-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 63, lipanj 2014. :: Tema broja: školske knjižnice (knjižnična raznovrsnost u homogenosti)


ISO sustav kvalitete u školskoj knjižnici Pomorske škole Bakar

Niko Cvjetković

Pomorska škola Bakar

niko.cvj@gmail.com

 

Slijedom propisa definiranih STCW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping) konvencijom kojom je Međunarodna pomorska organizacija (IMO – International Maritime Organization) uvela standarde obrazovanja pomoraca u cijelome svijetu, Pomorska škola Bakar, 15. lipnja 2001. godine uvela je ISO sustav kontrole kvalitete, a 15. lipnja 2009. Bureau Veritas i Hrvatski registar brodova izvršili su kontrolni pregled za održavanje valjanosti certifikata sukladno novovažećoj normi ISO 9001:2008. ISO 9001 je međunarodna norma koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom. Iako je sustavom obuhvaćena cijela škola, za potrebe ovog članka opisat ćemo samo onaj dio koji je se tiče školske knjižnice i poslova knjižničara.

Rad knjižnice definiran je ISO dokumentom koji se zove P31 Knjižničarski poslovi i koji sadrži osam osnovnih točaka, a izrađuje ga knjižničar, pregledava upravitelj kvalitete, te odobrava ravnatelj škole. Dokumentom Knjižničarski poslovi definiraju se postupci u radu knjižničara koji su prilagođeni pojedinim situacijama.

Prve četiri točke dokumenta su: Cilj, Opseg, Definicije i Odgovornosti. Ovim se točkama definira koji je cilj knjižničarskih poslova školske knjižnice, na koga se ovaj dokument odnosi, daju se definicije osnovnih knjižničarskih pojmova te se točno definiraju postupci iz dokumenta za koje je odgovoran knjižničar, za koje tajnik, a za koje ravnatelj.

Opis postupka je peta i najduža točka dokumenta P31 koja se dijeli u pet podtočaka: Neposredno odgojno-obrazovna djelatnost školske knjižnice, Stručno-knjižnična djelatnost (definiraju se poslovi knjižničara iz djelokruga knjižnične djelatnosti), Neknjižna građa (nabavka neknjižne građe i opreme), Kulturna i javna djelatnost (kulturni sadržaji koje organizira knjižničar), Mjerenje, analiza i poboljšavanje (definira metode praćenja i nadzora).

Šesta točka Zapisi daje popis svih zapisa koje je knjižničar dužan voditi.

U sedmoj točki nalazi se popis priloga i tiskanica, a u osmoj popis za raspodjelu dokumenta Knjižničarski poslovi (na slici).

Uz ISO postupke koji su vezani isključivo uz poslovanje školske knjižnice, postoje i oni dijelovi ISO sustava kojima su obuhvaćeni svi djelatnici Pomorske škole pa tako i knjižničar.

Takav je i postupak o stručnom usavršavanju kojim je određeno da svaki djelatnik Pomorske škole, pa tako i knjižničar, podnosi ravnatelju škole Zahtjev za prisustvovanje stručnom skupu na za to predviđenoj tiskanici. Zahtjev sadrži osnovne podatke o skupu koje popunjava knjižničar te rubriku odobreno/neodobreno i obrazloženje koje popunjava ravnatelj. Nakon stručnog skupa, knjižničar je dužan ispuniti obrazac Izvješće sa stručnog skupa. U obrascu se uz opće podatke navodi dnevni red skupa, predavači, sažetak po točkama dnevnog reda, zaključak te prijedlog za poboljšanje kojega bismo posebno naglasili.

Mehanizam kontrole u ISO sustavu naziva se audit, a sastoji se od intervjua i pregleda dokumentacije tijekom kojih se nastoji utvrditi je li dokumentacija ispravno vođena te provode li se svi postupci sukladno ISO dokumentima i definiranom postupku. Razlikujemo dvije vrste audita: unutarnji i vanjski. Osnovna razlika između ovih dvaju audita je što unutarnji audit provodi prosuditelj zaposlen u školi, a vanjski audit vanjski prosuditelji koji nisu djelatnici škole (u našem slučaju to su prosuditelji iz Hrvatskog registra brodova i iz Bureau-a Veritas). Nakon unutarnjeg audita slijedi pisano izvješće prosuditelja, koji ga dostavlja knjižničaru kao odgovornoj osobi, ali i ravnatelju škole na uvid. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti, prosuditelj piše i posebno izvješće o nesukladnosti kojim određuje rok unutar kojeg se treba otkloniti određena nesukladnost, a definira i preventivne radnje, kako se nesukladnost ne bi ponovila. Po uspješnom završetku vanjskog audita, ustanova dobiva recertifikaciju ISO sustava kvalitete. Nadzorni auditi provode se svake godine, s tim da je svaka treća godina recertifikacijska, kada se izdaju i novi certifikati odnosno potvrde školi, od strane obiju nadzornih kuća.

Posljednji nadzorni audit u Pomorskoj školi Bakar bio je 24. travnja 2014. godine.

Važno je napomenuti da ISO postupak koji se tiče knjižnice izrađuje knjižničar pa je stoga moguće sve postupke prilagoditi realnom stanju i realnim potrebama knjižnice.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-