naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Česta pitanja

Kako postići više zvanje u knjižničarstvu?

Zvanje višeg knjižničara ili knjižničarskog savjetnika, osim zadanog minimuma godina rada u struci, odnosno minimuma godina koje su prošle od položenog stručnog ispita za diplomiranog knjižničara, može se postići ukoliko se zadovolje određeni kriteriji doprinosa i sudjelovanja u stručnom radu. Na sjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća održanoj 15. lipnja 2011. usvojen je Poslovnik o radu Povjerenstva za predlaganje dodjele zvanja višeg knjižničara i knjižničarskog savjetnika. Uvjeti potrebni za stjecanje viših zvanja navedeni su u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 28/11). Važeće izmjene ovog pravilnika dostupne su u novom Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarsko struci. (Narodne novine broj 16/14) od 30.siječnja 2014. godine.