naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade “Eva Verona” (06.05.2010)

Ocjenjivački odbor za dodjeljivanje Nagrade “Eva Verona” u sastavu: Ivanka Stričević, predsjednica i članice Dunja Holcer, Ivana Pažur Vojvodić, Kornelija Petr Balog i Gorana Tuškan objavljuje Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade “Eva Verona”. Rok za slanje prijedloga je 18. lipnja 2010. godine.

JAVNI POZIV
na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Eva Verona“

Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je Nagradu „Eva Verona“ kao znak javnog priznanja, koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke. Nagrada je nazvana imenom prof. dr. Eve Verone, istaknute hrvatske knjižničarske djelatnice i znanstvenice.

Nagradu dodjeljuje Glavna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora. Skupština dodjeljuje istovremeno najviše 5 nagrada.

Rad Odbora reguliran je Poslovnikom Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje Nagrade „Eva Verona“ objavljenog na mrežnim stranicama HKD-a http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/nagrade/eva_verona_poslovnik/

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi HKD-a, knjižnice, te članovi Ocjenjivačkog odbora. Obrazloženi prijedlozi moraju sadržavati radnu biografiju kandidata i materijal kojim se potvrđuje posebno zalaganje u radu i promicanju knjižničarske struke. Predloženi kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina života. Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade „Eva Verona“ objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/nagrade/eva_verona_pravilnik/

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u dva primjerka poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 10 000 Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4; te u elektroničkom obliku na adresu hkd@nsk.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Nagradu Eva Verona”).

Rok za slanje prijedloga je 18. lipnja 2010. godine.