tehnologijom i hrvatskog jezika.

Najviše primjera suradnje ostvaruje se na nastavi informatike s profesoricom Danielom Ivanov Štimac. U sklopu obrade jedinice Baze podataka u trećem razredu komercijalista učenici stječu vještine pronalaženja informacija u knjižničnim bazama podataka – online katalozima. Pritom se odabire e-katalog školske knjižnice Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i baze podataka poput Crolista ili Alepha. Učenici se upoznaju s načinima pretraživanja kataloga kako bi stjecali informacijske vještine potrebne za daljnje obrazovanje. Prvi razredi komercijalista u knjižnici sudjeluju na radionici Dokument i publikacija, a drugi razredi komercijalista na radionici Vrednovanje informacija na internetu, na kojoj analiziraju određene mrežne stranice s aspekta pouzdanosti.

Učenici drugih razreda prodavača i trećih razreda komercijalista u okviru predmeta poznavanje robe i cjeline Knjiga ovaj sat provode u knjižnici, na poticaj profesorica Jadranke Rosić i Ivane Štiglić. Kroz interaktivno predavanje knjižničarke upoznaju različite materijale (glina, papirus, pergamena, papir, računalo) na kojima su oblikovane knjige kroz povijest, promišljaju o ulozi pismenosti i čitanja kroz povijest, oblicima knjiga, prvim knjižnicama, izumu tiska kao preduvjetu širenja pismenosti te prvim tiskanim knjigama (inkunabulama).

U okviru nastave računovodstva i teme Povijest računovodstva u prvom razredu komercijalista knjižničarka kroz interaktivno predavanje i prezentaciju učenicima približava sadržaje iz povijesti knjige, posebice materijale na kojima su oblikovane prve knjige i prve računovodstvene evidencije (glinene pločice, kamen, drvo, papirus; kasnije papir i računalo; usporedba novih i starih). Pregled povijesnog razvoja računovodstva obuhvaća nekoliko značajnih događaja i osoba koje su pridonijele suvremenom vođenju računovodstvenih bilježaka, o čemu u završnom dijelu sata govori profesorica Spomenka Bohaček. Još je jedan zanimljiv primjer suradničkoga sata održan u prvom razredu komercijalista u sklopu teme Inventura. Knjižničarka je održala sat o inventuri u školskoj knjižnici tumačeći na konkretnim primjerima poslove, njihov tijek te dokumente koji prate ovu aktivnost.

Na nastavi ekologije s tehnologijom, koju predaju profesorice Ivana Štiglić i Sanja Papić, u prvom razredu prodavača učenike se potiče na korištenje časopisa koji donose ekološke teme (Eko revija, Priroda, Ekološki glasnik, Hrvatske šume, Geo). Radeći na člancima iz časopisa učenici vježbaju sažimanje, prepričavanje te navođenje ključnih riječi, a oblik rada je skupni. Na kraju slijedi prezentacija ostalim skupinama, čime se razvijaju i prezentacijske vještine.

Nastava hrvatskog jezika pruža brojne mogućnosti suradnje i svrhovitog upućivanja učenika u školsku knjižnicu. Profesorica Nikolina Marinić učenike prvih razreda komercijalista dovela je u školsku knjižnicu na upoznavanje s referentnom zbirkom. U uvodnom dijelu sata knjižničarka je održala prezentaciju o povijesti hrvatskih rječnika i enciklopedija, a profesorica Marinić vodila je radionicu na kojoj su učenici koristili određene terminološke priručnike, rješavajući u skupinama zadatke na nastavnim listićima.

Na nastavi hrvatskog jezika u trećem razredu prodavača, obrađujući gradivo iz leksikologije, profesorica Andrea Štefanec odlučila je učenike poučiti vrstama i korištenju rječnika. Budući da školska knjižnica raspolaže bogatom zbirkom ovih priručnika, učenici su sudjelovali na radionici korištenja rječnika. Drugačiji oblik ovakve radionice može se napraviti na online rječnicima i enciklopedijama s obzirom na to da učenici radije koriste elektroničke uređaje ili pak kombinirati ova dva oblika.

U članku su prikazani primjeri suradničkih satova profesora i knjižničarke u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar, koji su naišli na odobravanje ravnateljice Nataše Vibiral te je ona potaknula i druge profesore na međusobnu suradnju. Stoga se danas, u interesu učenika i kvalitetnije nastave, u ovoj školi redovito prakticira suradnička nastava i korelacijski pristup.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-