naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Natječaj (18.07.2012)

Sveučilišna knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za slobodno radno mjesto na određeno puno radno vrijeme DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR / DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA.

Opis posla:

 • nabava i obrada knjižnične građe,
 • informacijska i referalna djelatnost,
 • posebni oblici rada s korisnicima,
 • cjeloživotno učenje i poučavanje u skladu s potrebama Knjižnice,
 • organizacija smještaja i briga o očuvanju knjižnične građe
 • sudjelovanje u timskim aktivnostima

Uvjeti:

 1. VSS KNJIŽNIČARSKOG ILI DRUGOG SMJERA i položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
 2. jedna godina radnoga iskustva u struci,
 3. poznavanje knjižničnoga programa CROLIST,
 4. dobro poznavanje rada na računalu,
 5. dobro znanje engleskoga (ili talijanskog ili njemačkog) jezika

Prijavljivanje i dokumentacija:

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • životopis u Europass formatu
 • diplomu
 • rješenje o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara
 • dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, potvrda poslodavca i dr. na traženim poslovima i preslika radne knjižnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • presliku domovnice

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN. 82/08)

Prijavu na natječaj dostaviti u roku od (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1 i na e-mail: ravnatelj@svkri.hr